ceny transferowe dokumentacja

Ceny transferowe dokumentacja

Ceny transferowe dokumentacja. W Polsce ceny transferowe miały swój początek w 2000 roku. Przyjęło się, że ceny transferowe dotyczą zazwyczaj krajów, w których to występuje wysokie opodatkowanie. Wykorzystujemy je w sytuacjach, które określili w ustawach oraz rozporządzeniach. Między innymi jest to Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych czy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009roku.

Ceny transferowe dokumentacja – dla kogo?

Ceny transferowe wprowadzono z myślą o tym, aby skutecznie zredukować obciążenie podatkowe. W momencie gdy dochodzi do transakcji pomiędzy tak zwanymi podmiotami powiązanymi, możemy ustalić ceny transferowe. Podmiotem powiązanym jest na przykład podatnik, który posiada firmę na terytorium Polski i jednocześnie bierze udział w zarządzaniu, bądź posiada udział w przedsiębiorstwie położonego poza granicą kraju. Co ważne, posiadanie kapitału w innym podmiocie powinien być nie mniejszy niż 25%.

Podatnik zobowiązał się do sporządzenia dokumentacji cen transferowych z mocy prawa. Zanim jednak dojdzie do kompletacji dokumentów, należy zweryfikować, czy zaszły ku temu przesłanki. Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nastąpi w momencie, gdy wartość za rok podatkowy wyniesie ponad 500 000zł. Kolejna przesłanka to dokonanie transakcji tak zwanej kontrolowanej lub innej.

Dokumentacja cen transferowych powinna przede wszystkim zawierać opis transakcji jakie były dokonywane. Dodatkowo należałoby przedstawić analizę danych porównawczych. Warto wskazać metody i zasady kalkulacji dochodu wraz z uzasadnieniem wyboru. Ponadto powinny znaleźć się informacje o podatniku oraz opis danych finansowych podatnika. Do dokumentów cen transferowych należy dodać także dokumenty, porozumienia oraz umowy.

Wysokie sankcje za brak wymaganych dokumentów

Warto pamiętać o tym, że nie przedłożenie dokumentacji cen transferowych w terminie wiąże się z konsekwencjami. Podatnik zobowiązał się okazać dokumentację w ciągu 7 dni od daty, w której otrzymał żądanie przedstawienia jej. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie wiązało się z nałożeniem sankcji w wysokości 50% stawki podatku. Należy jednak pamiętać, że zaniechanie przedłożenia dokumentacji może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową, bądź karną. W przypadku konsekwencji karno-skarbowych sankcję wynoszą 120,240 bądź 720 stawek dziennych. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, przewidziane są sankcje w wysokości 1-8% przychodu.

Podsumowując, w Polsce zważając na prawo, po wystąpieniu przekroczenia danej wartości transakcji, która pojawiła się pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi należy przygotować dokumentację podatkową. Najnowsze informacje wskazują na to, iż wydłużono termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Aktualnie dokumentację należy sporządzić i przedłożyć do 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.