Dochód dodatkowy a podatki – jak rozliczyć dodatkowe zarobki?

W życiu są pewne dwie rzeczy – śmierć i podatki. Niezależnie od tego, jaki dochód uzyskujesz, zawsze musisz go rozliczyć z fiskusem. Jak to zrobić?

W rocznym rozliczeniu podatkowym musisz uwzględnić wszystkie źródła zarobków. Podatnicy mogą mieć problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem konkretnych przychodów (dochodów) do kategorii źródeł.Warto, aby to się stało w terminie przewidzianym w ustawie. W innym razie możemy liczyć się z karami i odsetkami za zaległości podatkowe.

Warto skorzystać z usług księgowego

Jeśli mamy wątpliwości jak rozliczać dodatkowe źródła przychodu pod względem podatkowym to warto skorzystać z usług księgowych. Złe zrozumienie przepisów może doprowadzić do nieprawidłowego rozliczenia podatków, a w konsekwencji do wysokich kar. Wtedy lepiej zdać się na wiedzę i doświadczenie księgowego. Ewentualnie warto się zwrócić o podatkową interpretację indywidualną. Możesz to zrobić kontaktując się tutaj.

Jak opodatkowane są przychody z najmu?

Przychody z najmu są zaliczane do tak zwanych innych źródeł przychodu, razem z tymi, które pozyskiwane są z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Od ubiegłego roku przychody z najmu prywatnego i umów o podobnym charakterze są opodatkowane za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku wynosi 8,5 proc. kwoty przychodu. W celu przychodów najmu prywatnego z fiskusem przychody te należy ująć w deklaracji podatkowej PIT-28.

Podatek od freelancingu

Dodatkowy dochód może pochodzić również z freelancingu. Freelancerzy mogą zawierać umowy z klientami bez pośrednictwa pracodawcy i muszą rozliczać się z zarobków z urzędem skarbowym. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i na jej podstawie płacić podatki zgodnie z obraną metodą podatkową:

 • skalą podatkową,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

„Wolni strzelcy” mogą zawierać również umowy o dzieło bądź umowy-zlecenia, co skutkuje koniecznością rozliczenia podatku dokładnie w ten sam sposób jak przy pracy na etacie – według skali podatkowej. Roczne rozliczenie składa wówczas na druku PIT-36. Działalność gospodarcza jako dodatkowe źródło dochodu dla freelancera daje swobodę wyboru zleceń.

Jakie możliwości istnieją, aby zminimalizować podatek od dodatkowego dochodu?

Są jednak możliwości by zminimalizować należności wobec fiksusa. Przy rozliczeniu rocznym, warto rozważyć je wspólnie z współmałżonkiem lub jeśli istnieje taka możliwość – rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Można też zastosować kwotę wolną od podatku.

Ponadto warto wykorzystywać przysługujące ulgi (przy spełnianiu odpowiednich dla nich warunków). Wśród nich:

 • ulgę B+R (badania i rozwój) oraz IP Box,
 • preferencje w zakresie kosztów uzyskania przychodów po stronie twórców,
 • ulgę rodzinną (ulga na dziecko),
 • ulgę na rehabilitację,
 • ulgę na darowiznę, w tym ulgę dla krwiodawców

50% koszty uzyskania przychodu i IP BOX – urząd skarbowy rozpoczął wzmożone kontrole

Zarówno 50% kosztów uzyskania przychodu jak i IP BOX, to rozwiązania niezwykle korzystne podatkowo, a co za tym idzie chętnie kontrolowane przez urzędy. O obu tych rozwiązań pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Dzisiaj ostrzegamy przed kontrolami.

Ulga IP BOX najprościej mówiąc polega na obniżeniu stawki podatku dochodowego do 5% dla tych twórców, którzy komercjalizują tzw. prawa własności intelektualnej, czyli m.in. autorskie prawo do programu komputerowego czy też patent. Przykładem informatyk sprzedający program komputerowy lub ulepszający już istniejący program za wynagrodzeniem, może skorzystać z tej ulgi.

