Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone przez nas postanowienie

Miło jest nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 3 października 2018 r. uchylił zaskarżone przez nas postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzedu Skarbowego (I SA/Bk 435/18). 

Organy obu instancji naruszyły przepisy przewidujące możliwość przedłużenia terminu zadeklarowanej kwoty zwrotu nadwyżki podatku, który nie powinien przekroczyć 60 dni. Chcąc przedłużyć ten termin Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał stosowne postanowienie, jednakże jego doręczenie nastąpiło po upływie ustawowego terminu 60 dni. Można podejrzewać, że organ podatkowy liczył, że podatnik z racji nie znania interpretacji przepisów podatkowych nie zauważy tak istotnej, z punktu rozstrzygnięcia calej sprawy, kwestii. 

Sąd w swoim orzeczeniu przyznał rację skarżacemu stwiedzając, że ,,postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu musi zostać uzewnętrznione przez jego doręczenie podatnikowi, gdyż tylko w takim przypadku wchodzi do obrotu prawnego i wywołuje skutek prawny.” 
Doręczenie to musi nastąpić najpóźniej w ostanim dniu upływu ustawowego terminu do zwrotu podatku.