Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej: Klucz do Sukcesu Biznesowego

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy często napotykają na potrzebę zmiany formy prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Przekształcenia te mogą stanowić kluczowy element strategii biznesowej i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.

W niniejszym artykule omówimy, dlaczego i w jaki sposób przekształcenie formy działalności może być korzystne, oraz jakie są dostępne opcje w polskim prawodawstwie.

Dlaczego Przekształcenie Formy Prowadzenia Działalności Gospodarczej jest Istotne?

Przede wszystkim, przekształcenie formy działalności może pomóc przedsiębiorcy w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. To także szansa na optymalizację podatkową oraz zarządzanie ryzykiem. Oto kilka kluczowych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie formy prowadzenia działalności:

 1. Optymalizacja Podatkowa: Wybór odpowiedniej formy prawnej może znacząco wpłynąć na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Przekształcenie może pomóc w wyborze bardziej korzystnej opcji podatkowej.
 2. Rozszerzenie Działalności: Przekształcenie może być niezbędne, jeśli firma planuje rozszerzenie swojej działalności, wchodzenie na nowe rynki lub pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
 3. Zarządzanie Ryzykiem: Działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Przekształcenie formy prowadzenia działalności może pomóc w lepszym zarządzaniu ryzykiem finansowym i prawnym.

Dostępne Opcje Przekształcenia Formy Działalności Gospodarczej

W polskim prawie istnieje wiele opcji przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Oto niektóre z nich:

 1. Przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę: Jest to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą przekształcić jednoosobową
  działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub inną formę spółki. Czasami takie przekształcenie wiąże się z późniejszym wyborem tzw. estońskiego CIT.
 2. Przekształcenie spółki cywilnej lub jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: To możliwość dla wspólników spółki cywilnej lub jawnej, którzy chcą zmienić formę na bardziej rozbudowaną i bardziej stabilną prawnie. Ta forma przekształcenia, w wielu przypadkach pozwala na istotne oszczędności w zakresie składek zdrowotnych.
 3. Fuzje i przejęcia: Przedsiębiorstwa mogą dokonywać fuzji lub przejęć innych firm w celu rozszerzenia swojej działalności lub zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku.
 4. Quasi przekształcenia: Są to różnego rodzaju rozwiązania polegające na tworzeniu nowych spółek, wnoszeniu aportów, itp. Stosowane zazwyczaj w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych.
 5. Wersje hybrydowe i struktury złożone: Szczególnie polecane przy prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczych, łączące bezpieczeństwo gospodarcze z
  optymalizacją podatkową.

Podsumowanie

Przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej może być kluczowym krokiem w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Wybór odpowiedniej opcji przekształcenia zależy od
indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorcy. Optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem i rozwijanie działalności to tylko niektóre z powodów, dla których przedsiębiorcy
decydują się na przekształcenie. Warto skonsultować się z profesjonalistą prawnym, aby wybrać najlepszą opcję dla swojego biznesu.

Prowadzisz bloga? Możesz zapłacić niższy podatek

Blogi oprócz hobbistycznego charakteru często stanowią stałe źródło utrzymania. Jednak by blog był atrakcyjny dla reklamodawców a więc głównych „sponsorów” blogerów, treści w nim zawarte muszą być ciekawe i przyciągać czytelników, a to kosztuje. Pojawia się możliwość odliczenia kosztów.

Koszt uzyskania przychodu to wydatki jakie ponosi się w związku z osiągnięciem przychodu. Przykładem mogą być pensje pracowników, wydatki na reklamę czy zakup komputera. Koszty takie
jeśli są powiązane z przychodem, obniżają dochód, tym samym generując niższy podatek do zapłaty. Dlatego w interesie przedsiębiorców jest skorzystanie z takiej możliwości.

Prowadzenie blog wrzucone w koszty? Fiskus się nie zgadza, ale jest szansa w sądzie

Fiskus twierdz, że wydatki są związane z prowadzeniem bloga, a nie z przychodem z reklam, więc nie można tego uwzględnić w kosztach i tym samym zapłacić niższego podatku. Prowadzenie bloga, niezależnie od jego specyfiki generuje mniejsze lub większe wydatki. Dlatego też przedsiębiorcy tłumaczą, że zarabiają z reklam i zakupy mimo iż przeznaczone na prowadzenie bloga, są ściśle powiązane z przyciągnięciem reklamodawców, a więc przychodem.