Natomiast 50% koszty uzyskania przychodów polegają na zastosowaniu zwiększonych (do poziomu 50%) kosztów uzyskania przychodów w stosunku do honorarium autorskiego pracowników wypłacanego za przeniesienie przez nich prawa do stworzonego przez siebie utworu w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

W ostatnich miesiącach szczególną uwagę fiskusa przyciągnął sposób rozliczeń zgodnie z preferencją 50% kosztów uzyskania przychodu. Ze względu na nasilone obecnie kontrole podatkowe, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę ewentualną możliwość rozpoczęcia czynności sprawdzających także w ich firmie. Organ podatkowy nie kontroluje jednak odgórnie całych okresów rozliczeń, a wykazuje zainteresowanie tym na jakich zasadach i komu udzielana jest preferencja, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania honorarium autorskiego oraz sposobu jego wyodrębnienia w ogólnym wynagrodzeniu. Mimo nowego zjawiska kontroli 50 % KUP, możemy zauważyć, że działanie urzędu skarbowego sukcesywnie rozszerza się również na pozostałe ulgi.

Jak przygotować się na wezwanie fiskusa?

Każde przedsiębiorstwo które zdecydowało się system wynagrodzeń pracowników oparty o honorarium autorskim, w związku z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania w najbliższych tygodniach zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli powinno zweryfikować następujące elementy:

 • treść zwartych umów z pracownikami innowacyjnymi;
 • poprawność naliczania honorarium autorskiego;
 • ewidencja efektów prac tych pracowników;
 • system tworzenia przez pracowników utworów i ich rejestracja przez pracodawców w rejestrze utworów.

Natomiast Ci podatnicy, którzy stosują ulgę IP BOX powinni przeanalizować prowadzone przez siebie ewidencje pod kątem ich poprawności i dopełnienia wszystkich wymogów stawianych przez ustawodawcę.

Interpretacja indywidualna sposobem na pewną preferencje?

Każda firma jest inna, każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma dostępnego jednego opracowanego schematu, który da bezpieczeństwo podatnikowi w stosowaniu powyższych preferencji. By nie narazić się na konsekwencje nieuprawnionego bądź niewłaściwego stosowania preferencji, kluczowe jest wnioskowanie o interpretację indywidulną. Decyzja wydana przez organ jest zabezpieczeniem podatnika przed ewentualną kontrolą podatkową i daje bezpieczeństwo stosowania danego rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Jako kancelaria podatkowa z wieloletnim stażem i  rozbudowanym doświadczeniem, jesteśmy w stanie ocenić możliwości zastosowania preferencji. Deklarujemy również pomoc przy sporządzaniu umów, wniosków o interpretacje, weryfikacji pozostałej dokumentacji i profesjonalne pełnomocnictwo w prowadzonej kontroli.

Fundacja Rodzinna: Klucz do Stabilności i Dziedzictwa

W dzisiejszych czasach, dbanie o przyszłość swojej rodziny jest niezwykle istotne. Jednym z efektywnych sposobów na zapewnienie stabilności finansowej i długotrwałego dziedzictwa jest założenie fundacji rodzinnej.

Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze w Polsce, stanowiąc strategiczną i elastyczną strukturę, która służy zarówno ochronie majątku, jak i realizacji celów sukcesji pokoleniowej. W tym artykule omówimy, czym są fundacje rodzinne, jakie korzyści niosą ze sobą oraz jak można je założyć i zarządzać.

Czym jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja rodzinna to forma organizacyjna, która umożliwia rodzinom gromadzenie i zarządzanie majątkiem oraz podejmowanie działań na rzecz dobra pokoleniowego. To rodzaj
instytucji, która może prowadzić działalność w zakresie wskazanym w ustawie lub realizować cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa rodzinnego. Kluczowym elementem fundacji
rodzinnej jest jej niezależność od osobistych interesów rodzinnych, co sprawia, że ​​jest ona bardziej odporna na zmiany pokoleniowe i konflikty.

Korzyści z Fundacji Rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla rodziny, jak i dla społeczności. Oto kilka głównych zalet:

 1. Ochrona majątku: Fundacja rodzinna umożliwia przeniesienie części majątku do oddzielnej struktury, co chroni go przed ewentualnymi zagrożeniami, takimi jak
  rozwody, długi lub roszczenia wierzycieli.
 2. Długotrwałe dziedzictwo: Fundacja rodzinna może służyć jako narzędzie do przekazywania wartości i tradycji rodzinnych na przyszłe pokolenia.
 3. Cele społeczne: Działalność fundacji rodzinnej może wspierać inicjatywy społeczne, edukacyjne lub charytatywne, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności lub
  społeczeństwa jako całości.

Założenie Fundacji Rodzinnej

Aby założyć fundację rodzinna, należy przestrzegać określonych procedur prawnych i spełnić pewne wymagania. Warto skonsultować się z profesjonalistą ds. prawa podatkowego lub
prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie fundacji.

