Doradca podatkowy Białystok

Wynagrodzenie z kontaktu B2B bez zaliczki na PIT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.499.2019.2.AC

Dyrektor KIS nie zawsze wydaje negatywne interpretacje podatkowe. Wśród korzystnych dla podatników stanowisk organu interpretacyjnego warto wskazać tą dotyczącą menedżerów.

W interpretacji z 12 grudnia 2019 r. Dyrektor KIS uznał za dopuszczalne dzielenie obowiązków przez osoby zatrudnione na stanowisku menedżerskim w takim sposób, że część będzie wykonywał w ramach umowy o pracę a pozostałą część w ramach działalności gospodarczej na podstawie kontraktu B2B.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wskazał Dyrektor KIS: ,,Ponieważ nie zostanie spełniona żadna z przestanek z art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie kontraktu B2B jako czynności wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu kontraktów B2B powinno zostać zaliczone do przychodu z działalności gospodarczej.‘‘