ceny transferowe dokumentacja

Faktura na usługi kompleksowe

wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r., I FSK 661/17

Faktura musi odzwierciedlać w sposób prawidłowy zdarzenia gospodarcze. Tylko w takim przypadku jest ona prawidłowa materialnoprawnie i może być pełnoprawnym dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku.

Jeżeli dokumentuje ona usługę kompleksową składającą się z kilku świadczeń, nie ma żadnych przeciwwskazań by rozbić ją na poszczególne elementy składowe.

W usługach kompleksowych można wyróżnić usługę podstawową oraz pozostałe usługi pomocnicze, które nie stanowią same w sobie celu dla klienta, a jedynie umożliwiają wykonanie głównej usługi. Nie powinno zatem mieć miejsca sztuczne dzielenie ich do celów podatkowych.

,,(…) Ujęcie przez podatnika w fakturze w osobnych pozycjach kilku różnych świadczeń składających się usługę kompleksową nie stanowi przeszkody dla zastosowania procedury odwróconego obowiązku podatkowego, określonej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o PTU. (…).”