sprzedaż nieruchomości podatek

Sprzedaż nieruchomości podatek

Sprzedaż nieruchomości podatek jest związany z czynnością prawną, która prawdopodobnie ma miejsce każdego dnia. Wystarczy podać za przykład pracę deweloperów. Codziennie rynek nieruchomości jest przepełniony kupnem, bądź sprzedażą mieszkań i domów wolnostojących. Niemniej jednak, ludzie często po zakupie mieszkania decydują się na wyprowadzkę do innego miasta. Czasami też powiększenie rodziny zmusza nas do znalezienia czegoś większego. Wówczas musimy zastanowić się, a w konsekwencji dokonać sprzedaży nieruchomości. Warto pamiętać, że sprzedaż domu wiąże się także z obowiązkiem zapłaty podatku.

Sprzedaż nieruchomości podatek – to nie wymysł z tego stulecia

Patrząc na rys historyczny, widzimy że podatek od sprzedaży nieruchomości nie jest wymysłem XXI wieku. W Polsce od 1991 roku istnieje Ustawa, która reguluje kwestie związane z podatkiem oraz opłatami lokalnymi w zakresie nieruchomości. Warto także zaznaczyć, że podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi aktualnie 19%. Danina obejmuje przede wszystkim nieruchomości, które zostały nabyte w przeciągu ostatnich 5 lat podatkowych. Istotne jest to, aby rozróżnić czym jest rok podatkowy, a rok kalendarzowy. Rok kalendarzowy wyróżnia konkretne miesiące. Natomiast rok podatkowy nie ma takiego podziału.

Sprzedaż nieruchomości to nie zawsze kwestia chęci zmiany lokalizacji. Nie zawsze też jest to konieczność, która musi nastąpić. Często zdarzają się również takie sytuacje, w których nieruchomość otrzymujemy w spadku. Nabycie nieruchomości na tej drodze jeszcze do niedawna kojarzyła się z przykrym obowiązkiem zapłaty bardzo dużego podatku dla fiskusa. Na szczęście od ponad 3 lat ta sytuacja uległa zmianie. Dawniej okres 5 lat podatkowych liczyliśmy od momentu śmierci spadkodawcy. To bardzo utrudniało proces sprzedaży, gdy chciało uniknąć się dużego podatku od sprzedaży nieruchomości. Aktualnie lata  podatkowe liczone są od momentu zakupu mieszkania, bądź innej nieruchomości przez spadkodawcę. To znacznie ułatwia proces sprzedaży i często pozwala na uniknięcie kolosalnych opłat.

Zapisy prawne przewidują także sprzedaż nieruchomości przez osoby, które nie pozostają już w związku małżeńskim. Sytuacja, w której następuje rozpad to rozwód małżonków, bądź śmierć jednego z nich. Wówczas, podobnie jak w sytuacji spadku, rok podatkowy naliczany jest od momentu zakupu nieruchomości. Ważne jest oczywiście to, aby na drodze nie stanęła intercyza. Moment zakupu nieruchomości i włączenie go do wspólnej własności jest tym terminem, który decyduje o tym jak mamy liczyć rok podatkowy. Dawniej determinowała to data śmierci małżonka, bądź orzeczenie o rozwodzie. Jak widać nowe przepisy stały się bardziej przychylne dla osób, które stają przed koniecznością sprzedaży nieruchomości.

Kup mieszkanie za pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Jak widać obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości istnieje, niemniej jednak można tego uniknąć. Sytuacja, która umożliwia ominięcie zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości to przeznaczenie funduszy na własne cele mieszkaniowe. Krótko mówiąc, oznacza to, że pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczymy na nowe mieszkanie, zakup działki bądź materiały budowlane. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli nie spożytkujemy całej otrzymanej kwoty ze sprzedaży, wówczas podatek będzie obowiązywał. Dla przykładu, jeśli sprzedamy nieruchomość za 500 tysięcy złotych, a nową kupimy za 400 tysięcy złotych, wówczas wzbogacamy się o 1000 tysięcy złotych. Właśnie od tej kwoty należałoby odprowadzić podatek. Ważne jest również to, że obowiązuje nas termin maksymalnie 3 lata od momentu sprzedaży nieruchomości. Jeśli przekroczymy ten czas, wówczas również podatek będzie nad obowiązywał.

