Interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe, wnioski do GUS

Instytucja indywidualnych interpretacji podatkowych jest popularną metodą pozwalającą na uniknięcie problemów z fiskusem i zapewniającą bezpieczeństwo podatkowe działań podejmowanych przez naszych klientów.

Informacje udzielone od urzędników podczas rozmów zarówno telefonicznych jak i osobistych nie są wiążące i nie zapewniają żadnej ochrony w przypadku ewentualnego sporu z organem podatkowym. Taką ochronę daje wyłącznie uzyskana indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego.

Nasza wiedza i doświadczenie w składaniu wniosków zwiększa szanse na uzyskanie korzystnej interpretacji.

W ramach oferty:

analizujemy stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych pod kątem działalności naszego klienta i pojawiających się w jej toku problemów

sporządzamy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego

sporządzamy wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych

sporządzamy wnioski o nadanie symbolu klasyfikacyjnego (wnioski do GUS)

prowadzimy cały proces postępowania o wydanie w/w wniosków (przygotowujemy odpowiedzi, stanowiska w toku postępowania)

prowadzimy postępowania w przedmiocie zaskarżenia indywidualnej interpretacji podatkowej