Zarządzanie Fundacją Rodzinną

Skuteczne zarządzanie fundacją rodzinną to klucz do osiągnięcia jej celów. Warto stworzyć szczegółową strategię działania, określić cele i zadania, oraz wybrać zarząd, który będzie
odpowiedzialny za codzienne zarządzanie fundacją.

Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej: Klucz do Sukcesu Biznesowego

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy często napotykają na potrzebę zmiany formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Przekształcenia te mogą stanowić kluczowy element strategii biznesowej i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.

W niniejszym artykule omówimy, dlaczego i w jaki sposób przekształcenie formy działalności może być korzystne, oraz jakie są dostępne opcje w polskim prawodawstwie.

Dlaczego Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej jest Istotne?

Przede wszystkim, przekształcenie formy działalności może pomóc przedsiębiorcy w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. To także szansa na optymalizację podatkową oraz zarządzanie ryzykiem. Oto kilka kluczowych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie formy prowadzenia działalności:

 1. Optymalizacja Podatkowa: Wybór odpowiedniej formy prawnej może znacząco wpłynąć na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Przekształcenie może pomóc w wyborze bardziej korzystnej opcji podatkowej.
 2. Rozszerzenie Działalności: Przekształcenie może być niezbędne, jeśli firma planuje rozszerzenie swojej działalności, wchodzenie na nowe rynki lub pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
 3. Zarządzanie Ryzykiem: Działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Przekształcenie formy prowadzenia działalności może pomóc w lepszym zarządzaniu ryzykiem finansowym i prawnym.

Dostępne Opcje Przekształcenia Formy Działalności Gospodarczej

W polskim prawie istnieje wiele opcji przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oto niektóre z nich:

 1. Przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę: Jest to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą przekształcić jednoosobową
  działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub inną formę spółki. Czasami takie przekształcenie wiąże się z późniejszym wyborem tzw. estońskiego CIT.
 2. Przekształcenie spółki cywilnej lub jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: To możliwość dla wspólników spółki cywilnej lub jawnej, którzy chcą zmienić formę na bardziej rozbudowaną i bardziej stabilną prawnie. Ta forma przekształcenia, w wielu przypadkach pozwala na istotne oszczędności w zakresie składek zdrowotnych.
 3. Fuzje i przejęcia: Przedsiębiorstwa mogą dokonywać fuzji lub przejęć innych firm w celu rozszerzenia swojej działalności lub zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku.
 4. Quasi przekształcenia: Są to różnego rodzaju rozwiązania polegające na tworzeniu nowych spółek, wnoszeniu aportów, itp. Stosowane zazwyczaj w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych.
 5. Wersje hybrydowe i struktury złożone: Szczególnie polecane przy prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczych, łączące bezpieczeństwo gospodarcze z
  optymalizacją podatkową.

Podsumowanie

Przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej może być kluczowym krokiem w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Wybór odpowiedniej opcji przekształcenia zależy od
indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem i rozwijanie działalności to tylko niektóre z powodów, dla których przedsiębiorcy
decydują się na przekształcenie. Warto skonsultować się z profesjonalistą prawnym, aby wybrać najlepszą opcję dla swojego biznesu.

Prowadzisz bloga? Możesz zapłacić niższy podatek

Blogi oprócz hobbistycznego charakteru często stanowią stałe źródło utrzymania. Jednak by blog był atrakcyjny dla reklamodawców a więc głównych „sponsorów” blogerów, treści w nim zawarte muszą być ciekawe i przyciągać czytelników, a to kosztuje. Pojawia się możliwość odliczenia kosztów.

Koszt uzyskania przychodu to wydatki jakie ponosi się w związku z osiągnięciem przychodu. Przykładem mogą być pensje pracowników, wydatki na reklamę czy zakup komputera. Koszty takie
jeśli są powiązane z przychodem, obniżają dochód, tym samym generując niższy podatek do zapłaty. Dlatego w interesie przedsiębiorców jest skorzystanie z takiej możliwości.

Prowadzenie blog wrzucone w koszty? Fiskus się nie zgadza, ale jest szansa w sądzie

Fiskus twierdz, że wydatki są związane z prowadzeniem bloga, a nie z przychodem z reklam, więc nie można tego uwzględnić w kosztach i tym samym zapłacić niższego podatku. Prowadzenie bloga, niezależnie od jego specyfiki generuje mniejsze lub większe wydatki. Dlatego też przedsiębiorcy tłumaczą, że zarabiają z reklam i zakupy mimo iż przeznaczone na prowadzenie bloga, są ściśle powiązane z przyciągnięciem reklamodawców, a więc przychodem.

