Nowelizacja kodeksu pracy. Co się zmieni?

Od 26 kwietnia zacznie obowiązywać kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy. Dzięki nowym zapisom zostanie wydłużony m.in. urlop rodzicielski oraz pojawią się dodatkowe przerwy w pracy.

Na początku kwietnia pojawiły się nowe zapisy regulujące pracę zdalną. Nowe przepisy są efektem wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw, mających na celu poprawę warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego, przewidywalnego zatrudnienia oraz dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom.

Nowelizacja Kodeksu Pracy – nowe zapisy

Dzięki nowelizacji przepisów, pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy:

  • trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin;
  • kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin.

Ponadto, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Nie będzie też mógł stosować w umowie o pracę zapisów zabraniających pracownikowi innej pracy zarobkowej.

Nowy urlop pracowniczy i wydłużony urlop rodzicielski

Pracownikowi będzie przysługiwać również nowy rodzaj urlopu pracowniczego, tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Będzie można z niego skorzystać, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny, który wymaga wsparcia medycznego.

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Dodatkowo, pracownik wychowujący dzieci do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy.