Dochód dodatkowy a podatki – jak rozliczyć dodatkowe zarobki?

W życiu są pewne dwie rzeczy – śmierć i podatki. Niezależnie od tego, jaki dochód uzyskujesz, zawsze musisz go rozliczyć z fiskusem. Jak to zrobić?

W rocznym rozliczeniu podatkowym musisz uwzględnić wszystkie źródła zarobków. Podatnicy mogą mieć problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem konkretnych przychodów (dochodów) do kategorii źródeł.Warto, aby to się stało w terminie przewidzianym w ustawie. W innym razie możemy liczyć się z karami i odsetkami za zaległości podatkowe.

Warto skorzystać z usług księgowego

Jeśli mamy wątpliwości jak rozliczać dodatkowe źródła przychodu pod względem podatkowym to warto skorzystać z usług księgowych. Złe zrozumienie przepisów może doprowadzić do nieprawidłowego rozliczenia podatków, a w konsekwencji do wysokich kar. Wtedy lepiej zdać się na wiedzę i doświadczenie księgowego. Ewentualnie warto się zwrócić o podatkową interpretację indywidualną. Możesz to zrobić kontaktując się tutaj.

Jak opodatkowane są przychody z najmu?

Przychody z najmu są zaliczane do tak zwanych innych źródeł przychodu, razem z tymi, które pozyskiwane są z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Od ubiegłego roku przychody z najmu prywatnego i umów o podobnym charakterze są opodatkowane za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku wynosi 8,5 proc. kwoty przychodu. W celu przychodów najmu prywatnego z fiskusem przychody te należy ująć w deklaracji podatkowej PIT-28.

Podatek od freelancingu

Dodatkowy dochód może pochodzić również z freelancingu. Freelancerzy mogą zawierać umowy z klientami bez pośrednictwa pracodawcy i muszą rozliczać się z zarobków z urzędem skarbowym. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i na jej podstawie płacić podatki zgodnie z obraną metodą podatkową:

 • skalą podatkową,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

„Wolni strzelcy” mogą zawierać również umowy o dzieło bądź umowy-zlecenia, co skutkuje koniecznością rozliczenia podatku dokładnie w ten sam sposób jak przy pracy na etacie – według skali podatkowej. Roczne rozliczenie składa wówczas na druku PIT-36. Działalność gospodarcza jako dodatkowe źródło dochodu dla freelancera daje swobodę wyboru zleceń.

Jakie możliwości istnieją, aby zminimalizować podatek od dodatkowego dochodu?

Są jednak możliwości by zminimalizować należności wobec fiksusa. Przy rozliczeniu rocznym, warto rozważyć je wspólnie z współmałżonkiem lub jeśli istnieje taka możliwość – rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Można też zastosować kwotę wolną od podatku.

Ponadto warto wykorzystywać przysługujące ulgi (przy spełnianiu odpowiednich dla nich warunków). Wśród nich:

 • ulgę B+R (badania i rozwój) oraz IP Box,
 • preferencje w zakresie kosztów uzyskania przychodów po stronie twórców,
 • ulgę rodzinną (ulga na dziecko),
 • ulgę na rehabilitację,
 • ulgę na darowiznę, w tym ulgę dla krwiodawców

Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej: Klucz do Sukcesu Biznesowego

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy często napotykają na potrzebę zmiany formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Przekształcenia te mogą stanowić kluczowy element strategii biznesowej i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.

W niniejszym artykule omówimy, dlaczego i w jaki sposób przekształcenie formy działalności może być korzystne, oraz jakie są dostępne opcje w polskim prawodawstwie.

Dlaczego Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej jest Istotne?

Przede wszystkim, przekształcenie formy działalności może pomóc przedsiębiorcy w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. To także szansa na optymalizację podatkową oraz zarządzanie ryzykiem. Oto kilka kluczowych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie formy prowadzenia działalności:

 1. Optymalizacja Podatkowa: Wybór odpowiedniej formy prawnej może znacząco wpłynąć na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Przekształcenie może pomóc w wyborze bardziej korzystnej opcji podatkowej.
 2. Rozszerzenie Działalności: Przekształcenie może być niezbędne, jeśli firma planuje rozszerzenie swojej działalności, wchodzenie na nowe rynki lub pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
 3. Zarządzanie Ryzykiem: Działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Przekształcenie formy prowadzenia działalności może pomóc w lepszym zarządzaniu ryzykiem finansowym i prawnym.

