Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej: Klucz do Sukcesu Biznesowego

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy często napotykają na potrzebę zmiany formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Przekształcenia te mogą stanowić kluczowy element strategii biznesowej i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.

W niniejszym artykule omówimy, dlaczego i w jaki sposób przekształcenie formy działalności może być korzystne, oraz jakie są dostępne opcje w polskim prawodawstwie.

Dlaczego Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej jest Istotne?

Przede wszystkim, przekształcenie formy działalności może pomóc przedsiębiorcy w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. To także szansa na optymalizację podatkową oraz zarządzanie ryzykiem. Oto kilka kluczowych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie formy prowadzenia działalności:

 1. Optymalizacja Podatkowa: Wybór odpowiedniej formy prawnej może znacząco wpłynąć na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Przekształcenie może pomóc w wyborze bardziej korzystnej opcji podatkowej.
 2. Rozszerzenie Działalności: Przekształcenie może być niezbędne, jeśli firma planuje rozszerzenie swojej działalności, wchodzenie na nowe rynki lub pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
 3. Zarządzanie Ryzykiem: Działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Przekształcenie formy prowadzenia działalności może pomóc w lepszym zarządzaniu ryzykiem finansowym i prawnym.

Dostępne Opcje Przekształcenia Formy Działalności Gospodarczej

W polskim prawie istnieje wiele opcji przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oto niektóre z nich:

 1. Przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę: Jest to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą przekształcić jednoosobową
  działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub inną formę spółki. Czasami takie przekształcenie wiąże się z późniejszym wyborem tzw. estońskiego CIT.
 2. Przekształcenie spółki cywilnej lub jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: To możliwość dla wspólników spółki cywilnej lub jawnej, którzy chcą zmienić formę na bardziej rozbudowaną i bardziej stabilną prawnie. Ta forma przekształcenia, w wielu przypadkach pozwala na istotne oszczędności w zakresie składek zdrowotnych.
 3. Fuzje i przejęcia: Przedsiębiorstwa mogą dokonywać fuzji lub przejęć innych firm w celu rozszerzenia swojej działalności lub zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku.
 4. Quasi przekształcenia: Są to różnego rodzaju rozwiązania polegające na tworzeniu nowych spółek, wnoszeniu aportów, itp. Stosowane zazwyczaj w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych.
 5. Wersje hybrydowe i struktury złożone: Szczególnie polecane przy prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczych, łączące bezpieczeństwo gospodarcze z
  optymalizacją podatkową.

Podsumowanie

Przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej może być kluczowym krokiem w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Wybór odpowiedniej opcji przekształcenia zależy od
indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem i rozwijanie działalności to tylko niektóre z powodów, dla których przedsiębiorcy
decydują się na przekształcenie. Warto skonsultować się z profesjonalistą prawnym, aby wybrać najlepszą opcję dla swojego biznesu.

Czym jest „podatek medialny” i jak go rozliczać?

Jak rozliczają się influencerzy? Czy każdy twórca musi założyć działalność gospodarczą? Kogo dotyczy i czym jest dodatkowy podatek od “usługi medialnej”?

Social media to ogromna potęga, wciąż rosnąca w siłę. Ilość użytkowników YouTube w Polsce sięga  ponad 27 mln, a dla wielu z nich jest to główne źródło utrzymania.

Jakie możliwości możemy zastosować rozliczając się z działalności twórczej w Internecie? Dyrektor KIS określa dwa sposoby opodatkowania. Jest to działalność gospodarcza lub przychody z innych źródeł.  Zgodnie z artykułem 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarobki z platformy YouTube powinny zostać ujęte w deklaracji PIT-36 i opodatkowane na zasadzie ogólnych, według skali podatkowej dla przychodu z innych źródeł.

Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że:

 • działalność zarobkowa,
 • prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły,
 • we własnym imieniu,

jest działalnością wypełniającą kryteria działalności gospodarczej i tym samym musi zostać zarejestrowana. Dlatego też hobbiści mimo osiągania przychodu przeważnie nie muszą obawiać się takiej sytuacji.

Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych i opodatkowanie ich korzystniejszym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to niestety skomplikowane. Mimo kolejnych wyroków sądów administracyjnych, akceptujących atrakcyjniejszą stawkę podatkową, instytucje skarbu państwa wyrażają odmienne zdanie. Niewątpliwie problemem jest aspekt własności kanału. Zgodnie z polityką firmy każdy kanał na portalu jest własnością YouTube, a nie użytkownika, czyli twórcy.

Konieczność zgłoszenia się do rejestru KRRiT i dodatkowy podatek, Nie każdy twórca musi się bać! Kto zapłaci?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrównała kanały na YouTube do dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). Wyżej wymienione podmioty zobligowane są do zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez KRRiT. Wpis ten zobowiązuje twórcę do zapłaty dodatkowych 1,5% podatku od przychodu z tworzonych treści. Środki zebrane z tego tytułu zasilą budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że konieczność wpisu swojej usługi dotyczy również twórców z platform udostępniani takich jak, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook oraz innych.

Kluczowym czynnikiem regulującym konieczność opodatkowania jest przedsiębiorczy charakter działalności. Dzięki temu nie wszyscy twórcy internetowi muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zasad opodatkowania lub innych zagadnieniach prawnych zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@dbopolska.pl
telefon: 533 454 699

Pensja minimalna w górę. Ile dostaniemy „na rękę”?

Inflacja daje się we znaki. W lipcu przewidziano drugą podwyżkę pensji minimalnej. Od 1 lipca pensja minimalna zostanie podniesiona do 3600 zł brutto. To oznacza wzrost ok. 75 zł „na rękę”, w porównaniu do wcześniejszej nowelizacji. 

Przypomnijmy, 1 stycznia pensja minimalna wzrosła z 3010 zł do do 3490 zł brutto, co oznaczało wzrost o 346 zł „na rękę” (z 2363 zł do 2709 zł). Od 1 lipca wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3600 zł brutto, co oznacza podwyżkę o ok. 75 zł miesięcznie „na rękę” (z 2709 zł do 2784 zł). Podwyżka ma objąć 3 mln osób (dane za Ministerstwem Finansów).

Wynagrodzenie zostało zwaloryzowane z powodu wysokiej inflacji, której ustawowy próg przekroczył 5 proc. Od 1 stycznia 2024 roku kwota ta zostanie zwaloryzowana. Minimalne wynagrodzenie wyniesie wówczas 4242 zł, natomiast od 1 lipca 4300 zł brutto. Wzrośnie też stawka godzinowa (27,70 zł brutto od stycznia i 28,10 zł brutto od lipca 2024 roku). Wzrost wynagrodzeń oznacza również zmiany składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie społeczne nie może wynosić więcej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

I tak, jeśli pensja wzrośnie do poziomu 4242 zł, to podstawa wyniesie 1272,6 zł od stycznia do czerwca i 1290 zł od lipca do grudnia. Obecnie wynosi ona 1047 (w I półroczu) i 1080 w drugim. Natomiast składka emerytalna wzrośnie do 248, 41 od 1 stycznia, a sześć miesięcy później – 251,81 zł (w tym roku jest to odpowiednio: 204,37 zł i 210,82 zł). Z kolei składka rentowa wyniesie 101,81 zł w pierwszej połowie 2024 r. i 103,2 zł w drugiej (w tym roku jest to 83,76 zł i 86,40 zł).

 

 

 

 

Cash flow – czym jest i jak to sprawdzić?

Na rynku pojawiają się nowe możliwości analizy funduszy. Jednym z nich jest cash flow. To innowacyjny sposób, dzięki któremu w łatwy sposób można sprawdzić rzeczywisty stan finansów firmy. Czym jest i co go charakteryzuje? Wyjaśniamy!

