Koszty dojazdu i noclegu nie stanowią przychodu pracownika

Koszty dojazdu i noclegu nie stanowią przychodu pracownika

Interpretacja Dyrektora KIS z 26 marca 2019 r., nr. 0115-KDIT2-2.4011.39.2019.1.MU 

Dyrektor KIS potwierdził, że zakwaterowanie i dojazd nie stanowi przychodu pracownika. 


Co za tym idzie, pracodawca nie musi doliczać do przychodu pracownika wydatków, które poniósł na wynajęcie dla niego hotelu na czas podróży służbowej.


Jak stwierdził Dyrektor KIS w swojej interpretacji, wydatki na wynajęcie hotelu i opłacenie kosztów dojazdu pracownika do innego miasta miały charakter służbowy. W umowach z pracownikami był zawarty zapis, który wskazywał, że miejscem wykonywania pracy przez pracownika są siedziby klientów oraz inne miejsca wskazane przez klientów pracodawcy na terenie państw Unii Europejskiej i poza nią, w których pracodawca świadczy usługi montażu i serwisowania maszyn.

Organ podatkowy zauważył, że świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika nie  podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli  jest spełnione wyłącznie w interesie pracodawcy, tj. mające charakter służbowy, a nie prywatny.


Stanowisko organu może wydawać się oczywiste, jednak wcześniejsze interpretacje były odmienne. W ostatnim czasie fiskus odmówił bowiem odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z wynajmem mieszkań dla swoich pracowników twierdząc, że nie miało to żadnego związku z działalnością gospodarczą, którą prowadził.