Pozytywna linia orzecznictwa

Blogerzy którzy nie zgodzili się ze zdaniem skarbówki i zaskarżyli nieprzychylne interpretacje mogą być miło zaskoczeni. W wielu przeanalizowanych wyrokach sąd przychylił się do argumentacji
podatników. W każdym z pozytywnych wyroków przyjął on pogląd, że wydatki takie jak m.in. zakupy biletów do kina, rezerwacja hotelu, bądź wstęp do parku rozrywki, jeśli prezentowane są szerszej publiczności, wpływają na atrakcyjność bloga i tym samym większy przychód z reklam. Wydatki takie, jeśli są dobrze uargumentowane i zgodne z profilem działalności mogą podlegać odliczeniom i w przyszłości pomniejszać podatek. Przykładowo zakup ubrań przez blogerki modowe w sposób oczywisty wpływają na generowanie zysku i podlega wpisie w koszty prowadzenia działalności. Odliczenia takiego nie będzie mógł zastosować np. influencer z branży nowinek technologicznych.

NSA wyraziło zdanie. Co dalej?

Wyroki te mimo, że pozytywne dla podatników, nie mają bezpośredniego zastosowania dla innych blogerów. W części interpretacji indywidualnych poparto ten pogląd, jednak fiskus nie zajął jeszcze stanowczego korzystnego stanowiska w tej sprawie. Dlatego też, przedsiębiorca chcący odliczyć wydatki na prowadzenie bloga jako koszt uzyskania przychodu, powinien składać o interpretacje indywidualną i w przypadku negatywnej oceny walczyć dalej w sądzie. Trud ten jest jednak opłacalny, bo może skutkować o wiele niższym podatkiem, co zależnie od przychodów z bloga, może stanowić ogromną oszczędność.

Dyrektywa Omnibus. Jakie zmiany wyprowadza? Zaostrzenie prawa dla sprzedawców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i jej wdrożenie do prawa krajowego znacząco podnosi poziom ochrony konsumentów oraz ogranicza stosowanie nieuczciwych praktyk względem nich. Obowiązuje od 1 stycznia tego roku i jest odpowiedzią na ogromny rozwój cyfryzacji procesu zakupowego i problemów z tym związanych.

Szczególne obowiązki nakładane są na sprzedawców internetowych. Od tego roku muszą umożliwić klientom szybki i łatwy kontakt.

Dostawcy internetowej platformy handlowej, a więc przedsiębiorcy umożliwiające konsumentom w ramach witryny internetowej, zawieranie umów na odległość z innymi podmiotami, mają za zadanie poinformować konsumenta:

 • czy umowa której jest stroną zawierana jest z przedsiębiorcą czy z osobą niebędącą przedsiębiorcą, taką jak inny konsument
 • czy mają tu zastosowanie przepisy chroniące konsumentów i kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wymagany jest również łatwy i czytelny dostęp do parametrów wyszukiwania.  Ogranicza to możliwość niekorzystnego plasowani ofert przez sprzedawcę. 

Obniżka ceny? Kolejne obowiązki dla sprzedawcy.

Sprzedawca oprócz wykazania aktualnej ceny produktu musi również ujawnić najniższą cenę obowiązującą w przeciągu kilku 30 ostatnich dni przed wprowadzeniem obniżki.  Obowiązki te mają zastosowanie w przypadku sklepów stacjonarnych jak i internetowych. 

Koniec z anonimowymi opiniami. Kto na tym skorzysta?

Dyrektywa narzuca obowiązek na przedsiębiorcę, który umożliwia dodawania komentarzy o produktach, weryfikowanie osób za nie odpowiedzialnych.  Sposób kontroli czy oceny zostały wystawione przez realnych użytkowników oraz czy nie są one sponsorowane, lub minimalizowane jedynie do pozytywnych musi być udostępniony konsumentom. Skutkuje to zredukowaniem możliwości wprowadzania w błąd co do prawdziwości udostępnianych opinii.

Niezastosowanie się do zmian? Sankcje.

