Katarzyna Wasilewska

Doświadczony specjalista z zakresu cen transferowych.

Odpowiada za realizację projektów w obszarze cen transferowych dotyczących m.in. implementacji polityki cen transferowych, sporządzania analiz ekonomicznych i benchmarkingowych dla różnych typów transakcji oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi z różnych sektorów. Dokonuje weryfikacji rynkowego charakteru rozliczeń oraz analizuje dokumenty pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami.

Absolwentka Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w Białymstoku.

Z DBO Polska związana od 2018 r.