Dostępne Opcje Przekształcenia Formy Działalności Gospodarczej

W polskim prawie istnieje wiele opcji przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oto niektóre z nich:

 1. Przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę: Jest to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą przekształcić jednoosobową
  działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub inną formę spółki. Czasami takie przekształcenie wiąże się z późniejszym wyborem tzw. estońskiego CIT.
 2. Przekształcenie spółki cywilnej lub jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: To możliwość dla wspólników spółki cywilnej lub jawnej, którzy chcą zmienić formę na bardziej rozbudowaną i bardziej stabilną prawnie. Ta forma przekształcenia, w wielu przypadkach pozwala na istotne oszczędności w zakresie składek zdrowotnych.
 3. Fuzje i przejęcia: Przedsiębiorstwa mogą dokonywać fuzji lub przejęć innych firm w celu rozszerzenia swojej działalności lub zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku.
 4. Quasi przekształcenia: Są to różnego rodzaju rozwiązania polegające na tworzeniu nowych spółek, wnoszeniu aportów, itp. Stosowane zazwyczaj w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych.
 5. Wersje hybrydowe i struktury złożone: Szczególnie polecane przy prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczych, łączące bezpieczeństwo gospodarcze z
  optymalizacją podatkową.

Podsumowanie

Przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej może być kluczowym krokiem w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Wybór odpowiedniej opcji przekształcenia zależy od
indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem i rozwijanie działalności to tylko niektóre z powodów, dla których przedsiębiorcy
decydują się na przekształcenie. Warto skonsultować się z profesjonalistą prawnym, aby wybrać najlepszą opcję dla swojego biznesu.

Dyrektywa Omnibus. Jakie zmiany wyprowadza? Zaostrzenie prawa dla sprzedawców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i jej wdrożenie do prawa krajowego znacząco podnosi poziom ochrony konsumentów oraz ogranicza stosowanie nieuczciwych praktyk względem nich. Obowiązuje od 1 stycznia tego roku i jest odpowiedzią na ogromny rozwój cyfryzacji procesu zakupowego i problemów z tym związanych.

Szczególne obowiązki nakładane są na sprzedawców internetowych. Od tego roku muszą umożliwić klientom szybki i łatwy kontakt.

Dostawcy internetowej platformy handlowej, a więc przedsiębiorcy umożliwiające konsumentom w ramach witryny internetowej, zawieranie umów na odległość z innymi podmiotami, mają za zadanie poinformować konsumenta:

 • czy umowa której jest stroną zawierana jest z przedsiębiorcą czy z osobą niebędącą przedsiębiorcą, taką jak inny konsument
 • czy mają tu zastosowanie przepisy chroniące konsumentów i kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wymagany jest również łatwy i czytelny dostęp do parametrów wyszukiwania.  Ogranicza to możliwość niekorzystnego plasowani ofert przez sprzedawcę. 

Obniżka ceny? Kolejne obowiązki dla sprzedawcy.

Sprzedawca oprócz wykazania aktualnej ceny produktu musi również ujawnić najniższą cenę obowiązującą w przeciągu kilku 30 ostatnich dni przed wprowadzeniem obniżki.  Obowiązki te mają zastosowanie w przypadku sklepów stacjonarnych jak i internetowych. 

Koniec z anonimowymi opiniami. Kto na tym skorzysta?

Dyrektywa narzuca obowiązek na przedsiębiorcę, który umożliwia dodawania komentarzy o produktach, weryfikowanie osób za nie odpowiedzialnych.  Sposób kontroli czy oceny zostały wystawione przez realnych użytkowników oraz czy nie są one sponsorowane, lub minimalizowane jedynie do pozytywnych musi być udostępniony konsumentom. Skutkuje to zredukowaniem możliwości wprowadzania w błąd co do prawdziwości udostępnianych opinii.

