Ceny transferowe

Dlaczego warto korzystać z naszej pomocy?

Zapewniamy profesjonalne doradztwo przy każdym rodzaju operacji oraz opracowywaniu najkorzystniejszych warunków współpracy dokonując całościowej analizy rynkowej zawieranych transakcji.

Identyfikujemy oraz analizujemy otrzymane dokumenty dotyczące transakcji pod względem ryzyka podatkowego oraz sporządzamy dokumentacje zgodnie z przepisami podatkowymi.

Zajmujemy się również weryfikacją dokumentacji cen transferowych otrzymanej od Klienta pod względem przepisów podatkowych oraz wskazujemy istniejące zagrożenia wynikające z jej niepoprawnego sporządzenia.

Sporządzamy dokumentację

Oferujemy kompetentne i kompleksowe doradztwo oraz usługi sporządzania dokumentacji dla cen transferowych w pełnym zakresie, w szczególności odnośnie:

sprzedaży / zakupu towarów handlowych, wyrobów gotowych

sprzedaży / zakupu surowców i materiałów do produkcji

usług budowlanych i montażowych

najmu / wynajmu pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej

usług zarządczych i doradczych (management fee)

usług reklamowych i marketingowych

usług transportowych, informatycznych, prawnych, księgowych

opłat licencyjnych – np. za znaków towarowych, franchisingu, udostępniania bazy danych

kompleksowych usług wsparcia administracyjnego w grupach kapitałowych według klucza podziału

sprzedaży / zakupu środka trwałego

udzielenia / otrzymania pożyczki

Ceny ustalane są indywidualnie dla Spółki i uzależnione są w głównej mierze od:

ilości dokumentacji realizowanych w ramach danego projektu cen transferowych

rodzaju dokumentowanej transakcji

Po realizacji projektu standardowo dokumentacje cen transferowych wraz z kalkulacjami oraz pozostałymi załącznikami są przekazywane Spółce, w formie papierowej oraz elektronicznej. W ten sposób w sytuacji kontroli organów podatkowych wszystkie zgromadzone w trakcie trwania projektu istotne dokumenty stanowiące załączniki do dokumentacji są bardzo łatwo dostępne.

Rozwiązujemy problemy

Praktyka wskazuje, że wypełnianie przez podatników nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie cen transferowych nastręcza sporo trudności. W przypadku wątpliwości czy problemów związanych z realizacją obowiązków w zakresie cen transferowych zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na spotkanie z naszymi ekspertami.

Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

Dla roku podatkowego rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2019 r. dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana na nowych zasadach.

Od teraz podatnicy mają obowiązek sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych (local file) oraz grupową dokumentację cen transferowych (master file)

Czytaj więcej