Czy dojazd właściciela firmy do pracy może być wliczony do kosztów firmy?

Czy dojazd właściciela firmy do pracy może być wliczony do kosztów firmy?

Diety w koszty

Interpretacja Dyrektora KIS z 10 maja 2019 r., nr. 0112-KDIL3-3.4011.116.2019.1.AA

Nie ma wątpliwości, że diety naliczane przez pracodawcę w związku ze służbową podróżą pracownika, są zwolnione z PIT do wysokości określonych w przepisach limitów oraz mogą być wliczane do kosztów firmy.

Organy podatkowe uznają, że w podróż służbową mogą pojechać również właściciele firmy. A jak jest w przypadku dojazdów do własnej firmy? Czy można to uznać za podróż służbową, za którą przysługuje dieta? Tak, potwierdził to właśnie Dyrektor KIS.

Osoby dojeżdżające do swojej firmy z innej miejscowości mogą przyznawać sobie diety za służbowe podróże i wliczać je w koszty uzyskania przychodów.


Art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT stanowi, że wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy podkreślił, że za podróż służbową uznaje się nie tylko pojedyncze wyjazdy, ale również realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności – jest nim właśnie dojazd do firmy z innej miejscowości.