Niezastosowanie się do zmian? Sankcje.

Dyrektywa nie narzuciła jedynie regulacji prawnych a również kary finansowe za ich nieprzestrzeganie. Brak wypełnienia obowiązku informacyjnego może być potraktowany grzywną do 5.000 zł. Kary nałożone przez WIIH sięgają od 20.000 zł do nawet 40.000 zł. Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ukarać nierzetelnych przedsiębiorców w wysokości  do 10% obrotu, lub w przypadku osób zarządzających, decyzją prezesa UOKiK do 2.000.000 zł

Dyrektywa Omnibus ma istoty wpływ zarówno na gigantów jak Amazon  i małych przedsiębiorców. Obliguje sprzedawców stacjonarnych i internetowych do skontrolowania i zmiany regulaminów sklepów i sposobu sprzedaży,  by były one zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Pozwala również konsumentom na ochronę swoich praw i dochodzenia ich przed organami.

 

Czym jest „podatek medialny” i jak go rozliczać?

Jak rozliczają się influencerzy? Czy każdy twórca musi założyć działalność gospodarczą? Kogo dotyczy i czym jest dodatkowy podatek od “usługi medialnej”?

Social media to ogromna potęga, wciąż rosnąca w siłę. Ilość użytkowników YouTube w Polsce sięga  ponad 27 mln, a dla wielu z nich jest to główne źródło utrzymania.

Jakie możliwości możemy zastosować rozliczając się z działalności twórczej w Internecie? Dyrektor KIS określa dwa sposoby opodatkowania. Jest to działalność gospodarcza lub przychody z innych źródeł.  Zgodnie z artykułem 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarobki z platformy YouTube powinny zostać ujęte w deklaracji PIT-36 i opodatkowane na zasadzie ogólnych, według skali podatkowej dla przychodu z innych źródeł.

Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że:

 • działalność zarobkowa,
 • prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły,
 • we własnym imieniu,

jest działalnością wypełniającą kryteria działalności gospodarczej i tym samym musi zostać zarejestrowana. Dlatego też hobbiści mimo osiągania przychodu przeważnie nie muszą obawiać się takiej sytuacji.

Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych i opodatkowanie ich korzystniejszym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to niestety skomplikowane. Mimo kolejnych wyroków sądów administracyjnych, akceptujących atrakcyjniejszą stawkę podatkową, instytucje skarbu państwa wyrażają odmienne zdanie. Niewątpliwie problemem jest aspekt własności kanału. Zgodnie z polityką firmy każdy kanał na portalu jest własnością YouTube, a nie użytkownika, czyli twórcy.

Konieczność zgłoszenia się do rejestru KRRiT i dodatkowy podatek, Nie każdy twórca musi się bać! Kto zapłaci?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrównała kanały na YouTube do dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). Wyżej wymienione podmioty zobligowane są do zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez KRRiT. Wpis ten zobowiązuje twórcę do zapłaty dodatkowych 1,5% podatku od przychodu z tworzonych treści. Środki zebrane z tego tytułu zasilą budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że konieczność wpisu swojej usługi dotyczy również twórców z platform udostępniani takich jak, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook oraz innych.

Kluczowym czynnikiem regulującym konieczność opodatkowania jest przedsiębiorczy charakter działalności. Dzięki temu nie wszyscy twórcy internetowi muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zasad opodatkowania lub innych zagadnieniach prawnych zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@dbopolska.pl
telefon: 533 454 699

Zmiany w podatkach lokalnych. Wzrosną opłaty za mieszkanie

Ministerstwo Finansów ogłosiło górną granicę stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Za metr kwadratowy budynku firmowego gminy będą mogły pobrać nawet 33,10 zł. To oznacza wzrost o cztery złote w porównaniu z 2023 r.

Wszystkie maksymalne stawki zostały podane w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 777).

I tak, za metr mieszkania lub domu zapłacimy 1,15 zł (wzrost o 15 gr), a za metr garażu 11,17 zł (wzrost o 1,46). Z kolei za samochód ciężarowy o masie do 5,5 t trzeba będzie w 2024 r. zapłacić maksymalnie 1173,19 zł, czyli o 153,03 zł więcej niż obecnie. Tak znaczący wzrost to skutek inflacji, która za I półrocze tego roku wyniosła 15 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.– i o tyle więcej możemy zapłacić gminom.

