Paragon bez NIP? Nie będzie faktury

Jeżeli sprzedawca wyda nabywcy paragon bez zapisanego na nim numeru NIP nabywcy (będącego podatnikiem podatku VAT), nie będzie mógł w przyszłości wystawić faktury na podstawie takiego paragonu. Taki reżim będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.

Naruszenie nowych przepisów, jak nie trudno się domyślić, będzie wiązało się z surowymi karami. Uniknął ich jednak podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych (z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą) – do nich nie będą stosowane  nowe przepisy.

Sprzedawcy, który wystawi fakturę do paragonu pozbawionego numeru NIP, zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustali się.

Z kolei nabywcy, który uwzględni taką fakturę w swojej ewidencji, również zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustali się.