Wygrana przed NSA

Opóźnienie w przeprowadzeniu badań technicznych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia pełnego VAT.

Nasza Kancelaria wygrała sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie obowiązku posiadania badań technicznych i prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ich braku lub opóźnienia w ich uzyskaniu.

NSA uznał, że badania techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego to wymóg jedynie formalny oraz dowodowy niekreujący samoistnie prawa do odliczenia. Jeżeli konstrukcja pojazdu samochodowego uniemożliwia jego wykorzystanie na cele osobiste podatnika, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących użytkowanie pojazdów nie może być uzależnione od wspomnianych badań technicznych pojazdów w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskania stosownego zaświadczenia, a także uzyskania na tę okoliczność odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Wyrok NSA z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt I FSK 1492/17