Więcej zapłacimy nie tylko za domu czy mieszkania. Wzrosną także opłaty targowe (z 953,38 zł do 1096,39 zł), miejscowe (z 2,8 zł do 3,22 zł), uzdrowiskowe (z 5,4 zł do 6,21 zł), reklamowe (z 3,14 zł do 3,62 zł) i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, bo nie jest ona obowiązkowa) – z 150,93 zł do 173,57 zł.

Podane stawki są maksymalne, co oznacza, że gmina może ustalić niższe. W większości przypadków gminy stosują takie same stawki, jak w obwieszczeniu ministra finansów.

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Zmiany w prawie pracy w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Skutkuje to wieloma zmianami w prawie, gdyż przestała obowiązywać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wpływa to m.in. na prawo pracy i relacje pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Od początku pandemii Covid-19 obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony. Teraz w sytuacji gdy stan zagrożenia epidemicznego został odwołany – przedsiębiorcy mają 180 dni od dnia odwołania stanu na to aby niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich. Ostateczny termin na zrobienie badań upłynie 28 grudnia 2023r.

Pracodawca, który nie dopełnia swojego obowiązku popełnia wykroczenie, zagrożone grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 283 § 1 k.p.), którą może nałożyć w postaci mandatu karnego lub wystąpić z wnioskiem do sądu o jej nałożenie, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP

Na przeprowadzenie szkoleń BHP ustawodawca również wyznaczył pracodawcom 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku kiedy pracodawca nie dopełni obowiązku do 28 grudnia 2023r. podlega na podstawie art. 283 KP karze grzywny od 1 000zł do 30 000zł.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów

Od 1 lipca 2023 r. zniknie możliwość wysłania pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy z lat poprzednich w wymiarze do 30 dni w terminie narzuconym pracownikowi przez pracodawcę, bez konieczności uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

Wróci obowiązek udzielania urlopu, co do zasady, zgodnie z planem urlopów ustalonym w uzgodnieniu z pracownikami albo bezpośrednio z zatrudnionymi – przy braku planu urlopów.

Obowiązek wysłania pracownika na urlop będzie możliwy wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • w czasie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.);
 • gdy pracownik ma zaległy urlop, którego udzielenie powinno nastąpić najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.).

Utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców

Zniesione zostały szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce wprowadzone tzw. specustawą covidową.

Zgodnie z przepisami covidowymi, jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypadał w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to ważność tych dokumentów z mocy prawa została przedłużona do dnia 31 lipca 2023 r. Z dniem 1 sierpnia 2023 takie zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie będzie ważne i nie będzie mogło stanowić podstawy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Podobne zasady dotyczą dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca w Polsce. Na podstawie przepisów covidowych, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy lub okres ważności zezwolenia pobytowego uległ przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Zgodnie więc z tymi regulacjami cudzoziemcy przebywający w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe wygasły w trakcie pandemii (lub w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego) mają przedłużony legalny pobyt do dnia 31 lipca 2023 r. Po tym czasie, aby móc legalnie przebywać w Polsce, muszą uzyskać nową podstawę pobytu w naszym kraju.

Inna sytuacja dotyczy cudzoziemców z Ukrainy zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na tych pracowników, ponieważ ich sytuację reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Legalny pobyt Ukraińców w Polsce został przedłużony do 4 marca 2024 roku. Odpowiednie zmiany zostały podpisane przez Prezydenta RP w dniu 29 maja 2023 r.

Za zatrudnianie cudzoziemców bez dokumentów legalizujących pobyt i/lub pracę, pracodawcom grozi grzywna w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 zł, a w kwalifikowanych przypadkach kara ograniczenia wolności bądź bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców, a następnie złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2023r. odpowiednie wnioski w celu legalizacji pracy cudzoziemców. Pracownicy powinni w tym samym terminie złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na pobyt w celu legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskać odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogli odstąpić od stosowania wyższego niż określony w ustawie odpisu na ZFŚS.