Pozytywna linia orzecznictwa

Blogerzy którzy nie zgodzili się ze zdaniem skarbówki i zaskarżyli nieprzychylne interpretacje mogą być miło zaskoczeni. W wielu przeanalizowanych wyrokach sąd przychylił się do argumentacji
podatników. W każdym z pozytywnych wyroków przyjął on pogląd, że wydatki takie jak m.in. zakupy biletów do kina, rezerwacja hotelu, bądź wstęp do parku rozrywki, jeśli prezentowane są szerszej publiczności, wpływają na atrakcyjność bloga i tym samym większy przychód z reklam. Wydatki takie, jeśli są dobrze uargumentowane i zgodne z profilem działalności mogą podlegać odliczeniom i w przyszłości pomniejszać podatek. Przykładowo zakup ubrań przez blogerki modowe w sposób oczywisty wpływają na generowanie zysku i podlega wpisie w koszty prowadzenia działalności. Odliczenia takiego nie będzie mógł zastosować np. influencer z branży nowinek technologicznych.

NSA wyraziło zdanie. Co dalej?

Wyroki te mimo, że pozytywne dla podatników, nie mają bezpośredniego zastosowania dla innych blogerów. W części interpretacji indywidualnych poparto ten pogląd, jednak fiskus nie zajął jeszcze stanowczego korzystnego stanowiska w tej sprawie. Dlatego też, przedsiębiorca chcący odliczyć wydatki na prowadzenie bloga jako koszt uzyskania przychodu, powinien składać o interpretacje indywidualną i w przypadku negatywnej oceny walczyć dalej w sądzie. Trud ten jest jednak opłacalny, bo może skutkować o wiele niższym podatkiem, co zależnie od przychodów z bloga, może stanowić ogromną oszczędność.

Dyrektywa Omnibus. Jakie zmiany wyprowadza? Zaostrzenie prawa dla sprzedawców.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i jej wdrożenie do prawa krajowego znacząco podnosi poziom ochrony konsumentów oraz ogranicza stosowanie nieuczciwych praktyk względem nich. Obowiązuje od 1 stycznia tego roku i jest odpowiedzią na ogromny rozwój cyfryzacji procesu zakupowego i problemów z tym związanych.

Szczególne obowiązki nakładane są na sprzedawców internetowych. Od tego roku muszą umożliwić klientom szybki i łatwy kontakt.

Dostawcy internetowej platformy handlowej, a więc przedsiębiorcy umożliwiające konsumentom w ramach witryny internetowej, zawieranie umów na odległość z innymi podmiotami, mają za zadanie poinformować konsumenta:

 • czy umowa której jest stroną zawierana jest z przedsiębiorcą czy z osobą niebędącą przedsiębiorcą, taką jak inny konsument
 • czy mają tu zastosowanie przepisy chroniące konsumentów i kto jest odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wymagany jest również łatwy i czytelny dostęp do parametrów wyszukiwania.  Ogranicza to możliwość niekorzystnego plasowani ofert przez sprzedawcę. 

Obniżka ceny? Kolejne obowiązki dla sprzedawcy.

Sprzedawca oprócz wykazania aktualnej ceny produktu musi również ujawnić najniższą cenę obowiązującą w przeciągu kilku 30 ostatnich dni przed wprowadzeniem obniżki.  Obowiązki te mają zastosowanie w przypadku sklepów stacjonarnych jak i internetowych. 

Koniec z anonimowymi opiniami. Kto na tym skorzysta?

Dyrektywa narzuca obowiązek na przedsiębiorcę, który umożliwia dodawania komentarzy o produktach, weryfikowanie osób za nie odpowiedzialnych.  Sposób kontroli czy oceny zostały wystawione przez realnych użytkowników oraz czy nie są one sponsorowane, lub minimalizowane jedynie do pozytywnych musi być udostępniony konsumentom. Skutkuje to zredukowaniem możliwości wprowadzania w błąd co do prawdziwości udostępnianych opinii.

Niezastosowanie się do zmian? Sankcje.

