Prawo budowlane

Prawo budowlane:

W ramach doradztwa prawnego oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych na każdym etapie ich realizacji.

W ramach oferty:

analizujemy stan prawny nieruchomości objętych przyszłym zamierzeniem inwestycyjnym

sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym w przedmiocie wymogów administracyjnych pod kątem planowanej inwestycji

udzielamy pomocy w uzyskiwaniu decyzji ustalających warunki zabudowy oraz udzielających pozwoleń na budowę oraz innych decyzji administracyjnych koniecznych podczas realizacji inwestycji budowlanej

udzielamy pomocy prawnej w zakresie zmian sposobów użytkowania oraz samowoli budowlanych

przygotowujemy i analizujemy środki zaskarżenia w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wobec inwestycji budowlanych