Cash flow to jeden z elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Może być wykorzystywany do analizy finansowej, dzięki której możemy dowiedzieć się, jaką gotówką dysponuje nasza firma, skąd ona pochodzi i jak zostały wykorzystane finanse w określonym przedziale czasu. Cash flow od bilansu zysków i strat odróżnia to, że uwzględnia on tylko zaistniałe przepływy finansowe, a nie wartości szacunkowe.

Co wpływa na cash flow przedsiębiorstwa?

Pierwszym elementem, na który wpływa na rachunek przepływów pieniężnych są przepływy z działalności operacyjnej. To wszystkie środki finansowe, które powstały dzięki podstawowej działalności firmy. Stanowią one 90 procent wszystkich środków. Kolejna część to przepływy pieniężne netto z działalności finansowej – kredyty, akcje, dywidendy, obligacje, spłaty kredytów czy odsetki. Ostatni to przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, związane z inwestycjami kluczowymi danego przedsiębiorstwa.

Aby przygotować analizę cash flow, wszystkie jednostki muszą podlegać obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Należą do nich między innymi banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, czy zakłady ubezpieczeń.

Sposoby prezentacji cash flow

Tylko dwa sposoby umożliwiają przepływ pieniędzy – pośredni i bezpośredni. Pierwsza pozwala na ujęciu danych dotyczących jedynie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Pozycją wyjściową w tym obliczeniu stanowi zysk netto lub zysk z działalności gospodarczej, uwzględniający koszty niemające charakteru pieniężnego, a które wpływają na wynik finansowy. Druga natomiast to zestawienie różnych grup wpływów wydatków, dzięki którym można przedstawić operacje niepieniężne, dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej firmy.

Analiza ta wraz z bilansem i rachunkiem stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu można ocenić wypłacalności i płynność finansową firmy.

Znaczenie cash flow dla firm

Informacje o cash flow możemy wykorzystać do:

 • analizy skuteczności przyszłych oszacowań i planowaniach inwestycyjnych,
 • określeniu przyszłych przepływów pieniężnych co do kwoty czy terminowości,
 • badaniu relacji między zyskami, przepływami pieniężnymi netto i wpływem zmieniających się cen.

Cash flow pozwala przyjrzeć się finansom firmy i wykorzystać je, zarówno inwestycyjnie, jak i operacyjnie w taki sposób, by nie zagrozić płynności finansowej firmy. Dzięki czemu tam metoda jest wykorzystywana do oceny przedsiębiorstwa przez kredytodawców, kontrahentów czy inwestorów.

Jeżeli firma liczy na kredyt, pozyskanie godnego zaufania kontrahenta czy inwestora swoje cash flow powinna stawiać na pierwszym miejscu. Z tego powodu firmy decydują się na produkty finansowe, które w szybki sposób generują tak potrzebną gotówkę dla przedsiębiorstwa.

Podatek od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Po latach debatowania implementacji do polskiego porządku prawnego doczekała się unijna dyrektywa Single Use Plastic, której termin wprowadzenia minął już w lipcu 2021 roku. Ze sporym opóźnieniem omawiana nowelizacja, tj. ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, dnia 27 kwietnia 2023 r. została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przedsiębiorców, którzy nie zrezygnowali jeszcze z jednorazowych, plastikowych produktów czekają w związku z tym duże zmiany.

Nowe obowiązki

Nowe obowiązki dotyczyć będą w szczególności przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, gastronomią lub korzystających z urządzeń vendingowych, którzy oferują
produkty jednorazowego użytku lub napoje i żywność pakowane w takie opakowania. Przede wszystkim będą oni zobowiązania pobrać opłatę od użytkownika końcowego (najczęściej
konsumenta) nabywającego te produkty lub zapakowane w niej napoje lub żywność.

Opłata wpłacana będzie na odrębnych rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa (ze względu ma miejsce pobrania opłaty) w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Przedsiębiorcy zostaną również zobowiązani do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach (rejestr  będzie stanowił część bazy danych o odpadach – BDO) oraz do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku.