Podsumowując, podatek od sprzedaży nieruchomości może okazać się zmorą wielu osób. Niemniej jednak, warto pamiętać o tym, że są możliwości, które pozwalają uniknąć konieczności zapłaty. Oczywiście jeżeli spełnimy pewne warunki, ale jeśli też dobrze zorganizujemy, to na pewno przebiegnie wszystko pomyślnie. Co ważne, kwoty sprzedaży nieruchomości są bardzo wysokie, co za tym idzie podatek również często jest niemałą kwotą. Natomiast należy pamiętać, że podatek liczymy od kwoty dochodu, a nie od całej kwoty nieruchomości.

kancelaria podatkowa Białystok

Kancelaria podatkowa Białystok

Kancelaria podatkowa Białystok najczęściej kojarzy nam się z prawnikami. Pierwsze skojarzenie to kancelaria prawna bądź notarialna. Jest to jedno z najczęstszych wyobrażeń, gdy używamy tego sformułowania. Ten termin występuje również w odniesieniu do polityki. Dla przykładu głowa państwa również dysponuje takim miejscem jak Kancelaria Prezydenta. Krótko mówiąc, jest to samodzielny urząd, który wytwarza własną dokumentację. Niemniej jednak, mamy na myśli również pomieszczenie biurowe, w którym wykonujemy czynności kancelaryjne.

Kancelaria podatkowa Białystok – dla kogo takie usługi?

Dzięki temu, że od 1997 roku istnieje zawód doradcy podatkowego, mogły powstać także kancelarie nastawione właśnie na tę profesję. Kancelarie podatkowe to miejsca, które zrzeszają specjalistów trudniących się dziedziną prawa związaną z podatkami. Profesjonaliści zatrudnieni w kancelarii podatkowej przede wszystkim zajmują się wydawaniem opinii, wyjaśnianiem oraz doradztwem w zakresie obowiązków podatkowych. Na co dzień również na rzecz klienta zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, czy podatkowych. Wbrew pozorom są to dwie różne księgi, które zostały zdefiniowane przez dwie różne ustawy.

Kancelaria podatkowa, w której pracują wykwalifikowani doradcy, zajmuje się także sporządzaniem zeznań czy też deklaracji podatkowych. Takie dokumenty tworzone są na rzecz podatników, inkasentów oraz płatników. Warto zaznaczyć, że kancelaria podatkowa pełni często rolę pośrednika pomiędzy klientem a urzędem. Korzystanie z pomocy pełnomocnika w postaci doradcy może skutkować powodzeniem w toczącym się postępowaniu. Kancelaria podatkowa czuwa nad tym, abyśmy przestrzegali prawa podatkowego.

Należy pamiętać, że specjaliści zajmujący się prawem podatkowym, często są w stanie pomóc klientom również w zakresie minimalizacji obciążenia podatkowego. Taka możliwość istnieje wówczas, gdy wykorzystamy wszelkie dostępne ulgi podatkowe. Najbardziej zorientowaną w tym temacie osobą jest właśnie doradca podatkowy. To on będzie w stanie kompleksowo zająć się naszą sprawą. Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy działamy jako przedsiębiorstwo.

Warto zainwestować we współpracę

Podsumowując, warto jest mieć świadomość, że w kancelariach nie zastaniemy tylko głowy państwa, bądź adwokatów czy notariusza. Kancelaria również może zajmować się prawem podatkowym oraz zrzeszać fachowców właśnie z tej dziedziny. Jeśli jesteśmy osobą fizyczną i nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z rozliczeniem podatku możemy liczyć na pomoc doradców. Jako przedsiębiorstwo warto również zainwestować we współpracę ze specjalistą z tej dziedziny. Wówczas możemy uniknąć wielu niezgodności w kwestiach finansowych oraz zoptymalizować ewentualne koszta wynikające z obowiązku podatkowego.

