Dochód dodatkowy a podatki – jak rozliczyć dodatkowe zarobki?

W życiu są pewne dwie rzeczy – śmierć i podatki. Niezależnie od tego, jaki dochód uzyskujesz, zawsze musisz go rozliczyć z fiskusem. Jak to zrobić?

W rocznym rozliczeniu podatkowym musisz uwzględnić wszystkie źródła zarobków. Podatnicy mogą mieć problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem konkretnych przychodów (dochodów) do kategorii źródeł.Warto, aby to się stało w terminie przewidzianym w ustawie. W innym razie możemy liczyć się z karami i odsetkami za zaległości podatkowe.

Warto skorzystać z usług księgowego

Jeśli mamy wątpliwości jak rozliczać dodatkowe źródła przychodu pod względem podatkowym to warto skorzystać z usług księgowych. Złe zrozumienie przepisów może doprowadzić do nieprawidłowego rozliczenia podatków, a w konsekwencji do wysokich kar. Wtedy lepiej zdać się na wiedzę i doświadczenie księgowego. Ewentualnie warto się zwrócić o podatkową interpretację indywidualną. Możesz to zrobić kontaktując się tutaj.

Jak opodatkowane są przychody z najmu?

Przychody z najmu są zaliczane do tak zwanych innych źródeł przychodu, razem z tymi, które pozyskiwane są z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Od ubiegłego roku przychody z najmu prywatnego i umów o podobnym charakterze są opodatkowane za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku wynosi 8,5 proc. kwoty przychodu. W celu przychodów najmu prywatnego z fiskusem przychody te należy ująć w deklaracji podatkowej PIT-28.

Podatek od freelancingu

Dodatkowy dochód może pochodzić również z freelancingu. Freelancerzy mogą zawierać umowy z klientami bez pośrednictwa pracodawcy i muszą rozliczać się z zarobków z urzędem skarbowym. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i na jej podstawie płacić podatki zgodnie z obraną metodą podatkową:

 • skalą podatkową,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

„Wolni strzelcy” mogą zawierać również umowy o dzieło bądź umowy-zlecenia, co skutkuje koniecznością rozliczenia podatku dokładnie w ten sam sposób jak przy pracy na etacie – według skali podatkowej. Roczne rozliczenie składa wówczas na druku PIT-36. Działalność gospodarcza jako dodatkowe źródło dochodu dla freelancera daje swobodę wyboru zleceń.

Jakie możliwości istnieją, aby zminimalizować podatek od dodatkowego dochodu?

Są jednak możliwości by zminimalizować należności wobec fiksusa. Przy rozliczeniu rocznym, warto rozważyć je wspólnie z współmałżonkiem lub jeśli istnieje taka możliwość – rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Można też zastosować kwotę wolną od podatku.

Ponadto warto wykorzystywać przysługujące ulgi (przy spełnianiu odpowiednich dla nich warunków). Wśród nich:

 • ulgę B+R (badania i rozwój) oraz IP Box,
 • preferencje w zakresie kosztów uzyskania przychodów po stronie twórców,
 • ulgę rodzinną (ulga na dziecko),
 • ulgę na rehabilitację,
 • ulgę na darowiznę, w tym ulgę dla krwiodawców

50% koszty uzyskania przychodu i IP BOX – urząd skarbowy rozpoczął wzmożone kontrole

Zarówno 50% kosztów uzyskania przychodu jak i IP BOX, to rozwiązania niezwykle korzystne podatkowo, a co za tym idzie chętnie kontrolowane przez urzędy. O obu tych rozwiązań pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Dzisiaj ostrzegamy przed kontrolami.

Ulga IP BOX najprościej mówiąc polega na obniżeniu stawki podatku dochodowego do 5% dla tych twórców, którzy komercjalizują tzw. prawa własności intelektualnej, czyli m.in. autorskie prawo do programu komputerowego czy też patent. Przykładem informatyk sprzedający program komputerowy lub ulepszający już istniejący program za wynagrodzeniem, może skorzystać z tej ulgi.

