Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne

Dlaczego warto korzystać z naszych usług podczas postępowań podatkowych i sadowo-administracyjnych?

Naszym klientom zapewniamy wsparcie zarówno podczas kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej jak i w trakcie postępowań podatkowych oraz w trakcie sporów z sądami wszystkich instancji: WSA, NSA, a także reprezentujemy klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ramach udzielonych nam pełnomocnictw zajmujemy się kompleksowym i profesjonalnym zastępstwem klientów w kontaktach z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Nasi specjaliści przygotowują wszelkie niezbędne dokumenty wymagane na każdym etapie postępowania (wyjaśnienia, zastrzeżenia, wnioski, odwołania, skargi).

Zapewniamy również wsparcie podczas przeprowadzania dowodów z przesłuchań strony i świadków.

Obszary działania:

analiza i przygotowanie dokumentacji księgowej pod kątem jej poprawności

przygotowywanie pism procesowych

prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem zwrotów podatku VAT

reprezentacja w sprawach karno-skarbowych

udział w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny itp.)

prowadzenie mediacji z organami podatkowymi

pomoc de minimis