Import usług przy korzystaniu z usług zagranicznych informatyków

interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.2 32.2019.2.PK

Korzystanie z usług zagranicznych informatyków (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) i niezarejestrowanych w swoim kraju do celów podatku VAT wiąże się z koniecznością wykazania importu usług przez polskiego podatnika. Jak wskazuje interpretacja takie osoby ,,wykonywać będą czynności noszące znamiona wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy”. Czynić to zatem ich będzie podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Konsekwencją tego będzie obowiązek rozpoznania przez polskiego podatnika importu usług oraz opodatkowanie tych transakcji na terytorium kraju, z uwagi że miejscem świadczenia usług informatycznych na rzecz podatnika jest kraj siedziby usługobiorcy. Jak wyjaśnia Dyrektor KIS ,,dla celów rozpoznania importu usług bez znaczenia jest czy usługodawca jest przedsiębiorcą (w potocznym rozumieniu, albowiem w ustawie brak jest legalnej definicji tego pojęcia) czy też nie, natomiast istotne aby był podatnikiem w rozumieniu ustawy, gdyż to o nim jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy, natomiast samo pojęcie przedsiębiorcy może lecz nie musi być zbieżne z pojęciem podatnika”