Split payment – kary

Split payment – kary

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który od 1 września 2019 r. będzie obowiązkowy dla transakcji przekraczającej wartość 15 tysięcy złotych oraz towarów i usług znajdujących się w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT.

Obowiązek będzie dotyczył :

► usług budowlanych,

► telefonów, stali,

► stali,

► metalu,

► oraz paliwa i oleju opałowego.

Nie zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie wiązało się z surowymi karami. Pierwsza z nich dotyczy samej faktury. Brak na fakturze adnotacji ,,mechanizm podzielonej płatności’’ będzie skutkowała ustaleniem przez organ dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Kara czeka również na nabywcę, który opłaci fakturę bez zastosowania split paymentu. Przewiduje się karę grzywny do 720 stawkę dziennych (maksymalnie nawet 21,6 mln zł).
Ponadto od 2020 roku, podatnik nie zaliczy takiego wydatku do kosztów w PIT lub CIT.