Zerowy PIT dla młodych – decydująca jest data urodzin

Przepisy przejściowe z nowelizacji ustawy o PIT nie do końca są precyzyjne w tej kwestii. Z pomocą przyszło Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że już w tym roku płatnik musi pilnować kiedy jego pracownik kończy 26 lat.

MF potwierdziło, że kluczowy dla zwolnienia jest dzień przelewu – jeżeli ma on miejsce przed dniem 26. urodzin lub w tym dniu to zwolnienie jeszcze przysługuje, jeżeli po tym dniu – obowiązkowe jest pobranie zaliczki na podatek.

MF podkreśliło, że nadal obowiązują zasady regulujące moment powstania przychodu. Zatem w przypadku należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów-zleceń, przychód powstaje w momencie jego otrzymania lub w momencie postawienia go do dyspozycji. Przekładając to na praktykę – będzie to moment obciążenia rachunku pracodawcy.

Przykład:

Pracownik kończy 26 lat 23 października br. Przelew wynagrodzenia nastąpi 29 października (czyli już po dniu urodzin). W związku z tym zwolnienie nie może być już zastosowane.

W przedstawionej sytuacji ze zwolnienia można jeszcze skorzystać gdy przelew nastąpi najpóźniej 23 października – dzień 26. urodziny pracownika.

Co należy zauważyć, nie ustala się proporcji kwoty zwolnienia w przypadku przychodów otrzymanych przez pracownika w miesiącu jego urodzin, czyli w miesiącu utraty prawa do stosowania zwolnienia.