Dyrektywa nie narzuciła jedynie regulacji prawnych a również kary finansowe za ich nieprzestrzeganie. Brak wypełnienia obowiązku informacyjnego może być potraktowany grzywną do 5.000 zł. Kary nałożone przez WIIH sięgają od 20.000 zł do nawet 40.000 zł. Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ukarać nierzetelnych przedsiębiorców w wysokości  do 10% obrotu, lub w przypadku osób zarządzających, decyzją prezesa UOKiK do 2.000.000 zł

Dyrektywa Omnibus ma istoty wpływ zarówno na gigantów jak Amazon  i małych przedsiębiorców. Obliguje sprzedawców stacjonarnych i internetowych do skontrolowania i zmiany regulaminów sklepów i sposobu sprzedaży,  by były one zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Pozwala również konsumentom na ochronę swoich praw i dochodzenia ich przed organami.

 

Czym jest „podatek medialny” i jak go rozliczać?

Jak rozliczają się influencerzy? Czy każdy twórca musi założyć działalność gospodarczą? Kogo dotyczy i czym jest dodatkowy podatek od “usługi medialnej”?

Social media to ogromna potęga, wciąż rosnąca w siłę. Ilość użytkowników YouTube w Polsce sięga  ponad 27 mln, a dla wielu z nich jest to główne źródło utrzymania.

Jakie możliwości możemy zastosować rozliczając się z działalności twórczej w Internecie? Dyrektor KIS określa dwa sposoby opodatkowania. Jest to działalność gospodarcza lub przychody z innych źródeł.  Zgodnie z artykułem 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarobki z platformy YouTube powinny zostać ujęte w deklaracji PIT-36 i opodatkowane na zasadzie ogólnych, według skali podatkowej dla przychodu z innych źródeł.

Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że:

 • działalność zarobkowa,
 • prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły,
 • we własnym imieniu,

jest działalnością wypełniającą kryteria działalności gospodarczej i tym samym musi zostać zarejestrowana. Dlatego też hobbiści mimo osiągania przychodu przeważnie nie muszą obawiać się takiej sytuacji.

Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych i opodatkowanie ich korzystniejszym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to niestety skomplikowane. Mimo kolejnych wyroków sądów administracyjnych, akceptujących atrakcyjniejszą stawkę podatkową, instytucje skarbu państwa wyrażają odmienne zdanie. Niewątpliwie problemem jest aspekt własności kanału. Zgodnie z polityką firmy każdy kanał na portalu jest własnością YouTube, a nie użytkownika, czyli twórcy.

Konieczność zgłoszenia się do rejestru KRRiT i dodatkowy podatek, Nie każdy twórca musi się bać! Kto zapłaci?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrównała kanały na YouTube do dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). Wyżej wymienione podmioty zobligowane są do zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez KRRiT. Wpis ten zobowiązuje twórcę do zapłaty dodatkowych 1,5% podatku od przychodu z tworzonych treści. Środki zebrane z tego tytułu zasilą budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że konieczność wpisu swojej usługi dotyczy również twórców z platform udostępniani takich jak, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook oraz innych.

Kluczowym czynnikiem regulującym konieczność opodatkowania jest przedsiębiorczy charakter działalności. Dzięki temu nie wszyscy twórcy internetowi muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zasad opodatkowania lub innych zagadnieniach prawnych zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@dbopolska.pl
telefon: 533 454 699

Mały ZUS plus wydłużony, ale nie dla wszystkich. Co warto wiedzieć?

1 sierpnia wydłużono możliwość korzystania z małego ZUSu o kolejny rok. Problem w tym, że nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania automatycznie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Mały ZUS plus  to możliwość zapłaty przez przedsiębiorców niższych składek na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z tej opcji mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku mieli nie więcej niż 120 tys. przychodu.

Od 1 sierpnia z małego ZUSu plus będzie można korzystać przez cztery lata. Dotyczy to tych, którzy opłacali ZUS w ten sposób w 2023 r. Przepisy dotyczące niższych składek zmieniła ustawa o świadczeniu wspierającym, która wydłużyła mały ZUS plus z trzech do czterech lat (art. 112a), ale wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy opłacali mały ZUS plus w 2023 r.

