Wygrana przed WSA w Warszawie

w sprawie dotyczącej blokady rachunku w ramach systemu STIR

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. na żądanie Szefa Krajowej Informacji Skarbowej możliwa jest blokada rachunku bankowego w ramach systemu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej).

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, Szef KAS może zażądać blokady rachunku bankowego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane przez niego informacje mogą wskazywać, że przedsiębiorca wykorzystuje działalność banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Szef KAS ma jednak dodatkowe uprawnienie – przedłużenia terminu blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro.

W taki sposób fiskus blokuje rocznie kilkadziesiąt milionów złotych należących do przedsiębiorców – nie zawsze słusznie.

W rozpatrywanej przez WSA w Warszawie sprawie, sąd przyznał nam rację. Szef KAS wydając postanowienie przedłużające blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym powinien rzetelnie zbadać sytuację finansową Spółki i  ocenić jej zdolność wywiązania się ze zobowiązania. Wyrok jest o tyle istotny dla wszystkich przedsiębiorców, gdyż temat dotyczący blokady rachunków w ramach systemu STIR jest dosyć świeży, w związku z czym zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie niewiele jest wypowiedzi w tej kwestii. Wygrana przez nasz sprawa przyczynia się zatem do tworzenia przychylnej dla przedsiębiorców linii orzecznictwa sądów administracyjnych.

Więcej o systemie STIR znajdą Państwo we wcześniejszych artykułach na naszej stronie. https://dbopolska.pl/index.php/2019/09/20/blokady-rachunkow-bankowych-firm/