Anna Trzeszczkowska

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

Specjalizuje się w przekształceniach podmiotów gospodarczych, konstruowaniu oraz analizie prawnej umów, a także w procedurze sądowoadministracyjnej. Sporządza analizy i opinie prawne, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego. Uczestniczy w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.

Z DBO związana od 2020 r.