Ulga marketingowa. Co warto wiedzieć?

Z końcem września Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wyjaśnień dotyczących tzw. ulgi na ekspansję, która jest określana również jako ulga prowzrostowa lub marketingowa. Ta ulga pozwala m.in. na odliczenie kosztów związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi, w tym wydatkami na marketing. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi, oraz kto nie będzie uprawniony do jej wykorzystania.

Ulga marketingowa jest uważana przez ekspertów za jedną z najbardziej atrakcyjnych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Pozwala ona na dwukrotne odliczenie pewnych wydatków. Projekt dotyczący ulgi został ogłoszony przez Ministerstwo Finansów, a obecnie trwa konsultacja w tej sprawie.

Dla kogo jest dostępna ulga?

Z ulgi prowzrostowej mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT, ale istnieją pewne wyjątki. Nie mogą z niej skorzystać spółki opodatkowane na zasadach estońskiego CIT, fundacje rodzinne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, nowo utworzone spółki oraz podatnicy PIT nie będą mogli korzystać z ulgi w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki uprawniające do ulgi

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że korzyści z ulgi na ekspansję przysługują podatnikom, którzy ponoszą koszty w celu zwiększenia swoich przychodów ze sprzedaży własnych produktów, tj. produktów wytworzonych i przeznaczonych na sprzedaż pod własną marką.

Aby móc skorzystać z ulgi, trzeba spełnić co najmniej jeden z trzech warunków w ciągu dwóch kolejnych lat:

 1. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.
 2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które dotychczas nie były oferowane.
 3. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które wcześniej nie były dostępne na danym rynku krajowym.

Ministerstwo Finansów dodaje precyzję do projektu, wyjaśniając, że wystarczy zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w którymkolwiek z dwóch lat względem przychodu ustalonego na koniec roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów kwalifikowanych.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?

Produkty sprzedawane przez firmę pod własną marką, ale wyprodukowane przez inne, zewnętrzne przedsiębiorstwa, nie kwalifikują się do korzystania z ulgi, zgodnie z projektem wyjaśnień. Dodatkowo, nie będą uprawnieni do skorzystania z ulgi podatnicy, którzy wytwarzają towary na zlecenie innych podmiotów, a proces produkcji odbywa się według określonego wzoru ustalonego przez zamawiającego. Taka forma działalności, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nie przyczynia się do zdobywania ani rozszerzania rynków zbytu.

Ministerstwo Finansów precyzuje również, że różnice w gramaturze, składzie lub opakowaniu nie stanowią wystarczających podstaw do uznania produktu za nowy. Jednak, jeśli producent żywności, który wcześniej produkował mleko, rozszerza swoją ofertę o produkcję serów, to sery mogą być uważane za nowy produkt w ofercie i kwalifikować się do korzystania z ulgi.”

Dochód dodatkowy a podatki – jak rozliczyć dodatkowe zarobki?

W życiu są pewne dwie rzeczy – śmierć i podatki. Niezależnie od tego, jaki dochód uzyskujesz, zawsze musisz go rozliczyć z fiskusem. Jak to zrobić?

W rocznym rozliczeniu podatkowym musisz uwzględnić wszystkie źródła zarobków. Podatnicy mogą mieć problemy z odpowiednim zakwalifikowaniem konkretnych przychodów (dochodów) do kategorii źródeł.Warto, aby to się stało w terminie przewidzianym w ustawie. W innym razie możemy liczyć się z karami i odsetkami za zaległości podatkowe.

Warto skorzystać z usług księgowego

Jeśli mamy wątpliwości jak rozliczać dodatkowe źródła przychodu pod względem podatkowym to warto skorzystać z usług księgowych. Złe zrozumienie przepisów może doprowadzić do nieprawidłowego rozliczenia podatków, a w konsekwencji do wysokich kar. Wtedy lepiej zdać się na wiedzę i doświadczenie księgowego. Ewentualnie warto się zwrócić o podatkową interpretację indywidualną. Możesz to zrobić kontaktując się tutaj.

Jak opodatkowane są przychody z najmu?

Przychody z najmu są zaliczane do tak zwanych innych źródeł przychodu, razem z tymi, które pozyskiwane są z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Od ubiegłego roku przychody z najmu prywatnego i umów o podobnym charakterze są opodatkowane za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku wynosi 8,5 proc. kwoty przychodu. W celu przychodów najmu prywatnego z fiskusem przychody te należy ująć w deklaracji podatkowej PIT-28.