Od 1 lipca 2023 r. odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie oznaczał dla tych pracodawców konieczność powrotu do wysokości odpisu ZFŚS zagwarantowanej postanowieniami układów zbiorowych pracy lub regulaminami wynagradzania.

Koniec ograniczenia wysokości odpraw dla pracowników

Wraz z końcem stanu zagrożenia epidemicznego zniknie również ograniczenie wysokości odszkodowań i odpraw na wypadek ustania stosunku pracy, które w okresie pandemii były ograniczone do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 lipca 2023 r. pracodawców będzie obowiązywał limit 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę przy wypłacie odprawy lub odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. 

Nowy podatek przy zakupie kilku mieszkań

W dniu 26 maja 2023 roku uchwalona została ustawa o zmianie szeregu aktów prawnych, m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wyżej wskazana nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie PCC, które wpłyną przede wszystkim na sytuację podmiotów trudniących się obrotem mieszkaniami, gdyż znajdą one zastosowanie w przypadku nabycia szóstego, bądź kolejnego lokalu mieszkalnego.

6% stawka PCC

Opisywana nowelizacja przewiduje wprowadzenie do treści ustawy o PCC art. 7a, w myśl którego w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

W praktyce, powyższa regulacja będzie miała zastosowanie w przypadku nabycia „hurtem” sześciu i większej liczby mieszkań np. na nowopowstałej inwestycji deweloperskiej, nawet jeżeli mieszczą się one w różnych budynkach, jednakże na tej samej nieruchomości gruntowej. Zakaz nie odnosi się co prawda do nabycia lokali mieszkalnych położonych na kilku działkach, jednakże niewątpliwie stanowić będzie to dla potencjalnych kupujących utrudnienie pod kątem kwestii formalnych.

Jeden zakup – dwa podatki

Zaznaczyć należy, że wskazany wyżej obowiązek zapłaty PCC w 6% stawce znajdzie zastosowanie mimo tego, że dana transakcja będzie czynnością opodatkowaną VAT. Dotychczas opodatkowanie zakupu jednym z tych podatków, wyłączało zastosowanie drugiego.

Mieszkanie kupione w ramach współwłasności

Zakup mieszkania przez kilku współwłaścicieli nie będzie sposobem na uniknięcie opisywanego opodatkowania. Znowelizowane przepisy ustawy o PCC przewidują, że 6% podatek znajdzie zastosowanie także w takiej sytuacji, wówczas wystarczy, że jeden z nabywców wypełni przesłanki dotyczące umiejscowienia oraz ilości nabywanych mieszkań.

Zniesienie PCC od zakupu pierwszego mieszkania

Oprócz wprowadzenia nowej wysokości danin, wskazana nowelizacja zawiera także obiektywnie pozytywne założenia. Mianowicie chodzi o zniesienie 2% PCC w przypadku nabycia przez osoby fizyczne pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Warunkiem skorzystania z powyższego jest to by w dniu takiego zakupu ani przed tym dniem nabywcom nie przysługiwało prawo własności żadnego lokalu mieszkalnego, ani udział w takim prawie, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Faktoring – co to jest i jak z tego skorzystać? Wyjaśniamy!

Faktoring umożliwia przedsiębiorcom błyskawiczną zmianę faktur na gotówkę i uwalnia od ewentualnych problemów, związanych z niewypłacalnością klienta. Na czym polega i jak z niego skorzystać? Wyjaśniamy!

Faktoring pełny – co to?

Faktoring pełny umożliwia silne zabezpieczenie dla przedsiębiorców, decydujących się na współpracę z nowymi kontrahentami oraz planującymi intensywny rozwój działalności. Dzięki temu, firma posiada stabilność finansową i jest w stanie uniknąć przykrych konsekwencji, spowodowanych ewentualną niewypłacalnością klientów.