Natomiast 50% koszty uzyskania przychodów polegają na zastosowaniu zwiększonych (do poziomu 50%) kosztów uzyskania przychodów w stosunku do honorarium autorskiego pracowników wypłacanego za przeniesienie przez nich prawa do stworzonego przez siebie utworu w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

W ostatnich miesiącach szczególną uwagę fiskusa przyciągnął sposób rozliczeń zgodnie z preferencją 50% kosztów uzyskania przychodu. Ze względu na nasilone obecnie kontrole podatkowe, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę ewentualną możliwość rozpoczęcia czynności sprawdzających także w ich firmie. Organ podatkowy nie kontroluje jednak odgórnie całych okresów rozliczeń, a wykazuje zainteresowanie tym na jakich zasadach i komu udzielana jest preferencja, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania honorarium autorskiego oraz sposobu jego wyodrębnienia w ogólnym wynagrodzeniu. Mimo nowego zjawiska kontroli 50 % KUP, możemy zauważyć, że działanie urzędu skarbowego sukcesywnie rozszerza się również na pozostałe ulgi.

Jak przygotować się na wezwanie fiskusa?

Każde przedsiębiorstwo które zdecydowało się system wynagrodzeń pracowników oparty o honorarium autorskim, w związku z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania w najbliższych tygodniach zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli powinno zweryfikować następujące elementy:

 • treść zwartych umów z pracownikami innowacyjnymi;
 • poprawność naliczania honorarium autorskiego;
 • ewidencja efektów prac tych pracowników;
 • system tworzenia przez pracowników utworów i ich rejestracja przez pracodawców w rejestrze utworów.

Natomiast Ci podatnicy, którzy stosują ulgę IP BOX powinni przeanalizować prowadzone przez siebie ewidencje pod kątem ich poprawności i dopełnienia wszystkich wymogów stawianych przez ustawodawcę.

Interpretacja indywidualna sposobem na pewną preferencje?

Każda firma jest inna, każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma dostępnego jednego opracowanego schematu, który da bezpieczeństwo podatnikowi w stosowaniu powyższych preferencji. By nie narazić się na konsekwencje nieuprawnionego bądź niewłaściwego stosowania preferencji, kluczowe jest wnioskowanie o interpretację indywidulną. Decyzja wydana przez organ jest zabezpieczeniem podatnika przed ewentualną kontrolą podatkową i daje bezpieczeństwo stosowania danego rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Jako kancelaria podatkowa z wieloletnim stażem i  rozbudowanym doświadczeniem, jesteśmy w stanie ocenić możliwości zastosowania preferencji. Deklarujemy również pomoc przy sporządzaniu umów, wniosków o interpretacje, weryfikacji pozostałej dokumentacji i profesjonalne pełnomocnictwo w prowadzonej kontroli.

VAT na podstawie biletu parkingowego. Czy można go odliczyć?

Przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić opłaty za parkowanie, mogą zastanawiać się, czy bilety parkingowe powinny uwzględniać podatek VAT, aby umożliwić osobom parkującym odliczenie podatku zawartego w cenie biletu. Warto wiedzieć, że bilet parkingowy wydrukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT. Oznacza to, że nie stanowi on dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego.

Zazwyczaj nie można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego. Bilet parkingowy nie jest dokumentem, który uprawnia do odliczenia VAT. Jego główną funkcją jest potwierdzenie dokonania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, ale nie spełnia wymagań koniecznych do uzyskania odliczenia podatku VAT. Dokumentem właściwym do skorzystania z prawa do odliczenia będzie faktura wystawiona przez podmiot świadczący usługę lub dokument celny (w przypadku importu towarów).

Faktura ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w prawie podatkowym, takie jak numer, dane identyfikacyjne obu stron transakcji, opis usługi, kwota podatku VAT i wiele innych. Na podstawie faktury VAT można odliczyć VAT naliczony od usługi parkowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

A co z biletem za przejazd autostradą?

