Mały ZUS plus wydłużony, ale nie dla wszystkich. Co warto wiedzieć?

1 sierpnia wydłużono możliwość korzystania z małego ZUSu o kolejny rok. Problem w tym, że nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania automatycznie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Mały ZUS plus  to możliwość zapłaty przez przedsiębiorców niższych składek na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z tej opcji mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku mieli nie więcej niż 120 tys. przychodu.

Od 1 sierpnia z małego ZUSu plus będzie można korzystać przez cztery lata. Dotyczy to tych, którzy opłacali ZUS w ten sposób w 2023 r. Przepisy dotyczące niższych składek zmieniła ustawa o świadczeniu wspierającym, która wydłużyła mały ZUS plus z trzech do czterech lat (art. 112a), ale wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy opłacali mały ZUS plus w 2023 r.

Mały ZUS plus obejmie przedsiębiorców, jeśli:

  • ubezpieczony korzystał w 2023 roku z małego ZUS plus, to może z niego korzystać przez dodatkowe 12 miesięcy,
  • ubezpieczony w 2023 r. wykorzystał limit 36 miesięcy korzystania z małego ZUS plus i nastąpiło to przed 1 sierpnia, to również ma prawo do preferencji przez dodatkowe 12 miesięcy. Takie osoby, aby skorzystać z tego dodatkowego, rocznego okresu, muszą najpierw zgłosić w ZUS wyrejestrowanie i ponownie zgłosić się do małego ZUS plus. Zasadniczo mogą to zrobić do 31 grudnia 2023 r. Niższe składki będą mogły zastosować najwcześniej od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyły zgłoszenie w ZUS.

Kto skorzysta ze zmian?

Nowe przepisy ominą tych, którzy korzystali z małego ZUSu plus i okres skończył się w grudniu 2022 roku, więc nie będą mogli skorzystać z przedłużenia. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którym ZUS plus skończył się w czerwcu 2023 roku. Wygranymi są przedsiębiorcy, którym podstawowy okres 36 miesięcy upłynie teraz, w sierpniu 2023 r., lub w kolejnych miesiącach, gdyż automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy będą mogli skorzystać z ulgi.

W gorszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy, którzy do końca lipca byli na małym ZUS plus. Jeśli przed podpisaniem przez prezydenta ustawy nowelizującej złożyli zgłoszenie rejestracyjne, czyli ktoś się wyrejestrował z małego ZUS plus i zarejestrował na normalne zasady ZUS, to nie miał szansy na to, żeby zgłosić się na wydłużenie małego ZUS plus od 1 sierpnia.  Co w takiej sytuacji zrobić? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592. W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 r.,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 lub od 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Wniosek o dodatkowe 12 miesięcy preferencyjnego ZUS można złożyć do końca 2023 r.