Koniec z limitem TAX FREE

W związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-307/16 z 2018 r.  z polskiego prawa ma zniknąć limit przewidziany w art. 127 ust. 6 ustalający wysokość obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości 400 000 zł uprawniający do samodzielnego zwrotu podatku w systemie TAX FREE. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT.

Nie rozwiewa ona jednak innych wątpliwości powstających przy dokonywaniu sprzedaży towarów na rzecz podróżnych spoza Unii Europejskiej.

Nie precyzuje m.in. czym dokładnie może być bagaż osobisty, w którym podróżny może wywieźć towar i w związku z tym uruchomić całą procedurę TAX FREE. Problem jest również w kwestii przeznaczenia zakupionych towarów u sprzedawcy. Tylko sprzedaż na użytek własny może uprawniać do późniejszego zwrotu podatku w ramach TAX FREE. Nadużyciem prawa może być przez to sytuacja, w której podatnik sprzedaje towary podróżnemu w dużej ilości mogącej świadczyć o ich przeznaczeniu na cele handlowe. Nie wiadomo jednak jak sprzedawca miałby się uchronić przed takimi zarzutami. Z reguły działa on w zaufaniu do celników potwierdzających prawidłowy wywóz towarów, organy jednak próbują przerzucić na sprzedawcę obowiązek weryfikacji niehandlowego przeznaczenia sprzedawanych towarów. Sugerują, by mając takie podejrzenia odmawiać sprzedaży w ramach TAX FREE.