Ważne zmiany w prawie pogrzebowym

Prawo pogrzebowe zostanie zmienione i będzie to pierwsza tak szeroka nowelizacja od ok. 100 lat. Jej celem jest wprowadzenie wyższych standardów i usprawnienie procedury przechowywania i transportu zwłok, ich kremacji oraz pochówku. Co dokładnie się zmieni?

Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych są obecnie na ostatnim etapie przed rozpatrzeniem przez Radę Ministrów. Projekty ustaw wchodzących w skład prawa pogrzebowego uwzględniają uwagi i opinie zgłoszone w ciągu ostatnich dwóch lat dialogu z różnymi grupami w toku konsultacji publicznych. 

Jakie zmiany wejdą w życie po nowelizacji prawa pogrzebowego?

Dzięki nowelizacji obywatele będą mogli załatwić wiele spraw online. Nie będzie już konieczności zgłaszania zgonu w urzędzie stanu cywilnego, zamiast karty zgonu będziemy mogli posługiwać się numerem. Łatwiej będzie też wyszukać grób bliskiej osoby. Zainteresowani będą otrzymywać także elektroniczne powiadomienie o  terminie opłacenia grobu. Nowe przepisy mają przełożyć się na niższe opłaty na cmentarzach.

Nowelizacja prawa pogrzebowego — zmiany dla przedsiębiorców

Nowelizacja wprowadzi rejestr przedsiębiorców, którzy pracują w branży funeralnej. Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy dana firma prowadzi działalność w sposób legalny i pod kontrolą sanepidu. Przepisy te mają wpłynąć na to, aby  branża pogrzebowa funkcjonowała w sposób bezpieczny i etyczny.

Uregulowana ma zostać także kwestia krematoriów i ich wpływu na środowisko. Nowelizacja ma zapewnić, aby do powietrza nie będą trafiały szkodliwe substancje, takie jak rtęć, pyły czy tlenek węgla.

W nowej ustawie przepisy zostały tak uregulowane, aby zlikwidować zbędne procedury, a pozostałe uprościć — dla obywateli, jak i przedsiębiorców.