Kancelaria prawa gospodarczego

Kancelaria prawa gospodarczego

Kancelaria prawa gospodarczego zrzesza w swoich szeregach specjalistów, którzy zajmują się na co dzień tematyką prawa gospodarczego. Jak wiadomo, praw to dosyć szeroka dziedzina. Nawet w przypadku prawa gospodarczego pojawia się rozgałęzienie. Ów prawo dzielimy na prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne. Istnieją także bardziej szczegółowe podziały, które wyróżniają prawo gospodarcze na cywilne, administracyjne, karne oraz międzynarodowe.

Kancelaria prawa gospodarczego

Gdyby spojrzeć na kwestie historyczne, prawo gospodarcze narodziło się w zasadzie w XIX wieku. Wówczas kształtował się również nowoczesny handel. Oczywiście wcześniej również prawo gospodarcze miało rację bytu, chociażby w Cesarstwie Rzymskim. Niemniej jednak, przybierało ono trochę inną formę niż aktualnie. Nie da porównać się skali handlu oraz przedsiębiorczości z okresu na przykład średniowiecza do nowożytności.

Specjaliści pracujący w kancelarii prawa gospodarczego muszą posiadać jak widać wszechstronną wiedzę w tym zakresie. W związku z tym, ze to prawo dzieli się na kilka gałęzi wiedza jest z pewnością obszerna i stale aktualizowana. Warto w tym miejscu wytłumaczyć czym tak naprawdę jest prawo gospodarcze. Przede wszystkim prawo gospodarcze reguluje kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz statusu prawnego przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców oznacza to niejednokrotnie zapoznanie się z dużą ilością aktów normatywnych czy też ustaw, które to wszystko regulują. Jak wiadomo, nie każdy z wykształcenia jest prawnikiem, wobec tego właśnie w takich sytuacjach warto skorzystać z porady kancelarii prawa gospodarczego.

Nie ma jednego, konkretnego aktu prawa

Podział prawa gospodarczego na publicznego oraz prywatne, wynika z rozległości regulacji. W związku z powyższym, prawo gospodarcze publiczne reguluje ustrój gospodarczy. Przede wszystkim skupia się na stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a państwem. Są również określone zasady, w jaki sposób dana działalność powinna funkcjonować i jaki będzie zakres ingerencji państwa  w gospodarkę. Z drugiej zaś strony prawo gospodarcze prywatne reguluje kwestie stosunków pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. To co wyróżnia ogólne prawo gospodarcze jest to, że nie ma konkretnego kodeksu przeznaczone tylko dla tej dziedziny prawa.

Zasady jakie przyświecają dla prawa gospodarczego to przede wszystkim zasada praworządności, zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę. Dodatkowo można wyróżnić także zasadę wolności gospodarczej oraz zasada ochrony własności.

Obszar działania kancelarii prawa gospodarczego, obejmuje przede wszystkim wybór optymalnej formy działalności. Dla przykładu, mamy do wyboru spółki cywilne, handlowe osobowe czy też handlowe kapitałowe. Specjaliści pracujący w kancelarii z pewnością służą dobrą radą i pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Po zdecydowaniu jaka forma spółki będzie odpowiednia, pomogą również w zarejestrowaniu działalności. Gdyby w przyszłości zaszła konieczność zmiany formy spółki, specjaliści z pewnością przygotują odpowiednią dokumentację.

Błędna analiza to błędna decyzja

Podsumowując, kancelaria prawa gospodarczego bez wątpienia w dalszym ciągu ma ręce pełne roboty. Pomimo wprowadzenia ułatwień w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, w dalszym ciągu pojawia się wiele nieścisłości. Nie wszystkie ustawy czy inne regulacje są na tyle czytelne, aby móc bez problemu orientować się w nich bez pomocy prawnika. Błędna analiza zapisów  może skutkować błędną decyzją. Co za tym idzie, przedsiębiorca zamiast skupić się na rozwoju działalności, tkwiłby w gąszczu przepisów i procedur, których musi się trzymać. Wobec powyższego, warto powierzyć kwestie prawne kancelarii zajmującej się prawem gospodarczym. Wówczas przedsiębiorca będzie mógł skupić się na prowadzeniu i rozwoju działalności. Zaś obsługa prawna pozostałaby po stronie kancelarii, która na co dzień specjalizuje się właśnie w prawie gospodarczym.