Podatek od freelancingu

Dodatkowy dochód może pochodzić również z freelancingu. Freelancerzy mogą zawierać umowy z klientami bez pośrednictwa pracodawcy i muszą rozliczać się z zarobków z urzędem skarbowym. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i na jej podstawie płacić podatki zgodnie z obraną metodą podatkową:

 • skalą podatkową,
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

„Wolni strzelcy” mogą zawierać również umowy o dzieło bądź umowy-zlecenia, co skutkuje koniecznością rozliczenia podatku dokładnie w ten sam sposób jak przy pracy na etacie – według skali podatkowej. Roczne rozliczenie składa wówczas na druku PIT-36. Działalność gospodarcza jako dodatkowe źródło dochodu dla freelancera daje swobodę wyboru zleceń.

Jakie możliwości istnieją, aby zminimalizować podatek od dodatkowego dochodu?

Są jednak możliwości by zminimalizować należności wobec fiksusa. Przy rozliczeniu rocznym, warto rozważyć je wspólnie z współmałżonkiem lub jeśli istnieje taka możliwość – rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Można też zastosować kwotę wolną od podatku.

Ponadto warto wykorzystywać przysługujące ulgi (przy spełnianiu odpowiednich dla nich warunków). Wśród nich:

 • ulgę B+R (badania i rozwój) oraz IP Box,
 • preferencje w zakresie kosztów uzyskania przychodów po stronie twórców,
 • ulgę rodzinną (ulga na dziecko),
 • ulgę na rehabilitację,
 • ulgę na darowiznę, w tym ulgę dla krwiodawców

VAT na podstawie biletu parkingowego. Czy można go odliczyć?

Przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić opłaty za parkowanie, mogą zastanawiać się, czy bilety parkingowe powinny uwzględniać podatek VAT, aby umożliwić osobom parkującym odliczenie podatku zawartego w cenie biletu. Warto wiedzieć, że bilet parkingowy wydrukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT. Oznacza to, że nie stanowi on dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego.

Zazwyczaj nie można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego. Bilet parkingowy nie jest dokumentem, który uprawnia do odliczenia VAT. Jego główną funkcją jest potwierdzenie dokonania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, ale nie spełnia wymagań koniecznych do uzyskania odliczenia podatku VAT. Dokumentem właściwym do skorzystania z prawa do odliczenia będzie faktura wystawiona przez podmiot świadczący usługę lub dokument celny (w przypadku importu towarów).

Faktura ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w prawie podatkowym, takie jak numer, dane identyfikacyjne obu stron transakcji, opis usługi, kwota podatku VAT i wiele innych. Na podstawie faktury VAT można odliczyć VAT naliczony od usługi parkowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

A co z biletem za przejazd autostradą?

Bilet za przejazd autostradą, podobnie jak bilet parkingowy, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT. Taki bilet jest jedynie potwierdzeniem dokonania opłaty za korzystanie z autostrady i jest używany przede wszystkim w celach kontroli opłat drogowych oraz jako dowód płatności za usługę.

Aby odliczyć VAT od kosztów związanych z przejazdem autostradą, podobnie, jak w przypadku biletu parkingowego, konieczne jest posiadanie faktury VAT wystawionej przez operatora autostrady lub dostawcę usługi drogowej. Faktura ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w prawie podatkowym. Na podstawie takiej faktury można dokonać odliczenia VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Praca zdalna

 Podatek od ryczałtu za pracę zdalną. Fiskus podjął ważną decyzję 

Po dostosowaniu polskiego prawa do nowej rzeczywistości, w której pracownicy pracują zdalnie lub hybrydowo, przez długi czas pozostało kilka pytań bez jasnej odpowiedzi. Jednym z nich była kwestia podatku od ryczałtu otrzymywanego za pracę poza biurem.

W ostatnim czasie zapadło kilka kluczowych decyzji w sprawie opodatkowania ryczałtu z pracę zdalną. Ostatecznie fiskus stwierdził, że ryczałt i zwrot kosztów zakupu wyposażenia nie będą stanowić przychodu, a więc nie trzeba będzie odprowadzać od tej kwoty podatku.

„Zarówno ryczałt z tytułu refundacji dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej, jak i zwrot kosztów zakupu wyposażenia miejsca do pracy, które zamierzają państwo wypłacać pracownikom świadczącym pracę zdalną, nie będą stanowić przychodu” — tak na interpelację jednej z firm odpowiedział urząd skarbowy. Treść odpowiedzi przytoczyła „Gazeta Wyborcza”.

