Restrukturyzacja spółek

Dlaczego warto korzystać z naszej pomocy?

Zapewniamy wsparcie zarówno przy wyborze optymalnej formy działalności przez nowych przedsiębiorców (rejestracja w CEiDG i KRS) jak i ustalaniem kierunków rozwoju już istniejących podmiotów. W ramach działu przeprowadzamy procesy łączenia i podziału spółek prawa handlowego poprzedzonych kompleksową analizą sytuacji prawno-podatkowych uczestniczących podmiotów.

Zajmujemy się również kompleksową obsługą, włącznie z ich rejestracją, stowarzyszeń i fundacji.

Udzielamy pomocy w aporcie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wspieramy przedsiębiorstwa planujące przekształcenie dokonując analizy skutków takiego przedsięwzięcia z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji danego podmiotu.

Obszary działania:

wybór optymalnej formy prawnej

rejestracja spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych), stowarzyszeń, fundacji

pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG – przygotowujemy niezbędną dokumentację, tj. wniosku do CEiDG, dokumentów do US – zgłoszenia VAT-R, NIP, do ZUS

dokumentacja dotycząca przekształcenia spółek prawa handlowego

analiza możliwych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem oczekiwań klienta

dokumentacja dotycząca przekształcenia spółek prawa handlowego

kompleksowa obsługa całego procesu restrukturyzacji oraz dopełnienie wszystkich formalności z tym związanych