Cash flow – czym jest i jak to sprawdzić?

Na rynku pojawiają się nowe możliwości analizy funduszy. Jednym z nich jest cash flow. To innowacyjny sposób, dzięki któremu w łatwy sposób można sprawdzić rzeczywisty stan finansów firmy. Czym jest i co go charakteryzuje? Wyjaśniamy!

Cash flow to jeden z elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Może być wykorzystywany do analizy finansowej, dzięki której możemy dowiedzieć się, jaką gotówką dysponuje nasza firma, skąd ona pochodzi i jak zostały wykorzystane finanse w określonym przedziale czasu. Cash flow od bilansu zysków i strat odróżnia to, że uwzględnia on tylko zaistniałe przepływy finansowe, a nie wartości szacunkowe.

Co wpływa na cash flow przedsiębiorstwa?

Pierwszym elementem, na który wpływa na rachunek przepływów pieniężnych są przepływy z działalności operacyjnej. To wszystkie środki finansowe, które powstały dzięki podstawowej działalności firmy. Stanowią one 90 procent wszystkich środków. Kolejna część to przepływy pieniężne netto z działalności finansowej – kredyty, akcje, dywidendy, obligacje, spłaty kredytów czy odsetki. Ostatni to przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, związane z inwestycjami kluczowymi danego przedsiębiorstwa.

Aby przygotować analizę cash flow, wszystkie jednostki muszą podlegać obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Należą do nich między innymi banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, czy zakłady ubezpieczeń.

Sposoby prezentacji cash flow

Tylko dwa sposoby umożliwiają przepływ pieniędzy – pośredni i bezpośredni. Pierwsza pozwala na ujęciu danych dotyczących jedynie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Pozycją wyjściową w tym obliczeniu stanowi zysk netto lub zysk z działalności gospodarczej, uwzględniający koszty niemające charakteru pieniężnego, a które wpływają na wynik finansowy. Druga natomiast to zestawienie różnych grup wpływów wydatków, dzięki którym można przedstawić operacje niepieniężne, dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej firmy.

Analiza ta wraz z bilansem i rachunkiem stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu można ocenić wypłacalności i płynność finansową firmy.

Znaczenie cash flow dla firm

Informacje o cash flow możemy wykorzystać do:

  • analizy skuteczności przyszłych oszacowań i planowaniach inwestycyjnych,
  • określeniu przyszłych przepływów pieniężnych co do kwoty czy terminowości,
  • badaniu relacji między zyskami, przepływami pieniężnymi netto i wpływem zmieniających się cen.

Cash flow pozwala przyjrzeć się finansom firmy i wykorzystać je, zarówno inwestycyjnie, jak i operacyjnie w taki sposób, by nie zagrozić płynności finansowej firmy. Dzięki czemu tam metoda jest wykorzystywana do oceny przedsiębiorstwa przez kredytodawców, kontrahentów czy inwestorów.

Jeżeli firma liczy na kredyt, pozyskanie godnego zaufania kontrahenta czy inwestora swoje cash flow powinna stawiać na pierwszym miejscu. Z tego powodu firmy decydują się na produkty finansowe, które w szybki sposób generują tak potrzebną gotówkę dla przedsiębiorstwa.