Bilet za przejazd autostradą, podobnie jak bilet parkingowy, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT. Taki bilet jest jedynie potwierdzeniem dokonania opłaty za korzystanie z autostrady i jest używany przede wszystkim w celach kontroli opłat drogowych oraz jako dowód płatności za usługę.

Aby odliczyć VAT od kosztów związanych z przejazdem autostradą, podobnie, jak w przypadku biletu parkingowego, konieczne jest posiadanie faktury VAT wystawionej przez operatora autostrady lub dostawcę usługi drogowej. Faktura ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w prawie podatkowym. Na podstawie takiej faktury można dokonać odliczenia VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Fundacja Rodzinna: Klucz do Stabilności i Dziedzictwa

W dzisiejszych czasach, dbanie o przyszłość swojej rodziny jest niezwykle istotne. Jednym z efektywnych sposobów na zapewnienie stabilności finansowej i długotrwałego dziedzictwa jest założenie fundacji rodzinnej.

Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze w Polsce, stanowiąc strategiczną i elastyczną strukturę, która służy zarówno ochronie majątku, jak i realizacji celów sukcesji pokoleniowej. W tym artykule omówimy, czym są fundacje rodzinne, jakie korzyści niosą ze sobą oraz jak można je założyć i zarządzać.

Czym jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja rodzinna to forma organizacyjna, która umożliwia rodzinom gromadzenie i zarządzanie majątkiem oraz podejmowanie działań na rzecz dobra pokoleniowego. To rodzaj
instytucji, która może prowadzić działalność w zakresie wskazanym w ustawie lub realizować cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa rodzinnego. Kluczowym elementem fundacji
rodzinnej jest jej niezależność od osobistych interesów rodzinnych, co sprawia, że ​​jest ona bardziej odporna na zmiany pokoleniowe i konflikty.

Korzyści z Fundacji Rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla rodziny, jak i dla społeczności. Oto kilka głównych zalet:

 1. Ochrona majątku: Fundacja rodzinna umożliwia przeniesienie części majątku do oddzielnej struktury, co chroni go przed ewentualnymi zagrożeniami, takimi jak
  rozwody, długi lub roszczenia wierzycieli.
 2. Długotrwałe dziedzictwo: Fundacja rodzinna może służyć jako narzędzie do przekazywania wartości i tradycji rodzinnych na przyszłe pokolenia.
 3. Cele społeczne: Działalność fundacji rodzinnej może wspierać inicjatywy społeczne, edukacyjne lub charytatywne, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności lub
  społeczeństwa jako całości.

Założenie Fundacji Rodzinnej

Aby założyć fundację rodzinna, należy przestrzegać określonych procedur prawnych i spełnić pewne wymagania. Warto skonsultować się z profesjonalistą ds. prawa podatkowego lub
prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie fundacji.

Zarządzanie Fundacją Rodzinną

Skuteczne zarządzanie fundacją rodzinną to klucz do osiągnięcia jej celów. Warto stworzyć szczegółową strategię działania, określić cele i zadania, oraz wybrać zarząd, który będzie
odpowiedzialny za codzienne zarządzanie fundacją.

Prowadzisz bloga? Możesz zapłacić niższy podatek

Blogi oprócz hobbistycznego charakteru często stanowią stałe źródło utrzymania. Jednak by blog był atrakcyjny dla reklamodawców a więc głównych „sponsorów” blogerów, treści w nim zawarte muszą być ciekawe i przyciągać czytelników, a to kosztuje. Pojawia się możliwość odliczenia kosztów.

Koszt uzyskania przychodu to wydatki jakie ponosi się w związku z osiągnięciem przychodu. Przykładem mogą być pensje pracowników, wydatki na reklamę czy zakup komputera. Koszty takie
jeśli są powiązane z przychodem, obniżają dochód, tym samym generując niższy podatek do zapłaty. Dlatego w interesie przedsiębiorców jest skorzystanie z takiej możliwości.

