50% koszty uzyskania przychodu i IP BOX – urząd skarbowy rozpoczął wzmożone kontrole

Zarówno 50% kosztów uzyskania przychodu jak i IP BOX, to rozwiązania niezwykle korzystne podatkowo, a co za tym idzie chętnie kontrolowane przez urzędy. O obu tych rozwiązań pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Dzisiaj ostrzegamy przed kontrolami.

Ulga IP BOX najprościej mówiąc polega na obniżeniu stawki podatku dochodowego do 5% dla tych twórców, którzy komercjalizują tzw. prawa własności intelektualnej, czyli m.in. autorskie prawo do programu komputerowego czy też patent. Przykładem informatyk sprzedający program komputerowy lub ulepszający już istniejący program za wynagrodzeniem, może skorzystać z tej ulgi.

Natomiast 50% koszty uzyskania przychodów polegają na zastosowaniu zwiększonych (do poziomu 50%) kosztów uzyskania przychodów w stosunku do honorarium autorskiego pracowników wypłacanego za przeniesienie przez nich prawa do stworzonego przez siebie utworu w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

W ostatnich miesiącach szczególną uwagę fiskusa przyciągnął sposób rozliczeń zgodnie z preferencją 50% kosztów uzyskania przychodu. Ze względu na nasilone obecnie kontrole podatkowe, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę ewentualną możliwość rozpoczęcia czynności sprawdzających także w ich firmie. Organ podatkowy nie kontroluje jednak odgórnie całych okresów rozliczeń, a wykazuje zainteresowanie tym na jakich zasadach i komu udzielana jest preferencja, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania honorarium autorskiego oraz sposobu jego wyodrębnienia w ogólnym wynagrodzeniu. Mimo nowego zjawiska kontroli 50 % KUP, możemy zauważyć, że działanie urzędu skarbowego sukcesywnie rozszerza się również na pozostałe ulgi.

Jak przygotować się na wezwanie fiskusa?

Każde przedsiębiorstwo które zdecydowało się system wynagrodzeń pracowników oparty o honorarium autorskim, w związku z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania w najbliższych tygodniach zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli powinno zweryfikować następujące elementy:

  • treść zwartych umów z pracownikami innowacyjnymi;
  • poprawność naliczania honorarium autorskiego;
  • ewidencja efektów prac tych pracowników;
  • system tworzenia przez pracowników utworów i ich rejestracja przez pracodawców w rejestrze utworów.

Natomiast Ci podatnicy, którzy stosują ulgę IP BOX powinni przeanalizować prowadzone przez siebie ewidencje pod kątem ich poprawności i dopełnienia wszystkich wymogów stawianych przez ustawodawcę.

Interpretacja indywidualna sposobem na pewną preferencje?

Każda firma jest inna, każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma dostępnego jednego opracowanego schematu, który da bezpieczeństwo podatnikowi w stosowaniu powyższych preferencji. By nie narazić się na konsekwencje nieuprawnionego bądź niewłaściwego stosowania preferencji, kluczowe jest wnioskowanie o interpretację indywidulną. Decyzja wydana przez organ jest zabezpieczeniem podatnika przed ewentualną kontrolą podatkową i daje bezpieczeństwo stosowania danego rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Jako kancelaria podatkowa z wieloletnim stażem i  rozbudowanym doświadczeniem, jesteśmy w stanie ocenić możliwości zastosowania preferencji. Deklarujemy również pomoc przy sporządzaniu umów, wniosków o interpretacje, weryfikacji pozostałej dokumentacji i profesjonalne pełnomocnictwo w prowadzonej kontroli.

Skarbówka będzie mieć dostęp do faktur. Zwiększone kontrole

Abonament na telefon, rachunki za gaz czy faktura za zakupy w sklepie elektronicznych – od przyszłego roku skarbówka będzie miała wgląd do tych danych. Rząd pracuje nad przepisami, dzięki którym fiskus dowie się, co i za ile nabyli Kowalski i Nowak.

Od 2024 r. firmy będą miały obowiązek wystawiania faktur przy użyciu KSeF czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Jak wynika z projektu Ministerstwa Finansów, takie same zasady będą dotyczyć również rachunków wystawianych klientom indywidualnym. To może oznaczać, że fiskus, służby specjalne oraz inne uprawione jednostki otrzymają dostęp do określonego rodzaju wydatków wszystkich Polaków. Faktury wystawią m.in. dostawy prądu, wody, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. Podobne zasady będą obowiązywać dla sklepów internetowych, na podstawie której można zwrócić zakupy online.

Dostęp organów do e-faktur

Dzięki temu, urzędnicy będą mogli sprawdzić, ile miesięcznie wody i energii zużywa obywatel, podobnie jak w przypadku zakupów przez internet – instytucje wskazane w ustawie będą mogły dowiedzieć się, ile zapłaciliśmy za sprzęt AGD, buty i artykuły domowe. Wśród organów, które otrzymają dostęp do e-faktur, jest m.in.: minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister do spraw wewnętrznych, szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnicy urzędu skarbowego, prokuratorzy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zwiększona kontrola skarbówek

W lutym natomiast skarbówka zacznie działać w ściganiu przestępczości podatkowej. Jak informuje KAS za pośrednictwem Business Insider, w fiskusach powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej. – Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy. Kontrola celno-skarbowa i analityka wspierają obszary dochodzeniowo-śledcze czy operacyjno-rozpoznawcze i na odwrót. Teraz będzie to funkcjonowało jeszcze sprawniej – przekazał szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Podatek hipotetyczny. Czym jest i kogo obejmuje

„Polski Ład” wprowadził sporo zamieszania wśród podatników. Teraz ma to uporządkować nowy projekt. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. podatek hipoteczny. Czym jest i kogo obejmie? Tłumaczymy!

Reforma podatkowa weszła w życie w 2022 roku i była mocno niedopracowana. Stąd też, w lipcu 2022 roku rząd zdecydował się wprowadzić gruntowne zmiany w prawie podatkowym.  Usunięto między innymi problematyczną ulgę dla klasy średniej, zmieniły się też zasady rozliczenia dla przedsiębiorców. Od teraz przedsiębiorcy będą rozliczani według korzystniejszego systemu  -takie rozwiązanie wprowadza bowiem podatek hipoteczny.

Podatek hipoteczny – o co chodzi?

Rozliczenie z fiskusem będzie (tak jak w poprzednich latach) automatyczne. Trzeba jednak być wyjątkowo czujnym, bowiem wysokość ewentualnego zwrotu będzie zależała od wielu czynników. Podatnik będzie bowiem mógł wybrać, czy rozlicza się na starych zasadach (do końca czerwca 2022 r.) czy nowych – obowiązujących od lipca. Będzie też miał możliwość rozliczenia się indywidualnego lub z małżonkiem. To daje cztery różne warianty rozliczenia. Piąty dotyczy przedsiębiorców, którzy będą musieli wybrać, czy rozliczają się według ryczałtu, czy skali podatkowej.

– Podatnicy, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem hipotetycznym wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej – informuje Ministerstwo Finansów.

Czym jest Polski Ład 2.0?

Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 roku.  Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12% dla całego dochodu uzyskanego w 2022 roku. Rozwiązanie dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców. Obniżenie stawki ma bezpośredni związek z likwidacją ulgi dla klasy średniej, która w swoim założeniu miała łagodzić skutki podatkowe braku odliczenia składki zdrowotnej od podatku.