Zmiana składu zarządu DBO Polska sp. z o.o.

Informujemy, iż z dniem 26 maja 2023 r. nastąpiła zmiana składu zarządu DBO Polska sp. z o.o.

Aktualny skład zarządu:

Bogdan Olszewski – prezes zarządu

Dorota Kosacka – członek zarządu.