Ekspertka ostrzega

Monika Smulewicz, partnerka w Grant Thornton i autorka bloga „HR na szpilkach” w rozmowie z dziennikiem przyznaje, że stanowisko urzędu skarbowego to pozytywny sygnał. Ostrzega jednak, że należy jednak pamiętać, że dzisiejsze podejście organów podatkowych do wysokości ryczałtów nie jest gwarantem podtrzymania takiej praktyki w przyszłości.

Zaznacza, że pracodawcy nie mogą dowolnie ustalać stawek ryczałtu za pracę zdalną. Fiskus zwróci na nie uwagę, jeśli kwota będzie zbyt niska. Urząd skarbowy może doszukać się niedozwolonej „czynności podatkowej” stosowanej w celu uniknięcia podatku od podwyżki pensji pracownikom.

Fundacja Rodzinna: Klucz do Stabilności i Dziedzictwa

W dzisiejszych czasach, dbanie o przyszłość swojej rodziny jest niezwykle istotne. Jednym z efektywnych sposobów na zapewnienie stabilności finansowej i długotrwałego dziedzictwa jest założenie fundacji rodzinnej.

Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejsze w Polsce, stanowiąc strategiczną i elastyczną strukturę, która służy zarówno ochronie majątku, jak i realizacji celów sukcesji pokoleniowej. W tym artykule omówimy, czym są fundacje rodzinne, jakie korzyści niosą ze sobą oraz jak można je założyć i zarządzać.

Czym jest Fundacja Rodzinna?

Fundacja rodzinna to forma organizacyjna, która umożliwia rodzinom gromadzenie i zarządzanie majątkiem oraz podejmowanie działań na rzecz dobra pokoleniowego. To rodzaj
instytucji, która może prowadzić działalność w zakresie wskazanym w ustawie lub realizować cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa rodzinnego. Kluczowym elementem fundacji
rodzinnej jest jej niezależność od osobistych interesów rodzinnych, co sprawia, że ​​jest ona bardziej odporna na zmiany pokoleniowe i konflikty.

Korzyści z Fundacji Rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla rodziny, jak i dla społeczności. Oto kilka głównych zalet:

 1. Ochrona majątku: Fundacja rodzinna umożliwia przeniesienie części majątku do oddzielnej struktury, co chroni go przed ewentualnymi zagrożeniami, takimi jak
  rozwody, długi lub roszczenia wierzycieli.
 2. Długotrwałe dziedzictwo: Fundacja rodzinna może służyć jako narzędzie do przekazywania wartości i tradycji rodzinnych na przyszłe pokolenia.
 3. Cele społeczne: Działalność fundacji rodzinnej może wspierać inicjatywy społeczne, edukacyjne lub charytatywne, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności lub
  społeczeństwa jako całości.

Założenie Fundacji Rodzinnej

Aby założyć fundację rodzinna, należy przestrzegać określonych procedur prawnych i spełnić pewne wymagania. Warto skonsultować się z profesjonalistą ds. prawa podatkowego lub
prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie fundacji.

Zarządzanie Fundacją Rodzinną

Skuteczne zarządzanie fundacją rodzinną to klucz do osiągnięcia jej celów. Warto stworzyć szczegółową strategię działania, określić cele i zadania, oraz wybrać zarząd, który będzie
odpowiedzialny za codzienne zarządzanie fundacją.

Czym jest „podatek medialny” i jak go rozliczać?

Jak rozliczają się influencerzy? Czy każdy twórca musi założyć działalność gospodarczą? Kogo dotyczy i czym jest dodatkowy podatek od “usługi medialnej”?

Social media to ogromna potęga, wciąż rosnąca w siłę. Ilość użytkowników YouTube w Polsce sięga  ponad 27 mln, a dla wielu z nich jest to główne źródło utrzymania.

Jakie możliwości możemy zastosować rozliczając się z działalności twórczej w Internecie? Dyrektor KIS określa dwa sposoby opodatkowania. Jest to działalność gospodarcza lub przychody z innych źródeł.  Zgodnie z artykułem 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarobki z platformy YouTube powinny zostać ujęte w deklaracji PIT-36 i opodatkowane na zasadzie ogólnych, według skali podatkowej dla przychodu z innych źródeł.

Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że:

 • działalność zarobkowa,
 • prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły,
 • we własnym imieniu,

jest działalnością wypełniającą kryteria działalności gospodarczej i tym samym musi zostać zarejestrowana. Dlatego też hobbiści mimo osiągania przychodu przeważnie nie muszą obawiać się takiej sytuacji.

Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych i opodatkowanie ich korzystniejszym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to niestety skomplikowane. Mimo kolejnych wyroków sądów administracyjnych, akceptujących atrakcyjniejszą stawkę podatkową, instytucje skarbu państwa wyrażają odmienne zdanie. Niewątpliwie problemem jest aspekt własności kanału. Zgodnie z polityką firmy każdy kanał na portalu jest własnością YouTube, a nie użytkownika, czyli twórcy.

Konieczność zgłoszenia się do rejestru KRRiT i dodatkowy podatek, Nie każdy twórca musi się bać! Kto zapłaci?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrównała kanały na YouTube do dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). Wyżej wymienione podmioty zobligowane są do zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez KRRiT. Wpis ten zobowiązuje twórcę do zapłaty dodatkowych 1,5% podatku od przychodu z tworzonych treści. Środki zebrane z tego tytułu zasilą budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że konieczność wpisu swojej usługi dotyczy również twórców z platform udostępniani takich jak, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook oraz innych.

Kluczowym czynnikiem regulującym konieczność opodatkowania jest przedsiębiorczy charakter działalności. Dzięki temu nie wszyscy twórcy internetowi muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zasad opodatkowania lub innych zagadnieniach prawnych zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@dbopolska.pl
telefon: 533 454 699

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Pierwsze mieszkanie

Nowa ulga podatkowa dla kupujących mieszkanie. Zmiany w PCC

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek (25 lipca) ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Regulacja przewiduje, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

26 maja br. Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego lub domu jednorodzinnego. We wtorek 25 lipca prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie po 30 dniach.

Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

Przykładowo, przed zmianą przepisów, kupując mieszkanie za 500 tys. zł, trzeba zapłacić 10 tys. zł podatku. A przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł. Dlatego zwolnienie z PCC to konkretną pomoc dla nabywców. Warto pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie rynku wtórnego. Dla nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego nic się nie zmieni. 

Dlaczego zmiany są ważne?

Zniesienie PCC stanowi istotne wsparcie, szczególnie w kontekście wysokich cen nieruchomości na rynku. Osłabienie obciążenia podatkowego związane z zakupem nieruchomości może także zachęcić potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o nabyciu nieruchomości, co może mieć pozytywny wpływ na cały sektor mieszkaniowy. 

Dzięki możliwości zaoszczędzenia środków nabywcy będą mogli skupić się na inwestowaniu w ulepszenia nieruchomości, zwiększeniu jej wartości czy też zaspokojeniu innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Od tych nieruchomości nie będzie podatku

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, podatek PCC nie będzie pobierany przy nabyciu:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • domu jednorodzinnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie zapłacić podatku?

Według przepisów kupujący, będący osobą fizyczną lub osoby fizyczne (jeśli jest ich więcej), nie będą zobowiązani do zapłaty podatku, o ile w dniu sprzedaży i przed tą datą nie mieli oni żadnych praw ani udziału w tych prawach. Jeśli udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia, również nie będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Nie tylko PCC

Nowa ustawa wprowadziła nie tylko zniesienie PCC dla określonych przypadków, ale również wprowadziła korzystne zmiany o innym charakterze. Jednocześnie podniesiono stawkę tego podatku do 6 proc. dla nabywców, którzy dokonują zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Na przykład, gdyby ktoś kupował mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych, podatek wyniósłby aż 30 tys. zł. Celem tej zmiany jest ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

Podatki

Optymalizacja podatkowa. Poznaj popularne metody

Podatki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu funkcji publicznych i rozwoju społeczeństwa. Jednakże, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa często szukają legalnych sposobów na zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego. Chodzi tu np. o zobowiązania związane z podatkiem CIT, PIT czy VAT.

Optymalizacja podatkowa to proces dostosowywania swoich finansów w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego w sposób zgodny z prawem. Jest to naturalna reakcja na złożony system podatkowy, który oferuje różnorodne ulgi, odliczenia, i inne mechanizmy zmniejszające podatki. Ludzie i przedsiębiorstwa starają się w pełni wykorzystać dostępne środki, aby płacić tylko tyle podatków, ile wymaga tego prawo.

Jakie są metody optymalizacji podatkowej?

Pierwsza metoda to odliczenia podatkowe. W Polsce istnieje możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych, takich jak koszty uzyskania przychodu, ulgi rodzinne, czy odliczenia związane z edukacją i leczeniem.

