sprzedaż nieruchomości podatek

Sprzedaż nieruchomości podatek

Sprzedaż nieruchomości podatek jest związany z czynnością prawną, która prawdopodobnie ma miejsce każdego dnia. Wystarczy podać za przykład pracę deweloperów. Codziennie rynek nieruchomości jest przepełniony kupnem, bądź sprzedażą mieszkań i domów wolnostojących. Niemniej jednak, ludzie często po zakupie mieszkania decydują się na wyprowadzkę do innego miasta. Czasami też powiększenie rodziny zmusza nas do znalezienia czegoś większego. Wówczas musimy zastanowić się, a w konsekwencji dokonać sprzedaży nieruchomości. Warto pamiętać, że sprzedaż domu wiąże się także z obowiązkiem zapłaty podatku.

Sprzedaż nieruchomości podatek – to nie wymysł z tego stulecia

Patrząc na rys historyczny, widzimy że podatek od sprzedaży nieruchomości nie jest wymysłem XXI wieku. W Polsce od 1991 roku istnieje Ustawa, która reguluje kwestie związane z podatkiem oraz opłatami lokalnymi w zakresie nieruchomości. Warto także zaznaczyć, że podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi aktualnie 19%. Danina obejmuje przede wszystkim nieruchomości, które zostały nabyte w przeciągu ostatnich 5 lat podatkowych. Istotne jest to, aby rozróżnić czym jest rok podatkowy, a rok kalendarzowy. Rok kalendarzowy wyróżnia konkretne miesiące. Natomiast rok podatkowy nie ma takiego podziału.

Sprzedaż nieruchomości to nie zawsze kwestia chęci zmiany lokalizacji. Nie zawsze też jest to konieczność, która musi nastąpić. Często zdarzają się również takie sytuacje, w których nieruchomość otrzymujemy w spadku. Nabycie nieruchomości na tej drodze jeszcze do niedawna kojarzyła się z przykrym obowiązkiem zapłaty bardzo dużego podatku dla fiskusa. Na szczęście od ponad 3 lat ta sytuacja uległa zmianie. Dawniej okres 5 lat podatkowych liczyliśmy od momentu śmierci spadkodawcy. To bardzo utrudniało proces sprzedaży, gdy chciało uniknąć się dużego podatku od sprzedaży nieruchomości. Aktualnie lata  podatkowe liczone są od momentu zakupu mieszkania, bądź innej nieruchomości przez spadkodawcę. To znacznie ułatwia proces sprzedaży i często pozwala na uniknięcie kolosalnych opłat.

Zapisy prawne przewidują także sprzedaż nieruchomości przez osoby, które nie pozostają już w związku małżeńskim. Sytuacja, w której następuje rozpad to rozwód małżonków, bądź śmierć jednego z nich. Wówczas, podobnie jak w sytuacji spadku, rok podatkowy naliczany jest od momentu zakupu nieruchomości. Ważne jest oczywiście to, aby na drodze nie stanęła intercyza. Moment zakupu nieruchomości i włączenie go do wspólnej własności jest tym terminem, który decyduje o tym jak mamy liczyć rok podatkowy. Dawniej determinowała to data śmierci małżonka, bądź orzeczenie o rozwodzie. Jak widać nowe przepisy stały się bardziej przychylne dla osób, które stają przed koniecznością sprzedaży nieruchomości.

Kup mieszkanie za pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Jak widać obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości istnieje, niemniej jednak można tego uniknąć. Sytuacja, która umożliwia ominięcie zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości to przeznaczenie funduszy na własne cele mieszkaniowe. Krótko mówiąc, oznacza to, że pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczymy na nowe mieszkanie, zakup działki bądź materiały budowlane. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli nie spożytkujemy całej otrzymanej kwoty ze sprzedaży, wówczas podatek będzie obowiązywał. Dla przykładu, jeśli sprzedamy nieruchomość za 500 tysięcy złotych, a nową kupimy za 400 tysięcy złotych, wówczas wzbogacamy się o 1000 tysięcy złotych. Właśnie od tej kwoty należałoby odprowadzić podatek. Ważne jest również to, że obowiązuje nas termin maksymalnie 3 lata od momentu sprzedaży nieruchomości. Jeśli przekroczymy ten czas, wówczas również podatek będzie nad obowiązywał.

Podsumowując, podatek od sprzedaży nieruchomości może okazać się zmorą wielu osób. Niemniej jednak, warto pamiętać o tym, że są możliwości, które pozwalają uniknąć konieczności zapłaty. Oczywiście jeżeli spełnimy pewne warunki, ale jeśli też dobrze zorganizujemy, to na pewno przebiegnie wszystko pomyślnie. Co ważne, kwoty sprzedaży nieruchomości są bardzo wysokie, co za tym idzie podatek również często jest niemałą kwotą. Natomiast należy pamiętać, że podatek liczymy od kwoty dochodu, a nie od całej kwoty nieruchomości.