Kontrola skarbowa Białystok

Reprezentacja Klienta przed organami i sądami

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam zaoferować naszym Klientom usługi prawne o najwyższej jakości czego potwierdzeniem są wygrane liczne spory sądowe oraz spory z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą lub do kontaktu osobistego bądź telefonicznego.

Reprezentujemy Klientów przed:

 • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Urzędami Skarbowymi
 • Izbami Administracji Skarbowej
 • Urzędami Celno–Skarbowymi
 • Sądami Powszechnymi

Zastępstwo procesowe

Prowadzimy zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też sporządzamy skargi i skargi kasacyjne.

Reprezentowanie klientów

Reprezentujemy Klientów w toku sporów cywilnych, gospodarczych, pracownicznych i ubezpieczeń społecznych w sprawach:

 • podatkowych
 • administracyjnych
 • gospodarczych
 • karno-skarbowych
 • handlowych
 • cywilnych

Kontrola skarbowa i reprezentowanie podmiotów przed organami podatkowymi

Prowadzimy czynności mające na celu reprezentowanie podmiotów w sporach przed organami podatkowymi. W ramach prac:

 • wykonujemy analizę i przygotowanie dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności
 • bierzemy udział w czynnościach procesowych (przesłuchaniach, oględzinach, itp.)
 • przygotowujemy pisma procesowe (zastrzeżenia, zażalenia, odwołania, wnioski)
 • prowadzimy mediacje z organami podatkowymi
 • prowadzimy sprawy związane z zatrzymaniem zwrotów podatku VAT
 • sporządzamy wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań (pomoc de minimis)
 • reprezentujemy Klienta w sprawach karno-skarbowych