Dodatkowa opłata (opakowaniowa)

Do ponoszenia dodatkowej opłaty zostaną również zobowiązani przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowe. W zależności od rodzaju produktu opłata ta może wynieść maksymalnie 20 gr za kilogram lub 3 gr za sztukę. W celu realizacji obowiązków związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów z plastiku producenci będą mogli skorzystać z pomocy
autoryzowanego przedstawiciela.

Obowiązkowe będzie natomiast wyznaczenie przez w/w przedsiębiorców działających w innym niż RP państwie członkowskim upoważnionego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za realizację wskazanych obowiązków w tym kraju. Również producenci będą zobligowani do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach. Na część z nich zostanie również nałożony obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, których celem jest eliminowanie tzw. jednorazówek.

Zmiany odłożone w czasie

Część przepisów omawianej nowelizacji wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2024 r. Będą one dotyczyć głównie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorcę (np. restauratora) dostępności
opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku, tj. w szczególności opakowań wielokrotnego użytku.

Od 2024 roku Inspekcja Handlowa będzie również uprawniona do przeprowadzania kontroli przestrzegania w/w obowiązków. Za niewywiązywanie się z opisanych zobowiązań grozić będą
surowe kary pieniężne.

Ważne zmiany w prawie pogrzebowym

Prawo pogrzebowe zostanie zmienione i będzie to pierwsza tak szeroka nowelizacja od ok. 100 lat. Jej celem jest wprowadzenie wyższych standardów i usprawnienie procedury przechowywania i transportu zwłok, ich kremacji oraz pochówku. Co dokładnie się zmieni?

Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych są obecnie na ostatnim etapie przed rozpatrzeniem przez Radę Ministrów. Projekty ustaw wchodzących w skład prawa pogrzebowego uwzględniają uwagi i opinie zgłoszone w ciągu ostatnich dwóch lat dialogu z różnymi grupami w toku konsultacji publicznych. 

Jakie zmiany wejdą w życie po nowelizacji prawa pogrzebowego?

Dzięki nowelizacji obywatele będą mogli załatwić wiele spraw online. Nie będzie już konieczności zgłaszania zgonu w urzędzie stanu cywilnego, zamiast karty zgonu będziemy mogli posługiwać się numerem. Łatwiej będzie też wyszukać grób bliskiej osoby. Zainteresowani będą otrzymywać także elektroniczne powiadomienie o  terminie opłacenia grobu. Nowe przepisy mają przełożyć się na niższe opłaty na cmentarzach.

Nowelizacja prawa pogrzebowego — zmiany dla przedsiębiorców

Nowelizacja wprowadzi rejestr przedsiębiorców, którzy pracują w branży funeralnej. Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy dana firma prowadzi działalność w sposób legalny i pod kontrolą sanepidu. Przepisy te mają wpłynąć na to, aby  branża pogrzebowa funkcjonowała w sposób bezpieczny i etyczny.

Uregulowana ma zostać także kwestia krematoriów i ich wpływu na środowisko. Nowelizacja ma zapewnić, aby do powietrza nie będą trafiały szkodliwe substancje, takie jak rtęć, pyły czy tlenek węgla.

W nowej ustawie przepisy zostały tak uregulowane, aby zlikwidować zbędne procedury, a pozostałe uprościć — dla obywateli, jak i przedsiębiorców.

 

Kodeks pracy. Jakie zmiany czekają nas w 2023 roku

Zmiany w Kodeksie Pracy. Od 2023 roku pojawią się nowe, pięciodniowe urlopy opiekuńcze oraz płatne nieobecności spowodowane tzw. siłą wyższą. Nowelizacja przepisów ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, dotyczących m.in. warunków pracy.

Wśród zmian, jakie wprowadzono w kodeksie pracy jest m.in. Dłuższy urlop rodzicielski, elastyczna organizacja pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy. Nowe zapisy mają na celu zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Dzięki temu, rodzice będą mogli liczyć na ułatwienia w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Przepisy zostały wdrożone na podstawie dwóch dyrektyw.  Ich zapisy przewidują m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.