Mały ZUS plus obejmie przedsiębiorców, jeśli:

 • ubezpieczony korzystał w 2023 roku z małego ZUS plus, to może z niego korzystać przez dodatkowe 12 miesięcy,
 • ubezpieczony w 2023 r. wykorzystał limit 36 miesięcy korzystania z małego ZUS plus i nastąpiło to przed 1 sierpnia, to również ma prawo do preferencji przez dodatkowe 12 miesięcy. Takie osoby, aby skorzystać z tego dodatkowego, rocznego okresu, muszą najpierw zgłosić w ZUS wyrejestrowanie i ponownie zgłosić się do małego ZUS plus. Zasadniczo mogą to zrobić do 31 grudnia 2023 r. Niższe składki będą mogły zastosować najwcześniej od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyły zgłoszenie w ZUS.

Kto skorzysta ze zmian?

Nowe przepisy ominą tych, którzy korzystali z małego ZUSu plus i okres skończył się w grudniu 2022 roku, więc nie będą mogli skorzystać z przedłużenia. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którym ZUS plus skończył się w czerwcu 2023 roku. Wygranymi są przedsiębiorcy, którym podstawowy okres 36 miesięcy upłynie teraz, w sierpniu 2023 r., lub w kolejnych miesiącach, gdyż automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy będą mogli skorzystać z ulgi.

W gorszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy, którzy do końca lipca byli na małym ZUS plus. Jeśli przed podpisaniem przez prezydenta ustawy nowelizującej złożyli zgłoszenie rejestracyjne, czyli ktoś się wyrejestrował z małego ZUS plus i zarejestrował na normalne zasady ZUS, to nie miał szansy na to, żeby zgłosić się na wydłużenie małego ZUS plus od 1 sierpnia.  Co w takiej sytuacji zrobić? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592. W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 r.,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 lub od 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Wniosek o dodatkowe 12 miesięcy preferencyjnego ZUS można złożyć do końca 2023 r.

Zmiany w podatkach lokalnych. Wzrosną opłaty za mieszkanie

Ministerstwo Finansów ogłosiło górną granicę stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Za metr kwadratowy budynku firmowego gminy będą mogły pobrać nawet 33,10 zł. To oznacza wzrost o cztery złote w porównaniu z 2023 r.

Wszystkie maksymalne stawki zostały podane w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 777).

I tak, za metr mieszkania lub domu zapłacimy 1,15 zł (wzrost o 15 gr), a za metr garażu 11,17 zł (wzrost o 1,46). Z kolei za samochód ciężarowy o masie do 5,5 t trzeba będzie w 2024 r. zapłacić maksymalnie 1173,19 zł, czyli o 153,03 zł więcej niż obecnie. Tak znaczący wzrost to skutek inflacji, która za I półrocze tego roku wyniosła 15 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.– i o tyle więcej możemy zapłacić gminom.

Więcej zapłacimy nie tylko za domu czy mieszkania. Wzrosną także opłaty targowe (z 953,38 zł do 1096,39 zł), miejscowe (z 2,8 zł do 3,22 zł), uzdrowiskowe (z 5,4 zł do 6,21 zł), reklamowe (z 3,14 zł do 3,62 zł) i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, bo nie jest ona obowiązkowa) – z 150,93 zł do 173,57 zł.

Podane stawki są maksymalne, co oznacza, że gmina może ustalić niższe. W większości przypadków gminy stosują takie same stawki, jak w obwieszczeniu ministra finansów.

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Pierwsze mieszkanie

Nowa ulga podatkowa dla kupujących mieszkanie. Zmiany w PCC

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek (25 lipca) ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Regulacja przewiduje, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

26 maja br. Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego lub domu jednorodzinnego. We wtorek 25 lipca prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie po 30 dniach.

Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

Przykładowo, przed zmianą przepisów, kupując mieszkanie za 500 tys. zł, trzeba zapłacić 10 tys. zł podatku. A przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł. Dlatego zwolnienie z PCC to konkretną pomoc dla nabywców. Warto pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie rynku wtórnego. Dla nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego nic się nie zmieni. 

Dlaczego zmiany są ważne?

Zniesienie PCC stanowi istotne wsparcie, szczególnie w kontekście wysokich cen nieruchomości na rynku. Osłabienie obciążenia podatkowego związane z zakupem nieruchomości może także zachęcić potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o nabyciu nieruchomości, co może mieć pozytywny wpływ na cały sektor mieszkaniowy. 