Faktoring łączy w sobie dwie usługi. Pierwsza to finansowanie faktur o odroczonym terminie płatności oraz ubezpieczenia należności. Dzięki temu, podmiot finansujący (faktor) ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność klienta. Oznacza to, że w przypadku braku płatności nie może żądać zwrotu pieniędzy od przedsiębiorcy (faktoranta), lecz prowadzi windykację wobec samego kontrahenta. Dzięki temu, faktor rezygnuje z prawa do zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami. Z drugiej strony, przedsiębiorca zyskuje pełen pakiet zarządzania: od finansowania po zabezpieczenie przed niewypłacalnością.

Faktoring bez regresu – co to oznacza?

Dzięki faktoringowi pełnemu, firma zapełnia płynność finansową, niezależnie od finansów klienta. Jeśli ten jednak nie ureguluje płatności w terminie, to na faktorze spoczywa windykacja długu. Choć takie działanie stwarza idealne możliwości do rozwoju biznesu, stwarza pewne ryzyko nazywane „faktoringiem bez regresu”. Dlatego za każdym razem należy przeanalizować swoją sytuację finansową i ofertę faktora, aby podjąć jak najlepszą decyzję biznesową. Warto tez pamiętać, że ubezpieczyciel może odmówić takiej transakcji, w związku z niską oceną kontrahenta i ubezpieczyć tylko jej część.

Faktoring pełny – koszt transakcji

Koszty faktoringu pełnego są uzależnione od wielu czynników, w związku z czym trudno o jednoznaczną odpowiedź. Ochrona transakcji zależy w dużej mierze od prowizji firmy faktoringowej , wartości faktury, a także spłaty terminu i wiarygodności klienta.

Faktoring niepełny i mieszany – na czym polega?

Oprócz faktoringu pełnego wyróżnia się jeszcze dwa inne rodzaje: faktoring niepełny (zwany faktoringiem bez regresu i mieszany. Ten pierwszy obarcza niewypłacalnością przedsiębiorcę. Drugi polega na dzieleniu się odpowiedzialnością za ewentualną niewypłacalność klienta. Taka współpraca jest jednak poprzedzona analizą ryzyka, dzięki której dokonywana jest decyzja o kwocie, którą zabezpiecza firma faktoringowa.  To umożliwia faktorowi wraz z klientem decydowanie o ubezpieczeniu dla wybranych kontrahentów.

Faktoring pełny – kiedy warto z niego skorzystać?

Kto może skorzystać z faktoringu pełnego? Przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mają duże relacje biznesowe i chcą mieć pewność, co do płatności do klienta, nie tracąc przy tym czasu i siły na ewentualną windykację. Faktoring pełny daję gwarancję płynności finansowej, z drugiej pozwala zaoszczędzić na ewentualnej windykacji i monitach.

Na faktoring warto się zdecydować, jeśli chcemy w pełni skoncentrować się na biznesie, a ewentualną windykację długów przerzucić na kogoś innego. Jeśli chcemy mieć pewność co do naszych finansów, faktoring zdaje się być bardzo atrakcyjną opcją.

Jak księgować faktoring bez regresu?

Umowa faktoringu z definicji oznacza sprzedaż wierzytelności. Stąd też,  przedsiębiorca powinien w dniu przejęcia wierzytelności przez faktora wyksięgować ją z ewidencji. Otrzymaną gotówkę powinien zaliczyć do przychodów finansowych, przez co struktura bilansu takiego przedsiębiorcy ulega znacznej poprawie.

Nasze wygrane sprawy – podsumowanie roku 2022

Kolejny udany rok i kolejne sprawy z sukcesem zakończone dla naszych klientów. Krótkie podsumowanie roku 2022 i naszych sukcesów:

 1.  26 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (uwzględniliśmy przy tym tylko wyroki prawomocne). Na szczególną uwagę podatników spierających się z organami podatkowymi zasługuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2022 r., sygn. I FSK 2454/18, z którego wynikają dwie istotne tezy:
  1. obowiązek doręczania przez organy podatkowe wszystkich postanowień wydawanych w toku postępowania, w tym postanowień niezaskarżalnych,
  2. obowiązek doręczenia orzeczenia w takiej formie w jakiej zostało wydane. A więc, jeżeli organ podatkowy wyda orzeczenie w formie tradycyjnej, tzn. w wersji papierowej, podpisując je odręcznie i zeskanuje do PDF, a następnie wyśle pełnomocnikowi plik PDF za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie takie jest bezskutecznie, jako niespełniające wymogów art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej.