Dłuższe urlopy rodzicielskie

Jak tłumaczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, po zmianach prawo do urlopu rodzicielskiego byłoby indywidualnym prawem dla każdego z rodziców. Projekt zakłada również dłuży urlop rodzicielski (41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 w przypadku ciąży mnogiej). Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Zwiększy się także wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu. Od teraz ma się on zwiększyć o 10 procent. Dodatkowo, wśród wprowadzonych zmian jest m.in. urlop opiekuńczy. Ma to być pięć, bezpłatnych dni w roku kalendarzowym do wykorzystania na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Przejrzyste przepisy pracy

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem dyrektywy dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy pracodawca będzie musiał przekazywać – co do zasady w ciągu siedmiu dniu od dopuszczenia pracownika do pracy – więcej informacji o warunkach zatrudnienia. Chodzi tu o m.in. szkolenia, procedury rozwiązania stosunku pracy, czy informacje o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu.

Zmiany przewidują też bardziej elastyczną organizację pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat. O przyczynach odmowy dotyczącej np. udzielenia pracy zdalnej lub zgody na indywidualny czas pracy pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować pracownika. Nowe przepisy będą też obowiązywać pracowników, zatrudnionych na okres próbny. Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku będzie mógł wystąpić o formę zatrudnienia z bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca ma miesiąc na odpowiedź.

Praca zdalna 2023. Jakie zmiany w Kodeksie pracy?

Nowy Rok przyniesie sporo zmian dla pracowników i pracodawców. Wśród zmian, jakie mają wejść od 2023 roku jest m.in. praca zdalna. Zatrudnieni zyskają lepszą ochronę przed zwolnieniem, a firmy — jednoznaczne prawo do weryfikowania trzeźwości pracowników.

Od przyszłego roku wejdą w życie liczne nowelizacje kodeksu pracy. Wśród nich są m.in. uprawnienia rodzicielskie pracowników, ochronę przed zwolnieniem oraz zakres informacji o warunkach zatrudnienia, jakie firma ma przekazywać podwładnym.

Praca zdalna uregulowana

Od nowego roku pracodawcy będą mogli stosować pracę na odległość na stałe na podstawie kodeksu pracy. Nowe zapisy wskazują, że zatrudniony będzie mógł całkowicie lub częściowo wykonywać ją poza siedzibą firmy np. w domu. Miejsce takie każdorazowo trzeba będzie ustalać z zatrudniającym. Reguły świadczenia pracy w formie zdalnej mają być określane w porozumieniach zawieranych ze związkami zawodowymi lub w regulaminie (jeśli nie uda się porozumieć ze związkami lub tych ostatnich nie ma w firmie). W szczególnej sytuacji np. stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca będzie mógł samodzielnie wydać polecenie pracy zdalnej, ale warunkiem jest, aby pracownik miał warunki do wykonywania swojej pracy w tym trybie. Firma ma zapewnić zatrudnionemu materiały i narzędzia niezbędne do pracy oraz pokryć koszty energii. W tym celu będzie można ustalić budżet, którego wysokość ma odpowiadać przewidywanym kosztom, ponoszonym przez pracownika.

Badanie trzeźwości pracowników

Od 2023 roku pracodawca będzie mógł też sprawdzić trzeźwość pracownika w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo do ochrony mienia. Chodzi o nadzór niewymagający badania laboratoryjnego, czyli np. sprawdzanie alkomatem, a nie pobieranie krwi. Firma, która chce wprowadzić kontrole, będzie musiała ustalić to w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli nie jest objęta układem zbiorowym lub nie musi ustalać regulaminu.

Ochrona przed zwolnieniem

Nowe zapisy obejmą również zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę na czas określony. Od przyszłego roku pracodawca będzie musiał uzasadnić wypowiedzenie takiej umowy i konsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Do tej pory takie zapisy obowiązywały wymówienia umów na czas nieokreślony. Na zmianach skorzystają osoby zarobkujące na terminowych etatach. Ich zatrudnienie będzie stabilniejsze, bo wymóg wskazywania przyczyny zwolnienia utrudni rozwiązywanie takich umów.