Dzięki możliwości zaoszczędzenia środków nabywcy będą mogli skupić się na inwestowaniu w ulepszenia nieruchomości, zwiększeniu jej wartości czy też zaspokojeniu innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Od tych nieruchomości nie będzie podatku

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, podatek PCC nie będzie pobierany przy nabyciu:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • domu jednorodzinnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie zapłacić podatku?

Według przepisów kupujący, będący osobą fizyczną lub osoby fizyczne (jeśli jest ich więcej), nie będą zobowiązani do zapłaty podatku, o ile w dniu sprzedaży i przed tą datą nie mieli oni żadnych praw ani udziału w tych prawach. Jeśli udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia, również nie będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Nie tylko PCC

Nowa ustawa wprowadziła nie tylko zniesienie PCC dla określonych przypadków, ale również wprowadziła korzystne zmiany o innym charakterze. Jednocześnie podniesiono stawkę tego podatku do 6 proc. dla nabywców, którzy dokonują zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Na przykład, gdyby ktoś kupował mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych, podatek wyniósłby aż 30 tys. zł. Celem tej zmiany jest ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

Podatki

Optymalizacja podatkowa. Poznaj popularne metody

Podatki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu funkcji publicznych i rozwoju społeczeństwa. Jednakże, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa często szukają legalnych sposobów na zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego. Chodzi tu np. o zobowiązania związane z podatkiem CIT, PIT czy VAT.

Optymalizacja podatkowa to proces dostosowywania swoich finansów w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego w sposób zgodny z prawem. Jest to naturalna reakcja na złożony system podatkowy, który oferuje różnorodne ulgi, odliczenia, i inne mechanizmy zmniejszające podatki. Ludzie i przedsiębiorstwa starają się w pełni wykorzystać dostępne środki, aby płacić tylko tyle podatków, ile wymaga tego prawo.

Jakie są metody optymalizacji podatkowej?

Pierwsza metoda to odliczenia podatkowe. W Polsce istnieje możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych, takich jak koszty uzyskania przychodu, ulgi rodzinne, czy odliczenia związane z edukacją i leczeniem.

Druga to optymalizacja podatku dochodowego. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą korzystać z różnych legalnych środków do zmniejszenia podatku dochodowego, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, korzystanie z ulg inwestycyjnych, czy wykorzystywanie odpisów amortyzacyjnych.

Polski system podatkowy oferuje pewne ulgi dla inwestorów, takie jak preferencyjne stawki opodatkowania dla spółek inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Kolejna kwestia to podatek od spadków i darowizn. W Polsce istnieje podatek od spadków i darowizn, ale istnieją również różne odliczenia, które mogą pomóc zmniejszyć to obciążenie podatkowe.

Ostatnia metoda to opodatkowanie dochodów kapitałowych. W Polsce istnieje podatek od dochodów kapitałowych, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski z akcji. Można stosować strategie takie jak zasilenie konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które pozwalają na odroczenie opodatkowania.

Optymalizacja oparta o planowanie podatkowe

Optymalizacja może być oparta również o planowanie podatkowe. Planowanie odgrywa kluczową rolę, pozwalając na wykorzystanie strategii mających na celu zminimalizowanie obciążenia podatkowego. Jedną z popularnych metod jest zakładanie lub przenoszenie firmy za granicę, w szczególności do krajów, gdzie obowiązują nieco niższe stawki podatkowe, czyli tzw. raje podatkowe. Innym podejściem jest tworzenie zagranicznego holdingu, czyli struktury składającej się z niezależnych podmiotów gospodarczych, zależnych finansowo od dominującego podmiotu. Kluczową kwestią jest odpowiednie zorganizowanie holdingu, co pozwala na płacenie niższych podatków dzięki odpowiedniemu przepływowi środków finansowych.

Optymalizacja — zawsze w granicach prawa

Warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa powinna być prowadzona w granicach prawa i z poszanowaniem zasad etycznych. Osoby i przedsiębiorstwa powinny unikać sztucznych konstrukcji podatkowych i agresywnych praktyk, które mogą być uznane za nielegalne lub niemoralne przez organy podatkowe i społeczeństwo. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem podatkowym lub doradcą podatkowym w celu wybrania odpowiednich strategii optymalizacji podatkowej, które są zgodne z obowiązującym prawem i standardami etycznymi.

