Terminy wystawiania faktur. Czy będą zmiany?

Ustawa o VAT nie wprowadza modyfikacji w kwestii terminów wystawiania i odbierania faktur. Niemniej jednak, po wprowadzeniu obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, można się spodziewać pewnych zmian. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę.

1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur. Niemniej jednak nie ulegną zmianie ani zasady powstania obowiązku podatkowego, ani terminy wystawiania faktur, ponieważ nowelizacja ustawy o VAT nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

Zmieni się jednak sposób określania momentu wystawienia i odbioru e-faktury. Niektóre terminy oraz szczegóły umów mogą również wymagać uzgodnień z kontrahentami.

Termin wystawiania e-faktur

Pojawiają się liczne pytania. Przykładowo, jeśli sprzedawca wystawi fakturę w danym dniu, a ta pojawi się w systemie KSeF dopiero następnego dnia, to kiedy zostanie uznana za wystawioną?

Zasady dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF są stosunkowo jasne. Fakturę ustrukturyzowaną uważa się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Dlatego nie będzie możliwe anulowanie już przesłanego dokumentu, ponieważ zostanie on wprowadzony do obrotu prawnego. Ważne jest podkreślić, że faktura zostanie wystawiona dopiero wtedy, gdy zostaje skutecznie przekazana do KSeF.

E-fakturę zaś uważa się za otrzymaną w dniu przydzielenia jej numeru KSeF.

Istnieje jeszcze jedna ważna kwestia: e-faktura zostanie uznana za otrzymaną, niezależnie od tego, czy nabywca ją pobierze z KSeF, czy nie. Dlatego istotne będzie regularne sprawdzanie systemu KSeF, aby upewnić się, czy nie pojawiły się nowe dokumenty. W przypadku krótkich terminów płatności, zależnych od daty otrzymania faktury, istnieje ryzyko, że opóźnienie w pobraniu faktury może skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę w płatnościach.

Co, jeśli wystąpi awaria systemu?

W sytuacji wystąpienia awarii KSeF będą obowiązywać specjalne procedury, które odniosą się również do zasad wysyłki i odbierania faktur.

Jak tłumaczy Dorota Pokrop w wywiadzie dla „Business Insider”, w takim przypadku podatnik będzie generował plik XML zgodny ze schematem e-faktury (XML). Następnie fakturę będzie wizualizować, na przykład, w formie pliku PDF z umieszczonym specjalnym kodem QR. W ten sposób zgodnie z uzgodnieniami z nabywcą (np. poprzez e-mail), sprzedawca będzie mógł przekazać fakturę kupującemu.

 

VAT na podstawie biletu parkingowego. Czy można go odliczyć?

Przedsiębiorstwa, które planują wprowadzić opłaty za parkowanie, mogą zastanawiać się, czy bilety parkingowe powinny uwzględniać podatek VAT, aby umożliwić osobom parkującym odliczenie podatku zawartego w cenie biletu. Warto wiedzieć, że bilet parkingowy wydrukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT. Oznacza to, że nie stanowi on dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku naliczonego.

Zazwyczaj nie można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego. Bilet parkingowy nie jest dokumentem, który uprawnia do odliczenia VAT. Jego główną funkcją jest potwierdzenie dokonania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, ale nie spełnia wymagań koniecznych do uzyskania odliczenia podatku VAT. Dokumentem właściwym do skorzystania z prawa do odliczenia będzie faktura wystawiona przez podmiot świadczący usługę lub dokument celny (w przypadku importu towarów).

Faktura ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w prawie podatkowym, takie jak numer, dane identyfikacyjne obu stron transakcji, opis usługi, kwota podatku VAT i wiele innych. Na podstawie faktury VAT można odliczyć VAT naliczony od usługi parkowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

A co z biletem za przejazd autostradą?

Bilet za przejazd autostradą, podobnie jak bilet parkingowy, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT. Taki bilet jest jedynie potwierdzeniem dokonania opłaty za korzystanie z autostrady i jest używany przede wszystkim w celach kontroli opłat drogowych oraz jako dowód płatności za usługę.

Aby odliczyć VAT od kosztów związanych z przejazdem autostradą, podobnie, jak w przypadku biletu parkingowego, konieczne jest posiadanie faktury VAT wystawionej przez operatora autostrady lub dostawcę usługi drogowej. Faktura ta musi spełniać wszystkie wymogi formalne określone w prawie podatkowym. Na podstawie takiej faktury można dokonać odliczenia VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.