Prowadzenie blog wrzucone w koszty? Fiskus się nie zgadza, ale jest szansa w sądzie

Fiskus twierdz, że wydatki są związane z prowadzeniem bloga, a nie z przychodem z reklam, więc nie można tego uwzględnić w kosztach i tym samym zapłacić niższego podatku. Prowadzenie bloga, niezależnie od jego specyfiki generuje mniejsze lub większe wydatki. Dlatego też przedsiębiorcy tłumaczą, że zarabiają z reklam i zakupy mimo iż przeznaczone na prowadzenie bloga, są ściśle powiązane z przyciągnięciem reklamodawców, a więc przychodem.

Pozytywna linia orzecznictwa

Blogerzy którzy nie zgodzili się ze zdaniem skarbówki i zaskarżyli nieprzychylne interpretacje mogą być miło zaskoczeni. W wielu przeanalizowanych wyrokach sąd przychylił się do argumentacji
podatników. W każdym z pozytywnych wyroków przyjął on pogląd, że wydatki takie jak m.in. zakupy biletów do kina, rezerwacja hotelu, bądź wstęp do parku rozrywki, jeśli prezentowane są szerszej publiczności, wpływają na atrakcyjność bloga i tym samym większy przychód z reklam. Wydatki takie, jeśli są dobrze uargumentowane i zgodne z profilem działalności mogą podlegać odliczeniom i w przyszłości pomniejszać podatek. Przykładowo zakup ubrań przez blogerki modowe w sposób oczywisty wpływają na generowanie zysku i podlega wpisie w koszty prowadzenia działalności. Odliczenia takiego nie będzie mógł zastosować np. influencer z branży nowinek technologicznych.

NSA wyraziło zdanie. Co dalej?

Wyroki te mimo, że pozytywne dla podatników, nie mają bezpośredniego zastosowania dla innych blogerów. W części interpretacji indywidualnych poparto ten pogląd, jednak fiskus nie zajął jeszcze stanowczego korzystnego stanowiska w tej sprawie. Dlatego też, przedsiębiorca chcący odliczyć wydatki na prowadzenie bloga jako koszt uzyskania przychodu, powinien składać o interpretacje indywidualną i w przypadku negatywnej oceny walczyć dalej w sądzie. Trud ten jest jednak opłacalny, bo może skutkować o wiele niższym podatkiem, co zależnie od przychodów z bloga, może stanowić ogromną oszczędność.

Mały ZUS plus wydłużony, ale nie dla wszystkich. Co warto wiedzieć?

1 sierpnia wydłużono możliwość korzystania z małego ZUSu o kolejny rok. Problem w tym, że nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania automatycznie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Mały ZUS plus  to możliwość zapłaty przez przedsiębiorców niższych składek na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z tej opcji mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku mieli nie więcej niż 120 tys. przychodu.

Od 1 sierpnia z małego ZUSu plus będzie można korzystać przez cztery lata. Dotyczy to tych, którzy opłacali ZUS w ten sposób w 2023 r. Przepisy dotyczące niższych składek zmieniła ustawa o świadczeniu wspierającym, która wydłużyła mały ZUS plus z trzech do czterech lat (art. 112a), ale wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy opłacali mały ZUS plus w 2023 r.

Mały ZUS plus obejmie przedsiębiorców, jeśli:

 • ubezpieczony korzystał w 2023 roku z małego ZUS plus, to może z niego korzystać przez dodatkowe 12 miesięcy,
 • ubezpieczony w 2023 r. wykorzystał limit 36 miesięcy korzystania z małego ZUS plus i nastąpiło to przed 1 sierpnia, to również ma prawo do preferencji przez dodatkowe 12 miesięcy. Takie osoby, aby skorzystać z tego dodatkowego, rocznego okresu, muszą najpierw zgłosić w ZUS wyrejestrowanie i ponownie zgłosić się do małego ZUS plus. Zasadniczo mogą to zrobić do 31 grudnia 2023 r. Niższe składki będą mogły zastosować najwcześniej od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyły zgłoszenie w ZUS.

Kto skorzysta ze zmian?

