Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces!

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 27 lutego 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie podatku od towarów i usług (I SA/Bk 722/18).

Wcześniejsze zarzuty organów podatkowych jakoby spółka uczestniczyła w karuzeli podatkowej i nie dochowała należytej staranności w kontaktach z zagranicznym kontrahentem zostały uznane za niewystarczające, by odmówić spółce prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podkreślenia w tego typu sprawach wymaga fakt, iż ewentualne „nieprawidłowości na wcześniejszych etapach obrotu nie mogą prowadzić do automatycznego zakwestionowania przebigu transakcji”. A zatem dla prawa do odliczenia podatku VAT istotne jest dokonanie faktycznej dostawy towaru i prawidłowe rozliczenie podatku VAT przez bezpośredniego dostawcę.

Niedopuszczalne jest, by organ podatkowy powierzchownie oceniał stan faktyczny i nie brał pod uwagę wszystkich okoliczności, które ewidentnie potwierdzają dochowanie należytej staranności przez podatnika.