Nowe zasady przeciwdziałania zatorom płatniczym

8 grudnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernych opóźnieniom w wymianach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2414). Celem wprowadzonych zmian jest poprawa efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych oraz uproszczenie obowiązku sprawozdawczego.

 

Zmiany dotyczące przepisów ogólnych

Jedna z kluczowych zmian dotyczy dużych przedsiębiorców zawierających transakcję handlową i nakłada na nich obowiązek złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie tego statusu w formie, w jakiej zawierana jest dana transakcja. Co istotne, jeżeli danych podmiot, będąc w relacji biznesowej, kilkukrotne utraci i uzyska przymiot dużego przedsiębiorcy, będzie zobligowany każdorazowo złożyć kontrahentowi stosowne oświadczenie.

Kolejna modyfikacja to wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmierny opóźnieniom w transakcjach handlowych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz od dnia ogłoszenia upadłości. Od tego momentu odsetki związane z w/w opóźnieniami nie mogą być już naliczane.

Uproszczony obowiązek sprawozdawczy

W sprawozdaniu wykazywane będą wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych lub spełnionych w terminie określonym w umowie, lub w maksymalnym terminie ustawowy, zamiast dotychczas wykazywanych świadczeń spełnionych i otrzymanych w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury. Wystarczające będzie podanie jedynie ich wartości, bez rozróżnienia na przedziały czasowe. W przypadku natomiast świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych w terminie wymagane będzie podanie ich wartości z podaniem czasu opóźnienia, zakwalifikowanego do jednego z pięciu przedziałów opóźnień: do 5 dni, od 6 do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, ponad 120 dni. 

Dodatkowo zmianie uległ termin przekazania sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok ubiegły i obecnie jest to 30 kwietnia, a nie 31 stycznia. W nowelizacji ustawodawca zdecydował się również na zdefiniowanie pojęcia kierownika podmiotu zobowiązanego do złożenia sprawozdania, którym np. w przypadku spółki z o.o. będzie członek zarządu, a w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej komplementariusz. 

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że z obowiązku sprawozdawczego wyłączone zostały podmioty dokonujące transakcji handlowych, których stronami są wyłącznie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. Reżimowi ustawy nie podlegają także transakcje dokonywane w ramach działalności ubezpieczeniowej i restrukturyzacyjnego. 

Naliczanie kar i tzw. wezwania miękkie

W zakresie administracyjnej kary pieniężnej naliczanej w przypadku stwierdzenia przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opóźnienia w spłacie zobowiązania, zmianie uległ wzór wyliczania tej sankcji. Dodatkowo wprowadzona została uznaniowość decyzji prezesa przy wymierzaniu kary- do wysokości  ustawowo określonej kary maksymalnej. Ponadto, wraz z nowelizacją zlikwidowano instytucje obligatoryjnego odstąpienia od wymierzania kary, gdy strona postępowania wykazała, że nadmiernie opóźniała się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, ponieważ sama padła ofiarą opóźnienia kontrahenta. W konsekwencji odstąpienie od sankcjonowania będzie możliwe jedynie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Nowelizacja dała również prezesowi UOKiK możliwość kierowania tzw. miękkich wezwań do przedsiębiorców, którzy opóźniają się z zapłatą. Czynność ta odbywa się bez konieczności wszczynania oficjalnego postępowania. Dzięki temu dany podmiot będzie miał prawo (nie obowiązek) wyjaśnić, z czego wynika ryzyko zatoru płatniczego oraz da mu to możliwość wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania z kontrahentami. O zatorze płatniczym będzie natomiast mowa, gdy suma świadczeń zapłaconych po terminie w ciągu trzech kolejnych miesięcy przekroczy 2 mln zł.