Nowe przepisy ominą tych, którzy korzystali z małego ZUSu plus i okres skończył się w grudniu 2022 roku, więc nie będą mogli skorzystać z przedłużenia. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którym ZUS plus skończył się w czerwcu 2023 roku. Wygranymi są przedsiębiorcy, którym podstawowy okres 36 miesięcy upłynie teraz, w sierpniu 2023 r., lub w kolejnych miesiącach, gdyż automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy będą mogli skorzystać z ulgi.

W gorszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy, którzy do końca lipca byli na małym ZUS plus. Jeśli przed podpisaniem przez prezydenta ustawy nowelizującej złożyli zgłoszenie rejestracyjne, czyli ktoś się wyrejestrował z małego ZUS plus i zarejestrował na normalne zasady ZUS, to nie miał szansy na to, żeby zgłosić się na wydłużenie małego ZUS plus od 1 sierpnia.  Co w takiej sytuacji zrobić? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592. W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 r.,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 lub od 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Wniosek o dodatkowe 12 miesięcy preferencyjnego ZUS można złożyć do końca 2023 r.

Zmiany w podatkach lokalnych. Wzrosną opłaty za mieszkanie

Ministerstwo Finansów ogłosiło górną granicę stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Za metr kwadratowy budynku firmowego gminy będą mogły pobrać nawet 33,10 zł. To oznacza wzrost o cztery złote w porównaniu z 2023 r.

Wszystkie maksymalne stawki zostały podane w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 777).

I tak, za metr mieszkania lub domu zapłacimy 1,15 zł (wzrost o 15 gr), a za metr garażu 11,17 zł (wzrost o 1,46). Z kolei za samochód ciężarowy o masie do 5,5 t trzeba będzie w 2024 r. zapłacić maksymalnie 1173,19 zł, czyli o 153,03 zł więcej niż obecnie. Tak znaczący wzrost to skutek inflacji, która za I półrocze tego roku wyniosła 15 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.– i o tyle więcej możemy zapłacić gminom.

Więcej zapłacimy nie tylko za domu czy mieszkania. Wzrosną także opłaty targowe (z 953,38 zł do 1096,39 zł), miejscowe (z 2,8 zł do 3,22 zł), uzdrowiskowe (z 5,4 zł do 6,21 zł), reklamowe (z 3,14 zł do 3,62 zł) i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, bo nie jest ona obowiązkowa) – z 150,93 zł do 173,57 zł.

Podane stawki są maksymalne, co oznacza, że gmina może ustalić niższe. W większości przypadków gminy stosują takie same stawki, jak w obwieszczeniu ministra finansów.

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Pierwsze mieszkanie

Nowa ulga podatkowa dla kupujących mieszkanie. Zmiany w PCC

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek (25 lipca) ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Regulacja przewiduje, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

26 maja br. Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego lub domu jednorodzinnego. We wtorek 25 lipca prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie po 30 dniach.

Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

Przykładowo, przed zmianą przepisów, kupując mieszkanie za 500 tys. zł, trzeba zapłacić 10 tys. zł podatku. A przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł. Dlatego zwolnienie z PCC to konkretną pomoc dla nabywców. Warto pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie rynku wtórnego. Dla nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego nic się nie zmieni. 

Dlaczego zmiany są ważne?

Zniesienie PCC stanowi istotne wsparcie, szczególnie w kontekście wysokich cen nieruchomości na rynku. Osłabienie obciążenia podatkowego związane z zakupem nieruchomości może także zachęcić potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o nabyciu nieruchomości, co może mieć pozytywny wpływ na cały sektor mieszkaniowy. 

Dzięki możliwości zaoszczędzenia środków nabywcy będą mogli skupić się na inwestowaniu w ulepszenia nieruchomości, zwiększeniu jej wartości czy też zaspokojeniu innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Od tych nieruchomości nie będzie podatku

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, podatek PCC nie będzie pobierany przy nabyciu:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • domu jednorodzinnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie zapłacić podatku?

Według przepisów kupujący, będący osobą fizyczną lub osoby fizyczne (jeśli jest ich więcej), nie będą zobowiązani do zapłaty podatku, o ile w dniu sprzedaży i przed tą datą nie mieli oni żadnych praw ani udziału w tych prawach. Jeśli udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia, również nie będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Nie tylko PCC

Nowa ustawa wprowadziła nie tylko zniesienie PCC dla określonych przypadków, ale również wprowadziła korzystne zmiany o innym charakterze. Jednocześnie podniesiono stawkę tego podatku do 6 proc. dla nabywców, którzy dokonują zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Na przykład, gdyby ktoś kupował mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych, podatek wyniósłby aż 30 tys. zł. Celem tej zmiany jest ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

Podatki

Optymalizacja podatkowa. Poznaj popularne metody

Podatki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu funkcji publicznych i rozwoju społeczeństwa. Jednakże, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa często szukają legalnych sposobów na zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego. Chodzi tu np. o zobowiązania związane z podatkiem CIT, PIT czy VAT.

Optymalizacja podatkowa to proces dostosowywania swoich finansów w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego w sposób zgodny z prawem. Jest to naturalna reakcja na złożony system podatkowy, który oferuje różnorodne ulgi, odliczenia, i inne mechanizmy zmniejszające podatki. Ludzie i przedsiębiorstwa starają się w pełni wykorzystać dostępne środki, aby płacić tylko tyle podatków, ile wymaga tego prawo.

Jakie są metody optymalizacji podatkowej?

Pierwsza metoda to odliczenia podatkowe. W Polsce istnieje możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych, takich jak koszty uzyskania przychodu, ulgi rodzinne, czy odliczenia związane z edukacją i leczeniem.

Druga to optymalizacja podatku dochodowego. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą korzystać z różnych legalnych środków do zmniejszenia podatku dochodowego, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, korzystanie z ulg inwestycyjnych, czy wykorzystywanie odpisów amortyzacyjnych.

Polski system podatkowy oferuje pewne ulgi dla inwestorów, takie jak preferencyjne stawki opodatkowania dla spółek inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Kolejna kwestia to podatek od spadków i darowizn. W Polsce istnieje podatek od spadków i darowizn, ale istnieją również różne odliczenia, które mogą pomóc zmniejszyć to obciążenie podatkowe.

Ostatnia metoda to opodatkowanie dochodów kapitałowych. W Polsce istnieje podatek od dochodów kapitałowych, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski z akcji. Można stosować strategie takie jak zasilenie konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które pozwalają na odroczenie opodatkowania.

Optymalizacja oparta o planowanie podatkowe

Optymalizacja może być oparta również o planowanie podatkowe. Planowanie odgrywa kluczową rolę, pozwalając na wykorzystanie strategii mających na celu zminimalizowanie obciążenia podatkowego. Jedną z popularnych metod jest zakładanie lub przenoszenie firmy za granicę, w szczególności do krajów, gdzie obowiązują nieco niższe stawki podatkowe, czyli tzw. raje podatkowe. Innym podejściem jest tworzenie zagranicznego holdingu, czyli struktury składającej się z niezależnych podmiotów gospodarczych, zależnych finansowo od dominującego podmiotu. Kluczową kwestią jest odpowiednie zorganizowanie holdingu, co pozwala na płacenie niższych podatków dzięki odpowiedniemu przepływowi środków finansowych.

Optymalizacja — zawsze w granicach prawa

Warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa powinna być prowadzona w granicach prawa i z poszanowaniem zasad etycznych. Osoby i przedsiębiorstwa powinny unikać sztucznych konstrukcji podatkowych i agresywnych praktyk, które mogą być uznane za nielegalne lub niemoralne przez organy podatkowe i społeczeństwo. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem podatkowym lub doradcą podatkowym w celu wybrania odpowiednich strategii optymalizacji podatkowej, które są zgodne z obowiązującym prawem i standardami etycznymi.