Powrót podatku od sprzedaży detalicznej

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej

– podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, podatek od hipermarketów.

Wyrok TSUE z 16 maja 2019 r. w sprawie T-836/16 Polska v. Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która uznała polski podatek od sprzedaży detalicznej za niezgodną z prawem pomoc publiczną. W związku z tym, podatek zawieszony od 2016 r. będzie mógł być pobierany.

Komisja Europejska w ocenie Trybunału błędnie założyła, że niższa stawka dla mniejszego obrotu stanowiła przywilej przyznawany od normalnego systemu z wyższą stawką podatku.

Od 1 stycznia 2020 r. podatek będzie mógł być pobierany.

Przypomnieć należy, że podatek od sprzedaży detalicznej nie dotyczy:

❖ przychodów ze sprzedaży do kupujących osób prawnych jak i osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,

❖ przychodów z usług towarzyszących, o ile są osobno ewidencjonowane,

przychodów ze sprzedaży określonych towarów – m.in. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

❖ refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów, energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody, paliw stałych i olejów napędowych i opałowych,

❖ uwzględniając powyższe wyłączenia, przychodów przedsiębiorstwa nieprzekraczających w danym miesiącu 17 mln zł.

Co więcej, opodatkowanie zależy również od modelu prowadzenia działalności gospodarczej – nie dotyczy np. modelu franczyzowego.