Faktoring – co to jest i jak z tego skorzystać? Wyjaśniamy!

Faktoring umożliwia przedsiębiorcom błyskawiczną zmianę faktur na gotówkę i uwalnia od ewentualnych problemów, związanych z niewypłacalnością klienta. Na czym polega i jak z niego skorzystać? Wyjaśniamy!

Faktoring pełny – co to?

Faktoring pełny umożliwia silne zabezpieczenie dla przedsiębiorców, decydujących się na współpracę z nowymi kontrahentami oraz planującymi intensywny rozwój działalności. Dzięki temu, firma posiada stabilność finansową i jest w stanie uniknąć przykrych konsekwencji, spowodowanych ewentualną niewypłacalnością klientów.

Faktoring łączy w sobie dwie usługi. Pierwsza to finansowanie faktur o odroczonym terminie płatności oraz ubezpieczenia należności. Dzięki temu, podmiot finansujący (faktor) ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność klienta. Oznacza to, że w przypadku braku płatności nie może żądać zwrotu pieniędzy od przedsiębiorcy (faktoranta), lecz prowadzi windykację wobec samego kontrahenta. Dzięki temu, faktor rezygnuje z prawa do zwrotu wypłaconych środków wraz z odsetkami. Z drugiej strony, przedsiębiorca zyskuje pełen pakiet zarządzania: od finansowania po zabezpieczenie przed niewypłacalnością.

Faktoring bez regresu – co to oznacza?

Dzięki faktoringowi pełnemu, firma zapełnia płynność finansową, niezależnie od finansów klienta. Jeśli ten jednak nie ureguluje płatności w terminie, to na faktorze spoczywa windykacja długu. Choć takie działanie stwarza idealne możliwości do rozwoju biznesu, stwarza pewne ryzyko nazywane „faktoringiem bez regresu”. Dlatego za każdym razem należy przeanalizować swoją sytuację finansową i ofertę faktora, aby podjąć jak najlepszą decyzję biznesową. Warto tez pamiętać, że ubezpieczyciel może odmówić takiej transakcji, w związku z niską oceną kontrahenta i ubezpieczyć tylko jej część.

Faktoring pełny – koszt transakcji

Koszty faktoringu pełnego są uzależnione od wielu czynników, w związku z czym trudno o jednoznaczną odpowiedź. Ochrona transakcji zależy w dużej mierze od prowizji firmy faktoringowej , wartości faktury, a także spłaty terminu i wiarygodności klienta.

Faktoring niepełny i mieszany – na czym polega?

Oprócz faktoringu pełnego wyróżnia się jeszcze dwa inne rodzaje: faktoring niepełny (zwany faktoringiem bez regresu i mieszany. Ten pierwszy obarcza niewypłacalnością przedsiębiorcę. Drugi polega na dzieleniu się odpowiedzialnością za ewentualną niewypłacalność klienta. Taka współpraca jest jednak poprzedzona analizą ryzyka, dzięki której dokonywana jest decyzja o kwocie, którą zabezpiecza firma faktoringowa.  To umożliwia faktorowi wraz z klientem decydowanie o ubezpieczeniu dla wybranych kontrahentów.

Faktoring pełny – kiedy warto z niego skorzystać?

Kto może skorzystać z faktoringu pełnego? Przede wszystkim przedsiębiorstwa, które mają duże relacje biznesowe i chcą mieć pewność, co do płatności do klienta, nie tracąc przy tym czasu i siły na ewentualną windykację. Faktoring pełny daję gwarancję płynności finansowej, z drugiej pozwala zaoszczędzić na ewentualnej windykacji i monitach.

Na faktoring warto się zdecydować, jeśli chcemy w pełni skoncentrować się na biznesie, a ewentualną windykację długów przerzucić na kogoś innego. Jeśli chcemy mieć pewność co do naszych finansów, faktoring zdaje się być bardzo atrakcyjną opcją.

Jak księgować faktoring bez regresu?

Umowa faktoringu z definicji oznacza sprzedaż wierzytelności. Stąd też,  przedsiębiorca powinien w dniu przejęcia wierzytelności przez faktora wyksięgować ją z ewidencji. Otrzymaną gotówkę powinien zaliczyć do przychodów finansowych, przez co struktura bilansu takiego przedsiębiorcy ulega znacznej poprawie.