Zmiany w prawie pracy w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego

1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Skutkuje to wieloma zmianami w prawie, gdyż przestała obowiązywać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wpływa to m.in. na prawo pracy i relacje pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Od początku pandemii Covid-19 obowiązek wykonywania badań okresowych został zawieszony. Teraz w sytuacji gdy stan zagrożenia epidemicznego został odwołany – przedsiębiorcy mają 180 dni od dnia odwołania stanu na to aby niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich. Ostateczny termin na zrobienie badań upłynie 28 grudnia 2023r.

Pracodawca, który nie dopełnia swojego obowiązku popełnia wykroczenie, zagrożone grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 283 § 1 k.p.), którą może nałożyć w postaci mandatu karnego lub wystąpić z wnioskiem do sądu o jej nałożenie, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP

Na przeprowadzenie szkoleń BHP ustawodawca również wyznaczył pracodawcom 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku kiedy pracodawca nie dopełni obowiązku do 28 grudnia 2023r. podlega na podstawie art. 283 KP karze grzywny od 1 000zł do 30 000zł.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów

Od 1 lipca 2023 r. zniknie możliwość wysłania pracownika przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy z lat poprzednich w wymiarze do 30 dni w terminie narzuconym pracownikowi przez pracodawcę, bez konieczności uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów.

Wróci obowiązek udzielania urlopu, co do zasady, zgodnie z planem urlopów ustalonym w uzgodnieniu z pracownikami albo bezpośrednio z zatrudnionymi – przy braku planu urlopów.

Obowiązek wysłania pracownika na urlop będzie możliwy wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • w czasie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.);
 • gdy pracownik ma zaległy urlop, którego udzielenie powinno nastąpić najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.).

Utrata ważności dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców

Zniesione zostały szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce wprowadzone tzw. specustawą covidową.

Zgodnie z przepisami covidowymi, jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypadał w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to ważność tych dokumentów z mocy prawa została przedłużona do dnia 31 lipca 2023 r. Z dniem 1 sierpnia 2023 takie zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie będzie ważne i nie będzie mogło stanowić podstawy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Podobne zasady dotyczą dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca w Polsce. Na podstawie przepisów covidowych, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy lub okres ważności zezwolenia pobytowego uległ przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Zgodnie więc z tymi regulacjami cudzoziemcy przebywający w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe wygasły w trakcie pandemii (lub w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego) mają przedłużony legalny pobyt do dnia 31 lipca 2023 r. Po tym czasie, aby móc legalnie przebywać w Polsce, muszą uzyskać nową podstawę pobytu w naszym kraju.

Inna sytuacja dotyczy cudzoziemców z Ukrainy zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na tych pracowników, ponieważ ich sytuację reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Legalny pobyt Ukraińców w Polsce został przedłużony do 4 marca 2024 roku. Odpowiednie zmiany zostały podpisane przez Prezydenta RP w dniu 29 maja 2023 r.

Za zatrudnianie cudzoziemców bez dokumentów legalizujących pobyt i/lub pracę, pracodawcom grozi grzywna w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 zł, a w kwalifikowanych przypadkach kara ograniczenia wolności bądź bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców, a następnie złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2023r. odpowiednie wnioski w celu legalizacji pracy cudzoziemców. Pracownicy powinni w tym samym terminie złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na pobyt w celu legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskać odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, mogli odstąpić od stosowania wyższego niż określony w ustawie odpisu na ZFŚS.

Od 1 lipca 2023 r. odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie oznaczał dla tych pracodawców konieczność powrotu do wysokości odpisu ZFŚS zagwarantowanej postanowieniami układów zbiorowych pracy lub regulaminami wynagradzania.

Koniec ograniczenia wysokości odpraw dla pracowników

Wraz z końcem stanu zagrożenia epidemicznego zniknie również ograniczenie wysokości odszkodowań i odpraw na wypadek ustania stosunku pracy, które w okresie pandemii były ograniczone do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 lipca 2023 r. pracodawców będzie obowiązywał limit 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę przy wypłacie odprawy lub odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.