Koniec stanu epidemicznego COVID-19. Co zmieni się w podatkach?

Zmiany w przepisach podatkowych. Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID-19 część zapisów może skutkować odwieszeniem terminów. Co trzeba zrobić, by ustrzec się przed problemami? Wyjaśniamy!

Wraz z początkiem maja opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, uchylający stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej (16 maja 2022 roku) rząd opublikował zapisy, uchylające stan epidemii. Choć poprzednia regulacja nie miała większego wpływu na kwestie podatkowe, to uchylenie przepisów, związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego może przynieść wiele zmian. Chodzi zarówno o przepisy wynikające np. z ustaw podatkowych (PIT, CIT), a także z ustawy tzw. covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095).

Oznacza to, że:

  • zaczną biec terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR), które zostały zawieszone na czas zagrożenia epidemicznego,
  • konieczna będzie aktualizacja certyfikatu rezydencji,
  • powróci standardowy, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych,
  • w sądach administracyjnych mogą (ale nie muszą od razu) wrócić rozprawy stacjonarne.

Co z raportowaniem MDR? Masz czas do 1 sierpnia

Przypomnijmy, że w na czas pandemii zawieszono bieg terminów terminów na raportowanie Szefowi KAS o krajowych schematach podatkowych (MDR). Chodzi o raport do szefa KAS o krajowych schematach podatkowych. Od 1 lipca terminy znów zaczną biec. Jak wynika z z art. 31y ustawy z 2021 roku, terminy zostały zawieszone na czas pandemii i do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że jeżeli stan zagrożenia zostanie odwieszony 1 lipca 2023 r., to jeszcze do końca lipca terminy na raportowanie krajowych schematów będą zawieszone.

Co z aktualizacją certyfikatu rezydencji?

Jednak nie tylko przepisy, związane z certyfikacją zostały zmienione. Dodatkowo, na czas pandemii wprowadzono zmiany dot. certyfikatu rezydencji. To dokument, który jest niezbędny do zastosowania np. niższej stawki podatku do należności (np. dywidend), wypłacanych kontrahentowi. I choć, dzięki przepisom z 2021 roku nadal można posiadać certyfikat z 2019 roku (pod warunkiem że dane w dokumencie się nie zmieniły), to od lipca taka możliwość zniknie. Nie będzie też możliwe posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, co jest wciąż możliwe w czasie zagrożenia epidemicznego.