   Osoby, u których nadmiernie przedłuża się postępowanie podatkowe powinny zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 27/22, w którym sąd uznał, iż niemożność zakończenia przez organ podatkowy postępowania w ustawowym czasie nie powinna obciążać podatnika. Za okres przeciągającego się postępowania podatkowego nie można podatnikowi naliczać odsetek za zwłokę.

 2.  27 korzystnych rozstrzygnięciem na etapie organów administracyjnych.
  Takie sprawy, w którym możemy podatnikom pomóc już na jak najwcześniejszym etapie, bez wchodzenia w spór sądowy cieszą nas najbardziej. Sprawy prowadzone przez nas zarówno przed sądami, jak i organami podatkowymi dotyczyły szerokiej tematyki, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego, postępowania egzekucyjnego, kar nakładanych w systemie SENT i wielu, wielu innych. Jedną z takich spraw było umorzenie postępowania w zakresie zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów.

 3.  Kilkadziesiąt uzyskanych dla naszych klientów korzystnych interpretacji indywidualnych i Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności dotyczyły one:
  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku kontraktów długoterminowych,
  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • rozliczenia bonów różnego przeznaczenia,
  • podatkowych skutków cashback-u,
  • braku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym refaktury mediów przy najmie prywatnym,
  • opodatkowania różnorodnych transakcji dotyczących nieruchomości,
  • amortyzacji środków trwałych,
  • skutków podatkowych różnorodnych przekształceń i zdarzeń z tym związanych,
  • zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ulgi na robotyzację i wielu innych.
 4.  Wiele korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych dla podatników w innym zakresie, w szczególności dotyczących:
  1. składek ZUS (m.in. pozytywne interpretacje w zakresie braku obowiązku opłacania składek od wypłaty różnego rodzaju należności),
  2. dofinansowań z PFR (m.in. w sprawie spornej prawomocna decyzja o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji otrzymanej z PFR w ramach tzw. Tarcza Pomocowych).
 5.  W marcu 2022 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu Topowych Doradców i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego. Więcej o naszym sukcesie w rankingu przeczytasz tutaj.

Główna część naszej działalności, to jednak nie spory a bieżące wsparcie przedsiębiorców w ramach problemów prawnych, z którymi stykają się w działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i handlowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym mottem kierujemy się na co dzień, starając się znaleźć rozwiązania korzystne i bezpieczne prawnie i podatkowo. W roku 2022 r. z sukcesem:

 1. Przeprowadziliśmy wiele przekształceń i restrukturyzacji
  Takie procesy wymagają nie tylko dogłębnej analizy podatkowej i prawnej, ale również znajomości procesów biznesowych i zrozumienia potrzeb klienta, a często również uwzględnienia dalszych planów związanych z sukcesją pokoleniową. W przypadku przekształceń niejednokrotnie konieczna jest analiza tematów związanych z nieruchomościami (w tym KOWR), dotacji, koncesji i zezwoleń, czy też skomplikowanych sytuacji majątkowych i rodzinnych.  
 2. wpieraliśmy naszych klientów przy przejściu na estoński CIT, w tym w zakresie obowiązków związanych z przejściem na tę formę opodatkowania,
 3. sporządziliśmy kilkadziesiąt dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z różnych branż, w tym również w przypadku unikalnych na rynku transakcji i zdarzeń gospodarczych.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi coraz częściej są przedmiotem zainteresowania za strony organów podatkowych i dobrze sporządzona dokumentacja w tym zakresie ma coraz większe znaczenie.
 4. Wspieraliśmy naszych klientów w wielu różnorodnych obszarach, w szczególności:
  • przygotowaliśmy informacje o realizacji strategii podatkowej,
  • opracowaliśmy procedury dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR),  dochowania należytej staranności,  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • opracowaliśmy wzory różnorodnych dokumentów, m.in. w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Naszym klientom staramy się zapewnić pełne wsparcie w trudnych tematach z jakimi spotykają się w swojej działalności gospodarczej.