Koniec stanu epidemicznego COVID-19. Co zmieni się w podatkach?

Zmiany w przepisach podatkowych. Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID-19 część zapisów może skutkować odwieszeniem terminów. Co trzeba zrobić, by ustrzec się przed problemami? Wyjaśniamy!

Wraz z początkiem maja opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, uchylający stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej (16 maja 2022 roku) rząd opublikował zapisy, uchylające stan epidemii. Choć poprzednia regulacja nie miała większego wpływu na kwestie podatkowe, to uchylenie przepisów, związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego może przynieść wiele zmian. Chodzi zarówno o przepisy wynikające np. z ustaw podatkowych (PIT, CIT), a także z ustawy tzw. covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095).

Oznacza to, że:

  • zaczną biec terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR), które zostały zawieszone na czas zagrożenia epidemicznego,
  • konieczna będzie aktualizacja certyfikatu rezydencji,
  • powróci standardowy, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych,
  • w sądach administracyjnych mogą (ale nie muszą od razu) wrócić rozprawy stacjonarne.

Co z raportowaniem MDR? Masz czas do 1 sierpnia

Przypomnijmy, że w na czas pandemii zawieszono bieg terminów terminów na raportowanie Szefowi KAS o krajowych schematach podatkowych (MDR). Chodzi o raport do szefa KAS o krajowych schematach podatkowych. Od 1 lipca terminy znów zaczną biec. Jak wynika z z art. 31y ustawy z 2021 roku, terminy zostały zawieszone na czas pandemii i do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że jeżeli stan zagrożenia zostanie odwieszony 1 lipca 2023 r., to jeszcze do końca lipca terminy na raportowanie krajowych schematów będą zawieszone.

Co z aktualizacją certyfikatu rezydencji?

Jednak nie tylko przepisy, związane z certyfikacją zostały zmienione. Dodatkowo, na czas pandemii wprowadzono zmiany dot. certyfikatu rezydencji. To dokument, który jest niezbędny do zastosowania np. niższej stawki podatku do należności (np. dywidend), wypłacanych kontrahentowi. I choć, dzięki przepisom z 2021 roku nadal można posiadać certyfikat z 2019 roku (pod warunkiem że dane w dokumencie się nie zmieniły), to od lipca taka możliwość zniknie. Nie będzie też możliwe posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, co jest wciąż możliwe w czasie zagrożenia epidemicznego.

Nowelizacja kodeksu pracy. Co się zmieni?

Od 26 kwietnia zacznie obowiązywać kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy. Dzięki nowym zapisom zostanie wydłużony m.in. urlop rodzicielski oraz pojawią się dodatkowe przerwy w pracy.

Na początku kwietnia pojawiły się nowe zapisy regulujące pracę zdalną. Nowe przepisy są efektem wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw, mających na celu poprawę warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego, przewidywalnego zatrudnienia oraz dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom.

Nowelizacja Kodeksu Pracy – nowe zapisy

Dzięki nowelizacji przepisów, pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy:

  • trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin;
  • kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin.

Ponadto, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Nie będzie też mógł stosować w umowie o pracę zapisów zabraniających pracownikowi innej pracy zarobkowej.

Nowy urlop pracowniczy i wydłużony urlop rodzicielski

Pracownikowi będzie przysługiwać również nowy rodzaj urlopu pracowniczego, tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Będzie można z niego skorzystać, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny, który wymaga wsparcia medycznego.

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Dodatkowo, pracownik wychowujący dzieci do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy.

Kodeks pracy. Jakie zmiany czekają nas w 2023 roku

Zmiany w Kodeksie Pracy. Od 2023 roku pojawią się nowe, pięciodniowe urlopy opiekuńcze oraz płatne nieobecności spowodowane tzw. siłą wyższą. Nowelizacja przepisów ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, dotyczących m.in. warunków pracy.

Wśród zmian, jakie wprowadzono w kodeksie pracy jest m.in. Dłuższy urlop rodzicielski, elastyczna organizacja pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy. Nowe zapisy mają na celu zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Dzięki temu, rodzice będą mogli liczyć na ułatwienia w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Przepisy zostały wdrożone na podstawie dwóch dyrektyw.  Ich zapisy przewidują m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.

Dłuższe urlopy rodzicielskie

Jak tłumaczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, po zmianach prawo do urlopu rodzicielskiego byłoby indywidualnym prawem dla każdego z rodziców. Projekt zakłada również dłuży urlop rodzicielski (41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 w przypadku ciąży mnogiej). Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Zwiększy się także wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu. Od teraz ma się on zwiększyć o 10 procent. Dodatkowo, wśród wprowadzonych zmian jest m.in. urlop opiekuńczy. Ma to być pięć, bezpłatnych dni w roku kalendarzowym do wykorzystania na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Przejrzyste przepisy pracy

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem dyrektywy dotyczącej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy pracodawca będzie musiał przekazywać – co do zasady w ciągu siedmiu dniu od dopuszczenia pracownika do pracy – więcej informacji o warunkach zatrudnienia. Chodzi tu o m.in. szkolenia, procedury rozwiązania stosunku pracy, czy informacje o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu.

Zmiany przewidują też bardziej elastyczną organizację pracy m.in. dla rodziców dzieci do 8 lat. O przyczynach odmowy dotyczącej np. udzielenia pracy zdalnej lub zgody na indywidualny czas pracy pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować pracownika. Nowe przepisy będą też obowiązywać pracowników, zatrudnionych na okres próbny. Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku będzie mógł wystąpić o formę zatrudnienia z bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca ma miesiąc na odpowiedź.