Druga to optymalizacja podatku dochodowego. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą korzystać z różnych legalnych środków do zmniejszenia podatku dochodowego, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, korzystanie z ulg inwestycyjnych, czy wykorzystywanie odpisów amortyzacyjnych.

Polski system podatkowy oferuje pewne ulgi dla inwestorów, takie jak preferencyjne stawki opodatkowania dla spółek inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Kolejna kwestia to podatek od spadków i darowizn. W Polsce istnieje podatek od spadków i darowizn, ale istnieją również różne odliczenia, które mogą pomóc zmniejszyć to obciążenie podatkowe.

Ostatnia metoda to opodatkowanie dochodów kapitałowych. W Polsce istnieje podatek od dochodów kapitałowych, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski z akcji. Można stosować strategie takie jak zasilenie konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które pozwalają na odroczenie opodatkowania.

Optymalizacja oparta o planowanie podatkowe

Optymalizacja może być oparta również o planowanie podatkowe. Planowanie odgrywa kluczową rolę, pozwalając na wykorzystanie strategii mających na celu zminimalizowanie obciążenia podatkowego. Jedną z popularnych metod jest zakładanie lub przenoszenie firmy za granicę, w szczególności do krajów, gdzie obowiązują nieco niższe stawki podatkowe, czyli tzw. raje podatkowe. Innym podejściem jest tworzenie zagranicznego holdingu, czyli struktury składającej się z niezależnych podmiotów gospodarczych, zależnych finansowo od dominującego podmiotu. Kluczową kwestią jest odpowiednie zorganizowanie holdingu, co pozwala na płacenie niższych podatków dzięki odpowiedniemu przepływowi środków finansowych.

Optymalizacja — zawsze w granicach prawa

Warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa powinna być prowadzona w granicach prawa i z poszanowaniem zasad etycznych. Osoby i przedsiębiorstwa powinny unikać sztucznych konstrukcji podatkowych i agresywnych praktyk, które mogą być uznane za nielegalne lub niemoralne przez organy podatkowe i społeczeństwo. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem podatkowym lub doradcą podatkowym w celu wybrania odpowiednich strategii optymalizacji podatkowej, które są zgodne z obowiązującym prawem i standardami etycznymi.

Koniec stanu epidemicznego COVID-19. Co zmieni się w podatkach?

Zmiany w przepisach podatkowych. Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID-19 część zapisów może skutkować odwieszeniem terminów. Co trzeba zrobić, by ustrzec się przed problemami? Wyjaśniamy!

Wraz z początkiem maja opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, uchylający stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej (16 maja 2022 roku) rząd opublikował zapisy, uchylające stan epidemii. Choć poprzednia regulacja nie miała większego wpływu na kwestie podatkowe, to uchylenie przepisów, związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego może przynieść wiele zmian. Chodzi zarówno o przepisy wynikające np. z ustaw podatkowych (PIT, CIT), a także z ustawy tzw. covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095).

Oznacza to, że:

 • zaczną biec terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR), które zostały zawieszone na czas zagrożenia epidemicznego,
 • konieczna będzie aktualizacja certyfikatu rezydencji,
 • powróci standardowy, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych,
 • w sądach administracyjnych mogą (ale nie muszą od razu) wrócić rozprawy stacjonarne.

Co z raportowaniem MDR? Masz czas do 1 sierpnia

Przypomnijmy, że w na czas pandemii zawieszono bieg terminów terminów na raportowanie Szefowi KAS o krajowych schematach podatkowych (MDR). Chodzi o raport do szefa KAS o krajowych schematach podatkowych. Od 1 lipca terminy znów zaczną biec. Jak wynika z z art. 31y ustawy z 2021 roku, terminy zostały zawieszone na czas pandemii i do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że jeżeli stan zagrożenia zostanie odwieszony 1 lipca 2023 r., to jeszcze do końca lipca terminy na raportowanie krajowych schematów będą zawieszone.

Co z aktualizacją certyfikatu rezydencji?

Jednak nie tylko przepisy, związane z certyfikacją zostały zmienione. Dodatkowo, na czas pandemii wprowadzono zmiany dot. certyfikatu rezydencji. To dokument, który jest niezbędny do zastosowania np. niższej stawki podatku do należności (np. dywidend), wypłacanych kontrahentowi. I choć, dzięki przepisom z 2021 roku nadal można posiadać certyfikat z 2019 roku (pod warunkiem że dane w dokumencie się nie zmieniły), to od lipca taka możliwość zniknie. Nie będzie też możliwe posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, co jest wciąż możliwe w czasie zagrożenia epidemicznego.