Brak VAT-u przy karcie paliwowej

Brak VAT-u przy karcie paliwowej

Wyrok TSUE z 15 maja 2019 r., C-235/18

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości rozstrzygnął spór o rozliczanie kart paliwowych, które udostępniane były przez firmę austriacką spółce zależnej działającej na terenie Polski. Spółka ta zajmuje się transportem samochodów, które przewozi z fabryki do klientów. Karty paliwowe przekazywane przez nią polskiej spółce służą do tankowania transportowanych samochodów.

Spółka dominująca otrzymuje od dostawców faktury na zakup paliwa wraz z podatkiem VAT, a następnie, na koniec każdego miesiąca, refakturuje paliwo na polską spółkę i obciąża ją 2% opłata. Problem pojawił się przy rozliczaniu takich transakcji. Sprawa trafiła do NSA, który zwrócił się do Trybunału z zapytaniem czy czynności te można uznać za zwolnione z podatku udzielanie kredytów.

W odpowiedzi Trybunał wyjaśnił, że austriacka spółka nie dysponuje paliwem jak właściciel, a to polska spółka bezpośrednio nabywa paliwo od sprzedawców. W związku z tym nie ma tutaj dostawy towarów (dostawy paliwa przez spółkę dominującą).

Przekazywanie kart paliwowych jest w ocenie Trybunału transakcją finansową zbliżoną do udzielania kredytu, a taka usługa jest zwolniona z VAT.