Zmiany odroczone w czasie

Z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. 24 stycznia 2023 r. wejdzie również w życie regulacja, zgodnie z którą w razie braku zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem podmiot z grupy MŚP, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono — od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Przywołany wyżej przepis będzie miał zastosowanie do transakcji zawieranych po jego wejściu w życie i nie będzie dotyczył stosunków handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe obowiązki

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych danego budynku lub jego części określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania świadectw oraz sytuacje w których następuje ich przekazanie reguluje ustawa o charakterystyce energetycznej. Od kwietnia 2023 roku, wskutek wejścia w życie nowelizacji ww. ustawy, rozszerzony zostanie zakres obowiązków związanych ze sporządzaniem, pozyskiwaniem oraz przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

Przekazanie świadectwa u notariusza

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej, posiadanie świadectwa wymagane jest gdy budynek lub część budynku:

 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • będzie wynajmowany.

Nowelizacja nie zmienia powyższego wymogu, jednakże modyfikuje obowiązki w zakresie procedury przekazywania świadectw. W przypadku umów sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, znowelizowane przepisy ustawy przewidują obowiązek przedstawienia świadectwa w chwili sporządzenia aktu notarialnego. Zaznaczyć należy także, że notariusz zobowiązany zostanie do odnotowywania w akcie notarialnym przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej, zaś w przypadku jego nieprzekazania, notariusz będzie miał obowiązek pouczenia zbywcy.

Odpowiedzialność podmiotów sporządzających świadectwo

Nowelizacja zakłada zawieranie w treści świadectwa, oprócz aktualnie wymaganych ustawą informacji także oświadczenia osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Wskazać należy, że oświadczenie to składane będzie się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rozszerzony katalog kar

Podkreślenia wymaga także niezwykle istotna zmiana w postaci rozszerzenia katalogu zdarzeń podlegających karze. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej, przewiduje sankcje wobec sporządzającego świadectwo za sporządzenie go niezgodnie z wymogami wskazanymi w art. 4 ust. 3 ustawy. Ponadto, ukarane zostaną także podmioty nie wywiązujące się z przewidzianych ustawą obowiązków w zakresie przekazywania świadectw nabywcom oraz najemcom budynku.

Pozostałe zmiany

Świadectwo charakterystyki energetycznej, co do zasady jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Ponadto, wskazania wymaga także, iż nowelizacja w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej obejmie także przepisy prawa budowlanego. Po jej wejściu w życie, do art. 57 prawa budowlanego, zostanie dodany pkt 6a, w myśl którego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, co spowoduje powstanie nowego obowiązku zarówno w stosunku do deweloperów jak i inwestorów prywatnych.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Podsumowując właściciele m.in. mieszkań czy też domów jednorodzinnych, powinni pamiętać o obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dopiero w momencie gdy planują sprzedaż bądź wynajem posiadanego budynku lub jego części.

Inaczej będzie jednak w odniesieniu do nowopowstałych obiektów budowlanych, w tym wskazanych powyżej domów jednorodzinnych, gdyż wówczas posiadanie świadectwa przez inwestora będzie obowiązkowe w każdej sytuacji (jak już wyżej wskazano – w momencie zakończenia budowy lub w chwili wystąpienia o udzielenie pozwolenia na użytkowanie), niezależnie od faktu czy budynek będzie w przyszłości wynajmowany czy też sprzedany.

W celu uzyskania świadectwa, należy odnaleźć podmiot zajmujący się usługami audytu, mający uprawnienia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Przed dokonaniem wyboru firmy świadczącej tego typu usługi, warto zweryfikować jej rzetelność poprzez sprawdzenie czy figuruje ona w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Z dostępnych danych wynika, że na chwilę obecną cena uzyskania świadectwa oscyluje w granicach 400-1000zł. Należy jednak mieć na uwadze, że po wejściu w życie nowelizacji, koszty te mogą znacząco wzrosnąć – z uwagi na powiększenie grona podmiotów zainteresowanych zdobyciem świadectwa. W przypadku planowanego w przyszłości wynajmu bądź sprzedaży nieruchomości, warto zatem rozważyć uzyskanie świadectwa już teraz, gdyż jak wskazuje treść nowelizacji, świadectwa uzyskane przed dniem wejścia jej w życie zachowują ważność przez okres na jaki zostały wystawione.