Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r.

Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r.

Przyjęty Wieloletni Plan Finansowy na lata 2019 – 2022 zakłada zniesienie limitu 30-krotności na składki ZUS od 2020 r. Zwiększą się zatem koszty pracy etatowej, a sami pracownicy dostaną mniejsze wynagrodzenie netto (chyba, że pracodawca zdecyduje o podniesieniu mu uposażenia).

Obecnie, gdy zarobki pracownika przekroczą 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w 2019 r. – jest to kwota142.950 zł), pracodawca przestanie naliczać i wpłacać składki emerytalne i rentowe do ZUS od kolejnego miesiąca.
Po zniesieniu limitu 30-krotności składki będą musiały być odprowadzane niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.

W listopadzie zeszłego roku sprawą zniesienia limitu 30-krotności na składki ZUS zajmował się Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że zmiany w przepisach dotyczące zniesienia tego limitu były niezgodne z Konstytucją (Kp 1/18) – niezgodność dotyczyła proceduralnej strony prac legislacyjnych.