Dyrektywa nie narzuciła jedynie regulacji prawnych a również kary finansowe za ich nieprzestrzeganie. Brak wypełnienia obowiązku informacyjnego może być potraktowany grzywną do 5.000 zł. Kary nałożone przez WIIH sięgają od 20.000 zł do nawet 40.000 zł. Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ukarać nierzetelnych przedsiębiorców w wysokości  do 10% obrotu, lub w przypadku osób zarządzających, decyzją prezesa UOKiK do 2.000.000 zł

Dyrektywa Omnibus ma istoty wpływ zarówno na gigantów jak Amazon  i małych przedsiębiorców. Obliguje sprzedawców stacjonarnych i internetowych do skontrolowania i zmiany regulaminów sklepów i sposobu sprzedaży,  by były one zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Pozwala również konsumentom na ochronę swoich praw i dochodzenia ich przed organami.

 

Mały ZUS plus wydłużony, ale nie dla wszystkich. Co warto wiedzieć?

1 sierpnia wydłużono możliwość korzystania z małego ZUSu o kolejny rok. Problem w tym, że nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania automatycznie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Mały ZUS plus  to możliwość zapłaty przez przedsiębiorców niższych składek na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z tej opcji mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku mieli nie więcej niż 120 tys. przychodu.

Od 1 sierpnia z małego ZUSu plus będzie można korzystać przez cztery lata. Dotyczy to tych, którzy opłacali ZUS w ten sposób w 2023 r. Przepisy dotyczące niższych składek zmieniła ustawa o świadczeniu wspierającym, która wydłużyła mały ZUS plus z trzech do czterech lat (art. 112a), ale wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy opłacali mały ZUS plus w 2023 r.

Mały ZUS plus obejmie przedsiębiorców, jeśli:

 • ubezpieczony korzystał w 2023 roku z małego ZUS plus, to może z niego korzystać przez dodatkowe 12 miesięcy,
 • ubezpieczony w 2023 r. wykorzystał limit 36 miesięcy korzystania z małego ZUS plus i nastąpiło to przed 1 sierpnia, to również ma prawo do preferencji przez dodatkowe 12 miesięcy. Takie osoby, aby skorzystać z tego dodatkowego, rocznego okresu, muszą najpierw zgłosić w ZUS wyrejestrowanie i ponownie zgłosić się do małego ZUS plus. Zasadniczo mogą to zrobić do 31 grudnia 2023 r. Niższe składki będą mogły zastosować najwcześniej od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyły zgłoszenie w ZUS.

Kto skorzysta ze zmian?

Nowe przepisy ominą tych, którzy korzystali z małego ZUSu plus i okres skończył się w grudniu 2022 roku, więc nie będą mogli skorzystać z przedłużenia. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którym ZUS plus skończył się w czerwcu 2023 roku. Wygranymi są przedsiębiorcy, którym podstawowy okres 36 miesięcy upłynie teraz, w sierpniu 2023 r., lub w kolejnych miesiącach, gdyż automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy będą mogli skorzystać z ulgi.

W gorszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy, którzy do końca lipca byli na małym ZUS plus. Jeśli przed podpisaniem przez prezydenta ustawy nowelizującej złożyli zgłoszenie rejestracyjne, czyli ktoś się wyrejestrował z małego ZUS plus i zarejestrował na normalne zasady ZUS, to nie miał szansy na to, żeby zgłosić się na wydłużenie małego ZUS plus od 1 sierpnia.  Co w takiej sytuacji zrobić? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592. W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 r.,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 lub od 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Wniosek o dodatkowe 12 miesięcy preferencyjnego ZUS można złożyć do końca 2023 r.

Zmiany w podatkach lokalnych. Wzrosną opłaty za mieszkanie

Ministerstwo Finansów ogłosiło górną granicę stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Za metr kwadratowy budynku firmowego gminy będą mogły pobrać nawet 33,10 zł. To oznacza wzrost o cztery złote w porównaniu z 2023 r.

Wszystkie maksymalne stawki zostały podane w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 777).

I tak, za metr mieszkania lub domu zapłacimy 1,15 zł (wzrost o 15 gr), a za metr garażu 11,17 zł (wzrost o 1,46). Z kolei za samochód ciężarowy o masie do 5,5 t trzeba będzie w 2024 r. zapłacić maksymalnie 1173,19 zł, czyli o 153,03 zł więcej niż obecnie. Tak znaczący wzrost to skutek inflacji, która za I półrocze tego roku wyniosła 15 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.– i o tyle więcej możemy zapłacić gminom.

