Ulga marketingowa. Co warto wiedzieć?

Z końcem września Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wyjaśnień dotyczących tzw. ulgi na ekspansję, która jest określana również jako ulga prowzrostowa lub marketingowa. Ta ulga pozwala m.in. na odliczenie kosztów związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi, w tym wydatkami na marketing. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi, oraz kto nie będzie uprawniony do jej wykorzystania.

Ulga marketingowa jest uważana przez ekspertów za jedną z najbardziej atrakcyjnych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Pozwala ona na dwukrotne odliczenie pewnych wydatków. Projekt dotyczący ulgi został ogłoszony przez Ministerstwo Finansów, a obecnie trwa konsultacja w tej sprawie.

Dla kogo jest dostępna ulga?

Z ulgi prowzrostowej mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT, ale istnieją pewne wyjątki. Nie mogą z niej skorzystać spółki opodatkowane na zasadach estońskiego CIT, fundacje rodzinne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, nowo utworzone spółki oraz podatnicy PIT nie będą mogli korzystać z ulgi w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki uprawniające do ulgi

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że korzyści z ulgi na ekspansję przysługują podatnikom, którzy ponoszą koszty w celu zwiększenia swoich przychodów ze sprzedaży własnych produktów, tj. produktów wytworzonych i przeznaczonych na sprzedaż pod własną marką.

Aby móc skorzystać z ulgi, trzeba spełnić co najmniej jeden z trzech warunków w ciągu dwóch kolejnych lat:

  1. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.
  2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które dotychczas nie były oferowane.
  3. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które wcześniej nie były dostępne na danym rynku krajowym.

Ministerstwo Finansów dodaje precyzję do projektu, wyjaśniając, że wystarczy zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w którymkolwiek z dwóch lat względem przychodu ustalonego na koniec roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów kwalifikowanych.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?

Produkty sprzedawane przez firmę pod własną marką, ale wyprodukowane przez inne, zewnętrzne przedsiębiorstwa, nie kwalifikują się do korzystania z ulgi, zgodnie z projektem wyjaśnień. Dodatkowo, nie będą uprawnieni do skorzystania z ulgi podatnicy, którzy wytwarzają towary na zlecenie innych podmiotów, a proces produkcji odbywa się według określonego wzoru ustalonego przez zamawiającego. Taka forma działalności, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nie przyczynia się do zdobywania ani rozszerzania rynków zbytu.

Ministerstwo Finansów precyzuje również, że różnice w gramaturze, składzie lub opakowaniu nie stanowią wystarczających podstaw do uznania produktu za nowy. Jednak, jeśli producent żywności, który wcześniej produkował mleko, rozszerza swoją ofertę o produkcję serów, to sery mogą być uważane za nowy produkt w ofercie i kwalifikować się do korzystania z ulgi.”