Nie każdy otrzyma zwrot z wymiany kasy fiskalnej

Nie każdy otrzyma zwrot z wymiany kasy fiskalnej

Przypomnijmy, nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online, które będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas – mają one stanowić elektroniczny obraz paragonów. 

Od 1 stycznia 2020 r. ze starych kas nie będą mogli korzystać: 

❖ przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
❖ sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów. 

Od 1 lipca 2020 roku ze starych kas nie będą mogły korzystać:

❖ placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
❖ przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania, 
❖ sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. 

Od 1 stycznia 2021 roku ze starych kas nie będa mogli korzystać podatnicy świadczacy usług: 

❖ fryzjerskie
❖ kosmetyczne
❖ budowlane
❖ w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
❖ prawnicze oraz 
❖ usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Możliwy będzie zwrot maksymalnie 700 zł kosztów zakupu nowej kasy fiskalnej. Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online zakupionych nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Warunkiem uzyskania zwrotu będzie fiskalizacja kasy rejestrującej nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnik będzie musiał posiadać faktury na zakup kasy rejestrującej oraz dowody, że zapłacić za zakup kasy. Zwrotu wydatków na nowe kasy fiskalne nie będzie jednak przysługiwał wszystkim. Pieniędzy nie otrzymają bowiem przedsiębiorcy, którzy wymienią kasy dobrowolnie, bez obowiązku wynikającego z ustawy.