50% koszty uzyskania przychodu i IP BOX – urząd skarbowy rozpoczął wzmożone kontrole

Zarówno 50% kosztów uzyskania przychodu jak i IP BOX, to rozwiązania niezwykle korzystne podatkowo, a co za tym idzie chętnie kontrolowane przez urzędy. O obu tych rozwiązań pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Dzisiaj ostrzegamy przed kontrolami.

Ulga IP BOX najprościej mówiąc polega na obniżeniu stawki podatku dochodowego do 5% dla tych twórców, którzy komercjalizują tzw. prawa własności intelektualnej, czyli m.in. autorskie prawo do programu komputerowego czy też patent. Przykładem informatyk sprzedający program komputerowy lub ulepszający już istniejący program za wynagrodzeniem, może skorzystać z tej ulgi.

Natomiast 50% koszty uzyskania przychodów polegają na zastosowaniu zwiększonych (do poziomu 50%) kosztów uzyskania przychodów w stosunku do honorarium autorskiego pracowników wypłacanego za przeniesienie przez nich prawa do stworzonego przez siebie utworu w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

W ostatnich miesiącach szczególną uwagę fiskusa przyciągnął sposób rozliczeń zgodnie z preferencją 50% kosztów uzyskania przychodu. Ze względu na nasilone obecnie kontrole podatkowe, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę ewentualną możliwość rozpoczęcia czynności sprawdzających także w ich firmie. Organ podatkowy nie kontroluje jednak odgórnie całych okresów rozliczeń, a wykazuje zainteresowanie tym na jakich zasadach i komu udzielana jest preferencja, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania honorarium autorskiego oraz sposobu jego wyodrębnienia w ogólnym wynagrodzeniu. Mimo nowego zjawiska kontroli 50 % KUP, możemy zauważyć, że działanie urzędu skarbowego sukcesywnie rozszerza się również na pozostałe ulgi.

Jak przygotować się na wezwanie fiskusa?

Każde przedsiębiorstwo które zdecydowało się system wynagrodzeń pracowników oparty o honorarium autorskim, w związku z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania w najbliższych tygodniach zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli powinno zweryfikować następujące elementy:

  • treść zwartych umów z pracownikami innowacyjnymi;
  • poprawność naliczania honorarium autorskiego;
  • ewidencja efektów prac tych pracowników;
  • system tworzenia przez pracowników utworów i ich rejestracja przez pracodawców w rejestrze utworów.

Natomiast Ci podatnicy, którzy stosują ulgę IP BOX powinni przeanalizować prowadzone przez siebie ewidencje pod kątem ich poprawności i dopełnienia wszystkich wymogów stawianych przez ustawodawcę.

Interpretacja indywidualna sposobem na pewną preferencje?

Każda firma jest inna, każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma dostępnego jednego opracowanego schematu, który da bezpieczeństwo podatnikowi w stosowaniu powyższych preferencji. By nie narazić się na konsekwencje nieuprawnionego bądź niewłaściwego stosowania preferencji, kluczowe jest wnioskowanie o interpretację indywidulną. Decyzja wydana przez organ jest zabezpieczeniem podatnika przed ewentualną kontrolą podatkową i daje bezpieczeństwo stosowania danego rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Jako kancelaria podatkowa z wieloletnim stażem i  rozbudowanym doświadczeniem, jesteśmy w stanie ocenić możliwości zastosowania preferencji. Deklarujemy również pomoc przy sporządzaniu umów, wniosków o interpretacje, weryfikacji pozostałej dokumentacji i profesjonalne pełnomocnictwo w prowadzonej kontroli.