Magdalena Matan

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz sprawami z prawa podatkowego i sądowo-administracyjnego. Uczestniczy w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz w procesach przekształceń spółek prawa handlowego i likwidacji przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji, których przedmiotem jest aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Z DBO POLSKA Sp. z o.o. związana od 2018 r.