Więcej zapłacimy nie tylko za domu czy mieszkania. Wzrosną także opłaty targowe (z 953,38 zł do 1096,39 zł), miejscowe (z 2,8 zł do 3,22 zł), uzdrowiskowe (z 5,4 zł do 6,21 zł), reklamowe (z 3,14 zł do 3,62 zł) i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, bo nie jest ona obowiązkowa) – z 150,93 zł do 173,57 zł.

Podane stawki są maksymalne, co oznacza, że gmina może ustalić niższe. W większości przypadków gminy stosują takie same stawki, jak w obwieszczeniu ministra finansów.

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Zmiany w prawie pracy w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Skutkuje to wieloma zmianami w prawie, gdyż przestała obowiązywać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wpływa to m.in. na prawo pracy i relacje pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Od początku pandemii Covid-19 obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony. Teraz w sytuacji gdy stan zagrożenia epidemicznego został odwołany – przedsiębiorcy mają 180 dni od dnia odwołania stanu na to aby niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich. Ostateczny termin na zrobienie badań upłynie 28 grudnia 2023r.

Pracodawca, który nie dopełnia swojego obowiązku popełnia wykroczenie, zagrożone grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 283 § 1 k.p.), którą może nałożyć w postaci mandatu karnego lub wystąpić z wnioskiem do sądu o jej nałożenie, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP

Na przeprowadzenie szkoleń BHP ustawodawca również wyznaczył pracodawcom 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku kiedy pracodawca nie dopełni obowiązku do 28 grudnia 2023r. podlega na podstawie art. 283 KP karze grzywny od 1 000zł do 30 000zł.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów

Od 1 lipca 2023 r. zniknie możliwość wysłania pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy z lat poprzednich w wymiarze do 30 dni w terminie narzuconym pracownikowi przez pracodawcę, bez konieczności uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

Wróci obowiązek udzielania urlopu, co do zasady, zgodnie z planem urlopów ustalonym w uzgodnieniu z pracownikami albo bezpośrednio z zatrudnionymi – przy braku planu urlopów.

Obowiązek wysłania pracownika na urlop będzie możliwy wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • w czasie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.);
 • gdy pracownik ma zaległy urlop, którego udzielenie powinno nastąpić najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.).

Utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców

Zniesione zostały szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce wprowadzone tzw. specustawą covidową.

Zgodnie z przepisami covidowymi, jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypadał w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to ważność tych dokumentów z mocy prawa została przedłużona do dnia 31 lipca 2023 r. Z dniem 1 sierpnia 2023 takie zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie będzie ważne i nie będzie mogło stanowić podstawy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Podobne zasady dotyczą dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca w Polsce. Na podstawie przepisów covidowych, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy lub okres ważności zezwolenia pobytowego uległ przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Zgodnie więc z tymi regulacjami cudzoziemcy przebywający w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe wygasły w trakcie pandemii (lub w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego) mają przedłużony legalny pobyt do dnia 31 lipca 2023 r. Po tym czasie, aby móc legalnie przebywać w Polsce, muszą uzyskać nową podstawę pobytu w naszym kraju.

Inna sytuacja dotyczy cudzoziemców z Ukrainy zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na tych pracowników, ponieważ ich sytuację reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Legalny pobyt Ukraińców w Polsce został przedłużony do 4 marca 2024 roku. Odpowiednie zmiany zostały podpisane przez Prezydenta RP w dniu 29 maja 2023 r.

Za zatrudnianie cudzoziemców bez dokumentów legalizujących pobyt i/lub pracę, pracodawcom grozi grzywna w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 zł, a w kwalifikowanych przypadkach kara ograniczenia wolności bądź bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców, a następnie złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2023r. odpowiednie wnioski w celu legalizacji pracy cudzoziemców. Pracownicy powinni w tym samym terminie złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na pobyt w celu legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskać odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogli odstąpić od stosowania wyższego niż określony w ustawie odpisu na ZFŚS.

Od 1 lipca 2023 r. odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie oznaczał dla tych pracodawców konieczność powrotu do wysokości odpisu ZFŚS zagwarantowanej postanowieniami układów zbiorowych pracy lub regulaminami wynagradzania.

Koniec ograniczenia wysokości odpraw dla pracowników

Wraz z końcem stanu zagrożenia epidemicznego zniknie również ograniczenie wysokości odszkodowań i odpraw na wypadek ustania stosunku pracy, które w okresie pandemii były ograniczone do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 lipca 2023 r. pracodawców będzie obowiązywał limit 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę przy wypłacie odprawy lub odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.