Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu

W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu podjął korzystną dla podatników uchwałę dotyczącą doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu przedawnienia. Praw podatników na rozprawie, jako pełnomocnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, broniła z sukcesem doradca podatkowy z naszej kancelarii – Dorota Kosacka. 

Treść uchwały z 18 marca 2019 r., sygn. akt I FPS 3/18

„Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej”.