Doradztwo podatkowe

Dlaczego warto korzystać z usług doradztwa podatkowego?

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zagadnień podatkowych pozwalającą na dobór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem aktualnych przepisów i regulacji podatkowych oraz eliminację zagrożeń związanych z obciążeniami podatkowymi.

Nasza specjalistyczna wiedza umożliwia nam podejmowanie działań, które niejednokrotnie pozwalają na wyjaśnienie sprawy już na początkowym jej etapie i uchronienie podatnika od długotrwałego sporu sądowego.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientom. Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy indywidualni, spółki osobowe i handlowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby fizyczne.

Obszary działania:

PIT

CIT

VAT

Akcyza

PCC

Podatek od nieruchomości

Podatek od spadków i darowizny

Cło

Opłaty lokalne

Bieżące doradztwo podatkowe

Zapewniamy bieżące porady dotyczące zagadnień podatkowych pojawiających się w toku bieżącej działalności klientów (telefonicznie, mailowo, osobiście).

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniem i rozliczaniu dostępnych ulg i zwolnień podatkowych.

Audyty i opinie podatkowe

Przeprowadzamy kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zidentyfikowania i ograniczenia lub wyeliminowania ryzyk podatkowych.

Opracowanie strategii podatkowych, planowania podatkowego

Analizujemy procesy i procedury podatkowe pod kątem wypełniania obowiązków podatkowych nałożonych przepisami prawa, w tym obowiązku dotyczącego publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Obrót nieruchomościami

Przeprowadzamy audyty podatkowe nieruchomości, ustalamy skutki transakcji nieruchomościowych na gruncie VAT, podatku dochodowego i PCC, doradzamy w zakresie ustalenia skutków podatkowych umów deweloperskich, najmu, zarządu nieruchomościami, ulgi mieszkaniowej i zbycia nieruchomości, reprezentujemy klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami.