Kancelaria prawa gospodarczego

Kancelaria prawa gospodarczego

Kancelaria prawa gospodarczego zrzesza w swoich szeregach specjalistów, którzy zajmują się na co dzień tematyką prawa gospodarczego. Jak wiadomo, praw to dosyć szeroka dziedzina. Nawet w przypadku prawa gospodarczego pojawia się rozgałęzienie. Ów prawo dzielimy na prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne. Istnieją także bardziej szczegółowe podziały, które wyróżniają prawo gospodarcze na cywilne, administracyjne, karne oraz międzynarodowe.

Kancelaria prawa gospodarczego

Gdyby spojrzeć na kwestie historyczne, prawo gospodarcze narodziło się w zasadzie w XIX wieku. Wówczas kształtował się również nowoczesny handel. Oczywiście wcześniej również prawo gospodarcze miało rację bytu, chociażby w Cesarstwie Rzymskim. Niemniej jednak, przybierało ono trochę inną formę niż aktualnie. Nie da porównać się skali handlu oraz przedsiębiorczości z okresu na przykład średniowiecza do nowożytności.

Specjaliści pracujący w kancelarii prawa gospodarczego muszą posiadać jak widać wszechstronną wiedzę w tym zakresie. W związku z tym, ze to prawo dzieli się na kilka gałęzi wiedza jest z pewnością obszerna i stale aktualizowana. Warto w tym miejscu wytłumaczyć czym tak naprawdę jest prawo gospodarcze. Przede wszystkim prawo gospodarcze reguluje kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz statusu prawnego przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców oznacza to niejednokrotnie zapoznanie się z dużą ilością aktów normatywnych czy też ustaw, które to wszystko regulują. Jak wiadomo, nie każdy z wykształcenia jest prawnikiem, wobec tego właśnie w takich sytuacjach warto skorzystać z porady kancelarii prawa gospodarczego.

Nie ma jednego, konkretnego aktu prawa

Podział prawa gospodarczego na publicznego oraz prywatne, wynika z rozległości regulacji. W związku z powyższym, prawo gospodarcze publiczne reguluje ustrój gospodarczy. Przede wszystkim skupia się na stosunkach pomiędzy przedsiębiorcą a państwem. Są również określone zasady, w jaki sposób dana działalność powinna funkcjonować i jaki będzie zakres ingerencji państwa  w gospodarkę. Z drugiej zaś strony prawo gospodarcze prywatne reguluje kwestie stosunków pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. To co wyróżnia ogólne prawo gospodarcze jest to, że nie ma konkretnego kodeksu przeznaczone tylko dla tej dziedziny prawa.

Zasady jakie przyświecają dla prawa gospodarczego to przede wszystkim zasada praworządności, zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę. Dodatkowo można wyróżnić także zasadę wolności gospodarczej oraz zasada ochrony własności.

Obszar działania kancelarii prawa gospodarczego, obejmuje przede wszystkim wybór optymalnej formy działalności. Dla przykładu, mamy do wyboru spółki cywilne, handlowe osobowe czy też handlowe kapitałowe. Specjaliści pracujący w kancelarii z pewnością służą dobrą radą i pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Po zdecydowaniu jaka forma spółki będzie odpowiednia, pomogą również w zarejestrowaniu działalności. Gdyby w przyszłości zaszła konieczność zmiany formy spółki, specjaliści z pewnością przygotują odpowiednią dokumentację.

Błędna analiza to błędna decyzja

Podsumowując, kancelaria prawa gospodarczego bez wątpienia w dalszym ciągu ma ręce pełne roboty. Pomimo wprowadzenia ułatwień w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, w dalszym ciągu pojawia się wiele nieścisłości. Nie wszystkie ustawy czy inne regulacje są na tyle czytelne, aby móc bez problemu orientować się w nich bez pomocy prawnika. Błędna analiza zapisów  może skutkować błędną decyzją. Co za tym idzie, przedsiębiorca zamiast skupić się na rozwoju działalności, tkwiłby w gąszczu przepisów i procedur, których musi się trzymać. Wobec powyższego, warto powierzyć kwestie prawne kancelarii zajmującej się prawem gospodarczym. Wówczas przedsiębiorca będzie mógł skupić się na prowadzeniu i rozwoju działalności. Zaś obsługa prawna pozostałaby po stronie kancelarii, która na co dzień specjalizuje się właśnie w prawie gospodarczym.